XXXV Światowy Kongres Audiologiczny w Warszawie

Po przerwie spowodowanej pandemią korona wirusa SARS-CoV-2 nowy Światowy Kongres Audiologiczny odbędzie się od 10 do 13 kwietnia 2022 r. w Warszawie. Wydarzenie jest największym na świecie forum wymiany wiedzy i doświadczeń lekarzy, logopedów, rehabilitantów słuchu, specjalistów pedagogiki specjalnej, protetyków słuchu i inżynierów klinicznych.

Uczestnicy XXXV Światowego Kongresu Audiologicznego w Warszawie dyskutować będą o najważniejszych zagadnieniach dotyczących słuchu, jego ochrony i rehabilitacji – telemedycynie w audiologii, badaniach przesiewowych, leczeniu częściowej i jednostronnej głuchoty, zapobieganiu ubytkom słuchu oraz zastosowaniu aparatów słuchowych i implantów. W trakcie wydarzenia planowane są również operacje pokazowe.

Pomysłodawcą XXXV Światowego Kongresu Audiologicznego w Warszawie jest International Society of Audiology (ISA), które od 1952 r. zajmuje się propagowaniem wiedzy na temat słuchu. Polska gości Światowy Kongres Audiologiczny po raz drugi – w 1980 roku gospodarzem był Kraków. Tegoroczne wydarzenie organizują Instytutowi Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Instytut Narządów Zmysłów. Funkcję prezydenta kongresu sprawować będzie prof. Henryk Skarżyński – dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

„Przed nami najważniejsze wydarzenie w świecie audiologii od lat.” – Uważa prof. Henryk Skarżyński – dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. – „Jestem zaszczycony, że powierzono nam organizację XXXV Światowego Kongresu Audiologicznego, to ogromne wyróżnienie oraz dowód, że dokonania polskiej medycyny są dostrzegane i doceniane na świecie. Do Warszawy zjadą najlepsi eksperci i specjaliści, którym leży na sercu komfort życia osób z wadami słuchu. Jestem przekonany, że dzięki wymianie naszych doświadczeń jeszcze lepiej będziemy wspierać naszych pacjentów.” – Twierdzi prof. Henryk Skarżyński – dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

W XXI wieku wady słuchu stały się chorobą cywilizacyjną. Na świecie ponad 1.000.000.000 osób zmaga się z problemami słuchowymi, które wpływają na codzienne funkcjonowanie. W Polsce poważnie uszkodzony słuch ma 900.000 osób, a ok. 40.000 nie słyszy w ogóle. Niedosłuch najczęściej występuje u seniorów. Blisko trzy czwarte 70. latków ma częściową głuchotę. W przedziale wiekowym 80–100 lat odsetek ten wynosi ok. 80 proc. Z problemami słuchowymi zmagają się jednak coraz młodsi ludzie. W dodatku zaburzenia słuchu mają też najmłodsi. W szkołach problem dotyczy nawet 20 proc. uczniów.

„Postęp w medycynie sprawia, że dziś lekarze są w stanie pomóc większości osób z zaburzeniami słuchu.” – Przekonuje prof. prof. Piotr H. Skarżyński – sekretarz naukowy kongresu. – „Polska jest pod tym względem liderem. Cieszę się, że znakomite grono naukowców i praktyków audiologów z całego świata podzieli się swoimi najnowszymi osiągnięciami klinicznymi i badawczymi dla dobra wszystkich pacjentów z problemami ze słuchem.” – Komentuje prof. Piotr H. Skarżyński – sekretarz naukowy kongresu.

Podczas XXXV Światowego Kongresu Audiologicznego w Warszawie odbędzie się światowa premiera filmu dokumentalnego „Moja Sonata Księżycowa”. Dokument, opowiada o utalentowanym muzyku Grzegorzu Płonce. To historia pacjenta z głębokim niedosłuchem, który po wszczepieniu implantu ślimakowego przez prof. Henryka Skarżyńskiego, rozwija się muzycznie i staje się fenomenem medycznym. Pokazana w filmie dokumentalnym „Moja Sonata Księżycowa” historia Grzegorza Płonki, okazała się inspiracją dla twórców filmu fabularnego pt.: „Sonata”.

„Dla mnie i mojego zespołu Grzegorz Płonka jest wspaniałym ambasadorem tego, co udało się osiągnąć w leczeniu zaburzeń słuchu dzięki postępowi w nauce i medycynie. Wierzę, że dzięki wymianie naszych doświadczeń podczas XXXV Światowego Kongresu Audiologicznego w Warszawie będziemy mogli pomóc ludziom takim jak Grzegorz Płonka na całym świecie.” – Uważa prof. Henryk Skarżyński – dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

XXXV Światowemu Kongresowi Audiologicznemu w Warszawie towarzyszyć będzie także XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi AUDIOFON 2022 dla specjalistów z dziedziny audiologii, foniatrii, otolaryngologii, onkologii laryngologicznej, chirurgii głowy i szyi, genetyki, akustyki, psychologii i rehabilitacji.

Przyjazd do Warszawy potwierdzili prelegenci z całego świata – z Republiki Chile, Federacyjnej Republiki Brazylii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Republiki Południowej Afryki, Republiki Kamerunu, Republiki Senegalu, Islamskiej Republiki Mauretańskiej, Związku Australijskiego, Królestwa Arabii Saudyjskiej, Islamskiej Republiki Iranu, Republiki Indii, Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Korei oraz Republiki Belgii, Królestwa Niderlandów, Republiki Włoskiej, Republiki Francuskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Turcji, Republiki Austrii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Czeskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Królestwa Szwecji, Królestwa Danii i z Rzeczpospolitej Polskiej.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach to placówka o międzynarodowej renomie. Już od dziesięcioleci przyjeżdżają do ośrodka lekarze z całego świata, by uczyć się nowych rozwiązań w zakresie otolaryngologii i następnie wprowadzać je do praktyki klinicznej w swoich ośrodkach.

Agencja Informacyjna, Gospodarka /DEC/ 5.04.2022