Międzykontynentalny telefitting

 

Kilka dni temu doszło do pierwszego telefittingu pomiędzy Afryką i Europą, a dokładniej między Kajetanami pod Warszawą i Dakarem w Senegalu. Polska liderem nowoczesnego leczenia pacjentów z wadami słuchu z wykorzystaniem telemedycyny.

System telefittingu to unikalne w skali światowej rozwiązanie zdalnego dopasowania implantów ślimakowych zapewniające większą dostępność leczenia pacjentom z wadami słuchu oraz skuteczniejszą rehabilitację. Pacjentem, korzystającym z nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych był 7-letni chłopiec z Senegalu z wrodzonym niedosłuchem, który w 2016 roku był operowany w Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy Medincus w Kajetanach.

Dzięki telemedycynie jest możliwość pomocy chorym w odległych zakątkach. Między Kajetanami po Warszawą a Dakarem jest ponad 6.700 km.

Podczas wizyty polskiej delegacji w Senegalu odbyły się także spotkania z lokalnymi specjalistami mające na celu włączenie ośrodka w Dakarze do pierwszej na świecie Sieci Teleaudiologii.

Krajowa Sieć Teleaudiologii to system, który obejmuje m. in. telerehabilitację, telefitting, teleedukację, badania przesiewowe, telediagnostykę w Europie, Azji i Afryce, powstał w 2009 roku w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, obecnie złożony jest z 24 stanowisk telemedycznych.

Telefitting pozwala pacjentom na odbywanie rehabilitacji słuchu na odległość. Chorzy nie muszą już co kilka miesięcy zgłaszać się na wizyty do szpitala. Wystarczy, że dojadą do jednego z bliżej położonych swojego miejsca zamieszkania ośrodków zintegrowanych za pomocą systemu telekonferencji z Kliniką w Kajetanach. Rocznie z udogodnień rozwiązań telemedycznych korzysta kilka tysięcy pacjentów. Dzięki systemowi telefittingu wizyta w zasadzie nie różni się od tej odbywanej osobiście, tyle tylko, że pacjent i lekarz widzą siebie na ekranie monitora. Wykorzystanie najlepszych, przez lata sprawdzanych zdalnych metod dopasowania i rehabilitacji daje wymierne korzyści materialne – oszczędność czasu i pieniędzy pacjentów, a także lepsze wykorzystanie czasu kadry medycznej.

Telefitting jest bezpieczny, niezawodny i dobrze przyjmowany zarówno przez pacjentów, jak i przez specjalistów.

Parametry stymulacji elektrycznej uzyskiwane podczas telefittingu nie różnią się od wartości, jakie uzyskuje się podczas tradycyjnego dopasowania w osobistym kontakcie z pacjentem. Wszystko to sprawia, że dzięki temu systemowi lekarz dostaje nowe, niezwykle wydajne narzędzie kontrolujące to, co zostało zrobione dla leczenia i dalszej rehabilitacji pacjenta.

– „Sukces telefittingu przeprowadzony przez Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy Medincus w Kajetanach uzmysławia jak wielkie możliwości stoją przed telemedycyną.” – Wyjaśnia Juliusz Bolek – Przewodniczą Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. – „To jest zupełnie nowa jakość, która pozwala na opiekę nad pacjentami, którzy bez tego nie mieli by żadnej szansy na pomoc. Telemedycyna to również korzyści materialne oraz oszczędność czasu pacjentów i lepsze wykorzystanie dostępności kadry medycznej.”

 

Agencja Informacyjna

Agencja Informacyjna, Gospodarka /DEC/ 4.09.18