Przyszłość opieki zdrowotnej podczas Polsko-Afrykańskiego Forum Gospodarczego

Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze to jedno z międzynarodowych wydarzeń organizowane w ramach programu gospodarczego Polski na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju. W przedsięwzięciu organizowanym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) wzięło udział ok. 250 przedsiębiorców, w tym z 21 państw afrykańskich, m.in. z Federalnej Republiki Nigerii, Arabskiej Republiki Egiptu, Republiki Południowej Afryki i Republiki Ghany.

Podczas Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarczego odbyła się debata poświęcona przyszłości opieki zdrowotnej. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele polskich i afrykańskich podmiotów medycznych. Wśród prelegentów byli: prof. Piotr H. Skarżyński – Dyrektor ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów (na zdjęciu); Leszek Biały – Dyrektor Medincus Medical Centre w Dakarze i Jerzy Szewczyk – CEO Pro-PLUS, Ayodele Adeyemo – CEO i współzałożyciel PneumaCare z Federalnej Republiki Nigerii; Siphokazi Feke – CEO i współzałożycielka Brainwave Medical Group, Republiki Południowej Afryki oraz dr Rimon Farouk – doktor nauk medycznych, przedsiębiorca z Arabskiej Republiki Egiptu.

Uczestnicy debaty poświęconej przyszłości opieki zdrowotnej Podczas Polsko-Afrykańskiego Forum Gospodarczego rozmawiali m.in. o tym jak układa się współpraca między polskimi, a afrykańskimi przedsiębiorstwami oraz jak wygląda transfer nowoczesnych technologii. Wszyscy zgodnie zauważyli, że kluczowym czynnikiem sukcesu działalności na rynkach afrykańskich jest znalezienie odpowiedniego partnera do inwestycji oraz analiza lokalnego rynku – możliwości jakie ten rynek daje oraz barier, które stoją przed inwestorami, jak np. trudności w komunikowaniu się czy sprawy związane z ruchem wizowym pomiędzy państwami zaangażowanymi we współpracę.

Ważnym głosem w dyskusji była opinia prof. Piotra H. Skarżyńskiego – Dyrektora ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów, który ma ogromne doświadczenie w działalności na rynkach afrykańskich. Zaznaczył on, że najistotniejszą kwestią jest posiadanie odpowiedniego partnera do współpracy.

– „Na kontynencie afrykańskim podejmujemy wiele działań – zarówno samodzielnie jak i przy wsparciu Unii Europejskiej albo rządów poszczególnych państw. Istnieje wiele inicjatyw współpracy na zróżnicowanych poziomach – od dotacji na specjalistyczne zabiegi chirurgiczne, poprzez szerokie projekty badań przesiewowych, do akcji promocji leczenia schorzeń rzadkich.” – Wyjaśnia prof. Piotr H. Skarżyński – Dyrektor ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów. – „W licznych przypadkach, z powodzeniem wykorzystujemy rozwiązania telemedyczne – to obszar, w którym posiadamy wieloletnie doświadczenie i dziesiątki zrealizowanych projektów w różnych częściach świata. Niestety muszę przyznać, że nie ma jeszcze wystarczającego, zrównoważonego wsparcia dla współpracy pomiędzy polskimi, a afrykańskimi przedsiębiorstwami. Jeżeli chcemy coś realnego osiągnąć, dokonać istotnej zmiany sytuacji pacjentów na tym kontynencie, to musimy myśleć nie tylko o doraźnych działaniach, ale też o tym, jak nasza współpraca będzie kontynuowana w dłuższej perspektywie. Potrzebne jest odpowiednie partnerstwo, ciągła współpraca, odpowiednie ramy prawne, ale też rozwiązania prozaicznych, codziennych problemów jak np. wizy.” – Ocenia prof. Piotr H. Skarżyński – Dyrektor ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów.

Eksperci debaty poświęconej przyszłości opieki zdrowotnej Podczas Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarczego rozmawiali odnieśli się także do spraw telemedycyny i nowych technologii, które z sukcesem udaje się przenieść z rynków europejskich do państw afrykańskich.

„Od 2004 r. Pro-PLUS działa w branży telemedycznej. Jesteśmy najstarszą europejską spółką, która zajmuje się telemedycyną i wieloma rozwiązaniami możemy się podzielić z naszymi partnerami w Afryce.” – Deklaruje Jerzy Szewczyk – CEO Pro-PLUS. – „Kiedy zaczynaliśmy z Polsce, sytuacja była podobna do tej aktualnej w Afryce. Pro-PLUS napotykał wiele problemów na drodze do wdrożenia usług telemedycznych. Był to opór po stronie personelu medycznego, ale też były to problemy o charakterze infrastrukturalnym i myślę, że możemy tymi doświadczeniami podzielić się z naszymi partnerami afrykańskimi. Bardzo ważne jest to, aby znaleźć odpowiednich partnerów i współpracować z administracją. Jeśli nie zdobędziemy odpowiednich pozwoleń to nie będziemy w stanie dokonać transferu technologii i ich wdrożyć.” – Uważa Jerzy Szewczyk – CEO Pro-PLUS.

Do tematu telemedycyny odniósł się również prof. Piotr H. Skarzyński – Dyrektor ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów.

– „Staramy się łączyć Polskę z Afryką, edukować i przekazywać wiedzę, opierając się na doświadczeniach Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach pod Warszawą, gdzie wykonujemy największą liczbę operacji poprawiających i przywracających słuch – od 12.000 do 16.000 zabiegów rocznie. Jesteśmy specjalistami w zakresie całej ścieżki diagnostycznej – od rozpoznania, poprzez wdrożenie odpowiedniego leczenia czy zabiegów, na rehabilitacji kończąc. Nie chodzi nam jednak o „importowanie” polskich specjalistów do Afryki, czy uzależnianie lokalnych jednostek od rozwiązań telemedycznych. Staramy się otwierać nasze ośrodki w kolejnych państwach (z powodzeniem działa już jednostka w Senegalu) w oparciu o miejscowych specjalistów. Zapewniamy im nasz pakiet nieopatentowanych informacji praktycznych, doświadczenia i wiedzę jak również praktyczne szkolenia w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach pod Warszawą, tak by w przyszłości mogli działać w pełni samodzielnie.” – Twierdzi prof. Piotr H. Skarzyński – Dyrektor ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów.

 

Afrykański rynek usług zdrowotnych, szczególnie w kontekście Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i ucyfrowienia służby zdrowotnej daje ogromny potencjał. Jak zaznaczył Ayodele Adeyemo – CEO i współzałożyciel PneumaCare z Federalnej Republiki Nigerii

– „Nigeria to jest kraj ogromnych możliwości, ponieważ mamy do czynienia z niedoborami z zakresie służby zdrowia (np. szpitale). Władze nigeryjskie ułatwiają taką współpracę, mamy ludzi dobrze sobie radzących w zakresie technicznym, również chętnie uczących się, dlatego takie narzędzia jak telemedycyna maja jak najbardziej przyszłość. Jesteśmy w stanie przyjąć inwestycje nawet rzędu 100.000.000 dolarów amerykańskich.” – Deklaruje Ayodele Adeyemo – CEO i współzałożyciel PneumaCare z Federalnej Republiki Nigerii

Forum Polsko-Afrykańskie jest platformą do wzmocnienia więzi polsko-afrykańskich w celu budowania przyjaznego otoczenia biznesowego i pogłębiania stosunków gospodarczych pomiędzy krajami. Głównym celem Forum jest prezentacja polskich osiągnięć, know-how i technologii, a także zapewnienie możliwości nawiązania współpracy z partnerami gospodarczymi z państw afrykańskich.

Agencja Informacyjna, gospodarka /DEC/ 31.03.2022