System diabła. Blog z piekła rodem

„System diabła. Blog z piekła rodem” to najnowsze dzieło Pawła Lisickiego, opublikowane przez Wydawnictwo Fronda. Książka została napisana w formie bloga, którego autorem jest książę ciemności – szatan. Poprzez zapiski diabła Paweł Lisicki komentuje skomplikowaną rzeczywistość. Autor porusza tematy z pierwszych stron gazet – np. eutanazję, aborcję, LGBT, komunizm, pandemię, moralność czy też zagadnienia teologiczne. Rozpatruje i omawia je z punktu widzenia nienawidzącego ludzi szatana. Zaskakująca, przewrotna, przenikliwa i bardzo pouczająca lektura.

„Diabeł jest największym oskarżycielem i wrogiem człowieka, dostosowuje się do najnowszych nowinek technicznych i postanowił korzystać z bloga.” – Uważa Paweł Lisicki – autor książki „System diabła. Blog z piekła rodem”. – „ Formuła listów już się wyczerpała, a chce on w jakiś sposób wpływać na ludzkość. Jest to tematem tej książki. Opisany diabeł tak jak w tekstach ojców Kościoła jest zawistny, pełen złości i wrogości do człowieka. Wszystko, co ludzkie wydaje mu się małpie i zwierzęce. Nie może znieść myśli, że nie został najwyższym stworzeniem, że powstał człowiek i to, że Bóg sam stał się człowiekiem – Tłumaczy Paweł Lisicki – autor książki „System diabła. Blog z piekła rodem”.

Książka to zapis krótszych i dłuższych wpisów blogowych o działaniach Diabła i jego wysłanników w różnych częściach świata.” – Uważa Barbara Garczyńska w recenzji powieści „System diabła. Blog z piekła rodem” opublikowanej na portalu granice.pl – „Lewiatan, Behemot i inni zdają raporty, jak im idzie zmienianie w ludziach podstawowych pojęć i prawd. Książę ciemności chwali się na blogu sukcesami w zakresie systematycznego zwiększania rzeszy ludzi, zwanych przez niego małpami, odwróconych od Boga, nazywanego przez niego pantokratorem. Każdego dnia Diabeł stara się pogrążyć ludzi i przekonać, że nieistnienie jest lepsze od istnienia. Jego system opiera się na przekonywaniu ludzi, że Bóg nie istnieje, że jest tylko wymysłem ludzkości, który ogranicza ich i ich rozwój, szczęście. Chce, by ludzie odrzucili nie tylko moralność, ale też wszelkie normy religijne, społeczne, prawne. Chce, by nie tylko nie widzieli w sobie dobra, ale nie widzieli także zła, byli podejrzliwi, myśleli więcej o sobie. By byli przekonani, że on nie istnieje, co ułatwia kuszenie, ale jednocześnie trochę boli, bo w swej próżności Diabeł chciałby, żeby wszyscy wiedzieli, że to jego dzieło. Skromność nie leży w jego naturze, ale wie, że dzięki temu system działa. Niestety, zdarzają mu się również wpadki i potknięcia, które opisuje z niezadowoleniem – nadal jednak mając nadzieję (choć nienawidzi tego słowa) na właściwą, czyli negatywną zmianę. W historię sukcesów wplecione są listy osób, które próbują przestrzec innych przed tym, co niesie rewolucja cywilizacyjnych zmian.” – Pisze w – Uważa Barbara Garczyńska w recenzji powieści „System diabła. Blog z piekła rodem” opublikowanej na portalu granice.pl.

https://youtu.be/FFBUCdkBwWg

„Najbardziej zbrodniczą ideologią w XX w. z pewnością był komunizm.” – Uważa Paweł Lisicki – autor książki „System diabła. Blog z piekła rodem”. – „Łatwo zauważyć, że przecież teoretycznie pierwotne dążenie mówiło o tym, że wszystko, co się dzieje, ma być podporządkowane przyszłemu wzniosłemu celowi w postaci szczęśliwego społeczeństwa, a ofiary, które są tak liczne, stanowią wyłącznie zapłatę, którą trzeba ponieść, żeby później do tej wspaniałej przyszłości dość. Mechanizm, który sprawa, że człowiek w imię wyższego dobra gotowy jest dokonywać mniejszych aktów zła, które skumulowane okazują się finalnie całkiem duże, jest w pewien sposób wbudowany w myślenie i działanie ducha. Ale, żeby mogły zaistnieć, pojawiają się pod postacią dobra. W ten sposób działają ideologie.” – Wyjaśnia Paweł Lisicki – autor książki „System diabła. Blog z piekła rodem”.

Paweł Lisicki – (ur. 1966) – eseista, pisarz, tłumacz, redaktor naczelny i współwydawca tygodnika ,,Do Rzeczy”. W latach 2006–2011 był redaktorem naczelnym dziennika ,,Rzeczpospolita”. Założył i był i pierwszym redaktorem naczelnym tygodnika ,,Uważam Rze”.

Paweł Lisicki zajmuje się pisaniem dramatów, powieści i wstępów krytycznoliterackich. Jest autorem ponad 20 książek teologicznych, filozoficznych i historycznych. Najbardziej znane to „Nie-ludzki Bóg”, „Doskonałość i nędza” (w 1998 roku otrzymał za nią Nagrodę im. Andrzeja Kijowskiego), „Kto zabił Jezusa?”, „Krew na naszych rękach?” (Główna Nagroda Wolności Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w 2017 roku), „Epoka Antychrysta”, „Dogmat i tiara. Esej o upadku rzymskiego katolicyzmu” (Nagroda literacka im. Józefa Mackiewicza w 2021 roku) oraz „Kto fałszuje Jezusa?”. Opublikował też 2 wywiady-rzeki z kardynałem Gerhardem Muellerem (nagroda Feniks w 2019 roku) i biskupem Athanasiusem Schneiderem, poświęcone relacjom Kościoła i współczesności.

Książki Pawła Lisickiego zostały przetłumaczone zostały m.in. na język francuski, węgierski i czeski. Autor publikuje wywiady, analizy i komentarze w najważniejszych polskich gazetach i tygodnikach. Paweł Lisicki jest częstym gościem programów publicystycznych w telewizji i internecie.

Agencja Informacyjna, Kultura /DEC/ 31.03.2022