Dwa lata temu zmarł profesor Andrzej Strumiłło

Dwa lata temu, 9 kwietnia 2020 r. w wieku 92 lat zmarł profesor Andrzej Strumiłło – niezwykły człowiek i wybitny artysta zajmujący się wieloma dziedzinami sztuki. Od lat związany był z Suwalszczyzną.

Andrzej Strumiłło urodził się 23 października 1927 roku w Wilnie. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi oraz na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w roku 1950 uzyskał dyplom. W 1984 roku zamieszkał w Maćkowej Rudzie nad Czarną Hańczą na Suwalszczyźnie, „skąd jest najbliżej do Wilna”. Posiadał także hodowlę koni arabskich.

Artysta w swojej sztuce zajmował się m.in. malarstwem, grafiką, rzeźbą, fotografią, poezją i scenografią. Był profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, kierownikiem pracowni graficznej Sekretariatu Generalnego ONZ. Andrzej Strumiłło był członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików i Rady Naukowej Węgierskiego Parku Narodowego, członkiem kapituły nagrody „Włócznia Jaćwingów” oraz kapituły „Złotego Berła Kultury Polskiej”. Otrzymał także medal „Zasłużonego Kulturze Gloria Artis”. Był także podróżnikiem, a swoje wyprawy dokumentował cyklami rysunków i fotografii.

Andrzej Strumiłło zainicjował i od 1977 roku był komisarzem wigierskich spotkań „Sztuka i Środowisko”. Wraz z Czesławem Miłoszem i Tomasem Venclovą zainicjował wydanie publikacji „Księga Wielkiego Księstwa Litewskiego”.

Artysta był honorowym obywatelem Suwałk, gdzie od kilkunastu lat działa Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły. Znajduje się tam dorobek artysty, m.in. obrazy, fotografie, ilustracje książkowe, oraz pamiątki z wielu jego podróży na Daleki Wschód. W rocznicę 90. urodzin artysty w 2017 roku na Podlasiu zorganizowano Rok Andrzeja Strumiłły.

Artysta był wielokrotnie wyróżniany nagrodami państwowymi, m.in. Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasług.

Agencja Informacyjna

Agencja Informacyjna, Kultura /now/09.04.2020, akt. 5.04.2022

FOTO: By Łukasz Pojezierski – Praca własna, CC BY-SA 3.0,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26275612