Mobilny Gabinet Telemedyczny

 

Telemedycyna do tej pory pozwalała na stałe monitorowanie parametrów i wideoczaty z lekarzami. Jednak na rynek e-usług medycznych wprowadzony został nowy produkt – Mobilny Gabinet Telemedyczny.

 

Mobilny Gabinet Telemedyczny służy zdalnym konsultacjom lekarskim lub pielęgniarskim oraz do wykonania niektórych badań diagnostycznych, jak np. EKG. Można tym samym przeprowadzić ocenę ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.  Został zaprojektowany i jest obsługiwany przez firmę Telemedico, która świadczy konsultacje lekarskie dla pacjentów i partnerów biznesowych. Usługa póki co jest w fazie testów.

 

“W trakcie testów gabinetu można skorzystać z wideo-konsultacji z lekarzem. Warto wiedzieć, że tego typu zdalne konsultacje podlegają tym samym zasadom i przepisom, co inne usługi medyczne. W trakcie świadczenia usługi powstaje pełna dokumentacja medyczna, zachowane są też warunki prywatności, gdyż kabina jest wygłuszona oraz przestrzegane są restrykcyjne normy ochrony danych” – mówi Paweł Sieczkiewicz z Telemedico.

 

W trakcie konsultacji pacjent wypełnia w systemie telemedycznym ankietę medyczną, a badania dodatkowe są wykonywane na miejscu przez pielęgniarkę – m.in. pomiar ciśnienia, analiza składu ciała, pomiary antropometryczne, lipidogram. Podsumowaniem całej usługi jest wideo-konsultacja lekarska z omówieniem wyników oraz przedstawieniem zaleceń zdrowotnych.

 

Gabinet można umieścić w różnych lokalizacjach przykładowo w miejscu w pracy. Dzięki temu właściciele firmy nie będą musieli wysyłać pracowników do placówki medycznej. Badania zostaną przeprowadzone na miejscu.

 

Testy wspiera Grupa LUX MED. Odbywają się w biurowcu myhive Park Postępu w Warszawie. Pierwsza faza ma charakter zamknięty.

 

“W projekcie pełnimy rolę tzw. odbiorcy technologii. W ramach współpracy, zapewniamy doradztwo merytoryczne, opiniowanie standardów, weryfikację jakości oraz wsparcie organizacyjne i komunikacyjne. Dzielimy się naszą wiedzą, doświadczeniem i pomagamy zaprojektować strategię możliwej implementacji pomysłu na większą skalę. Pilotaż pozwoli m.in. ocenić potencjał tego typu nowatorskich technologii w diagnostyce, profilaktyce chorób cywilizacyjnych czy możliwość ich wykorzystania w medycynie pracy” – mówi Andrzej Osuch, Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej i koordynator projektu mobilnego gabinetu telemedycznego po stronie LUX MED.

 

Projekt jest realizowany w ramach programu akceleracyjnego IMPACT_Poland (2.0), dofinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /KAM/ 16.07.2019