FAPA o nowelizacji matrycy VAT

 

Sejm pracuje nad nowelizacją matrycy VAT. W ramach zaproponowanych zmian zakładano podniesienie stawki VAT z 5 proc. do 23 proc. na napoje owocowe, z przynajmniej 20 proc. zawartością soku owocowego.

 

Do tej pory funkcjonowała jedna stawka – zarówno na napoje owocowe z wysoką zawartością soku (min. 20 proc.), jak i nektary oraz  soki 100 proc. Pierwotny projekt nowej matrycy VAT zakładał wprowadzenie dwóch stawek – preferencyjnej na soki 100 proc.  i nektary oraz 23 proc.  na napoje owocowe z sokiem. Po protestach branży i Ministerstwa Rolnictwa, Rząd zaproponował poprawkę, według której zostawi dotychczasową stawkę na napoje z wysoką zawartością soku.

 

Ekspertyzę w tej sprawie opublikowała fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej, a dokładniej dr. Piotr Gołas ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Zdaniem ekspertów ustawa w zaproponowanym brzmieniu jest szkodliwa dla polskiego sadownictwa i przetwórstwa owocowo-warzywnego.

 

Według FAPA, po wprowadzeniu zmian można spodziewać się:

 

  • Spadku konsumpcji napojów owocowych
  • Mniejszego zapotrzebowania na owoce i warzywa z polskich upraw
  • Podwyżki cen napojów i soków
  • Spadku jakości produktów
  • Większego zainteresowania napojami gazowanymi wśród konsumentów
  • Zahamowania rozwoju całej branży napojowej

 

Ministerstwo Finansów zaproponowało nową matrycę argumentując chęć uproszczenia systemu podatkowego. Eksperci twierdzą, że zmiany idą w przeciwnym kierunku, wprowadzi więcej komplikacji. Fundacja wyraziła nadzieję, że rzeczywiście zostanie utrzymana stawka na napoje owocowe z wysoką zawartością soku.

 

Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej ma siedzibę w Warszawie. Wśród celów obrała: wspieranie rozwoju polskiej bankowości spółdzielczej; wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa, rynków rolnych oraz sektorów związanych z rolnictwem, w tym rybołówstwa, rybactwa i leśnictwa; i wspieranie wdrażania programów zagranicznej i unijnej pomocy kierowanej do rolnictwa i sektorów z nimi związanych.

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka/KAM/18.07.19