ESG w branży turystycznej

ESG w branży turystycznej – wyzwanie na 2024 rok

Agencja Informacyjna: W Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie odbyła się debata poświęcona dotycząca ESG w branży turystycznej. To bardzo ciekawy i kontrowersyjny temat.

ESG w branży turystycznej – debata w KIG

W debacie „Wpływ ESG na branżę turystyczną – szanse i wyzwania” wzięli udział Rafał Szmytke – prezes Polskiej Organizacji Turystycznej; dr hab. Ewelina Szczech-Pietkiewicz – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Krzysztof Szadurski – wiceprezes Polskiej Izby Hotelarzy i dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

EGS w branży turystycznej: masowa turystyka passe

Środowisko naturalne, a nawet środowisko miejscowych kultur ma negatywnie reaguje na masową turystykę, która stała się swego rodzaju przemysłem. Ten rodzaj spędzania wolnego czasu powoli zaczyna być traktowane jako passe. Pojawiają się symptomy, że przekonujące, że turyści pragnący dbać o środowisko naturalne będą musieli zmienić swoje przyzwyczajenia. Rodzi się trend podróży krótszych, do bardziej kameralnych miejsc, lecz zarazem częstszych. 

Branża turystyczna kontra wymogi dyrektywy Unii Europejskiej

„W tej chwili trudno określić jak zmiany w podejściu do turystyki mogą zmniejszyć wytwarzanie śladu węglowego przez branżę turystyczną. Jednymi z wiodących spraw są edukacja i zmiana postaw zarówno pracowników branży, jak i samych turystów.” – Twierdzi dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W jej ocenie, duże organizacje turystyczne poradzą sobie z wymogami dyrektywy Unii Europejskiej, dotyczącej raportowania ESG. Większe trudności mogą mieć małe przedsiębiorstwa, które są tak obciążone biurokracją, że dodatkowe obowiązki dotyczące skomplikowanego raportowania będą wyzwaniem mentalnym i kolejnym poważnym obciążeniem finansowym.

ESG w branży turystycznej: Slow life i checks and balances a rzeczywistość

Krzysztof Szadurski – wiceprezes Polskiej Izby Hotelarzy stwierdził, że ogromnie ważne, aby przybywało turystów, dla których takie pojęcia jak slow life (idea propagująca zwolnienie tempa życia, przeciwdziałanie rozprzestrzeniającej się szybkości, promuje życie w zgodzie ze sobą i z własnymi potrzebami, by było ono bardziej wartościowe.

Obejmuje coraz więcej obszarów i dziedzin życia człowieka), użycie świadome czy checks and balances (mechanizmy kontroli i równowagi – koncepcja świadomego rozdzielania władzy pomiędzy wzajemnie kontrolujące się organy.) przestały być frazesami a stały się rzeczywistością.

Początkiem strukturalnej zmiany postaw turystów powinny być biura turystyczne i organizatorzy wyjazdów grupowych, szczególnie organizacji. Korporacyjni płatnicy wyjazdów, którzy już żyją ESG, ponieważ ich spółki są notowani na giełdach papierów wartościowych albo są instytucją finansową, automatycznie zwracają uwagę na ekologiczne czy społeczne aspekty wyjazdów. Stąd wdrożenie ESG w branży turystycznej będzie koniecznością wobec oczekiwań klienta korporacyjnego.

Turystyka jedna z głównych gałęzi światowej gospodarki

W debacie o ESG w branży turystycznej Rafał Szmytke – prezes Polskiej Organizacji Turystycznej przypomniał o stosunkowo mało znanej roli jaką odgrywa branża turystyczna. – „Turystyka jest jedną z głównych gałęzi światowej gospodarki. Europa jest najbardziej atrakcyjnym turystycznie regionem świata. Polska mieści się w pierwszej dwudziestce najbardziej atrakcyjnych destynacji na świecie.” – Przypomniał Rafał Szmytke – prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

– „Zmiana oblicza turystyki jest procesem długotrwałym i połączonym z bardzo ważnym elementem edukacji. Kluczową rolę odegra jednak zastosowanie mechanizmów finansowych. Dla przedsiębiorców kluczowy jest wynik finansowy, bo jeżeli przestaniemy być atrakcyjni finansowo, to turysta krajowy czy zagraniczny wybierze zagranicę.” – Ocenia Rafał Szmytke – prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Trzeba pamiętać o zasadach konkurencyjności

Zdaniem Rafała Szmytke – prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, obciążenia finansowe, wynikające z wdrażania ESG w branży turystycznej powinny obejmować nie tylko ten sektor. Jednostronne obciążenia, związane z wdrażaniem ESG w branży turystycznej będą oznaczać podważenie zasad równych warunków konkurowania. A zachęty podatkowe dla przedsiębiorców inwestujących w rozwiązania wynikające z zasad ESG wydają się oczywiste.

Organizatorzy debaty o ESG w branży turystycznej

Organizatorem debaty o ESG w branży turystycznej była Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego organizatora III Konresu ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju – Europa, który odbędzie się w środę 31 stycznia 2024 r. Partnerem merytorycznym jest Krajowa Izba Gospodarcza, partnerem głównym: Polska Organizacja Turystyczna, a patronami medialnymi: portal internetowy Raportcsr.pl i Dziennik Gazeta Prawna.

Polska Izba Turystyki

Polska Izba Turystyki (PIT) – powstała w 1990 r. Jest to ogólnopolska organizacja samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego. Od 1995 wydaje przedsiębiorstwom zrzeszonym w izbie certyfikaty.

Celem działalności Polskiej Izby Turystycznej jest reprezentowanie interesów gospodarczych swoich członków; działanie na rzecz interesów branży turystycznej; obrona godności, praw i interesów gospodarczych swoich członków; wspieranie rozwoju turystyki, a w szczególności organizowanie działań i podejmowanie przedsięwzięć sprzyjających materialnemu rozwojowi gospodarki turystycznej; promowanie podnoszenia jakości usług turystycznych; tworzenie warunków do wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów i integracji członków izby; kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej i podnoszenie poziomu wiedzy i popularyzacja dorobku nauki w zakresie turystyki.

Fundacji XBW im. Ignacego Krasickiego, organizator I Kongresu ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG. Ekspertami Instytutu ESG są m. in.: Juliusz Bolek – przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu, Piotr Dubno – analityk finansowy, Krzysztof Krystowski – ekspert Instytutu ESG, Prezes Związek Pracodawców Klastry Polskie, Wiceprezes European Clusters Alliance, Damian Kuraś – Dyrektor Instytutu ESG, wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, Bogusław Mazur – publicysta historyk sekretarz redakcji RaportCSR.pl, Elżbieta Stępień – ekspert Instytutu ESG, polska ekonomistka, polityk, przedstawicielka samorządu, Natalia Witkowska – redaktor naczelna RaportCSR.pl.

Instytut jest też wydawcą portalu RaportCSR.pl, jednego z największych i najstarszych źródeł informacji na temat społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, oraz oESG.pl – nowej platformy wiedzy dla przedsiębiorców i ekspertów, ale też przedstawicieli administracji państwowej, samorządowców, dziennikarzy i studentów.

III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa

III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa odbędzie się w środę 31 stycznia 2024 r. w Warszawie (w formie hybrydowej). Głównymi organizatorami są: Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego i Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji. Kongres ESG to platforma dialogu dla europejskich liderów zrównoważonego rozwoju – przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, NGO, środowisk naukowych, ekspertów i mediów.

W trakcie III Kongresu ESG – Europa sprawy związane z ochroną środowiska i ładem korporacyjnym będą tym razem analizowane przez pryzmat zmian społecznych. Eksperci poruszą takie tematy jak: wyzwania ESG, społeczna odpowiedzialność biznesu w czasach AI, zrównoważona konsumpcja – czyli o krętej drodze do Gospodarki Obiegu Zamkniętego w modzie i handlu, wykluczenia na rynku pracy, wykorzystanie szans i uniknięcie zagrożeń związanych z ewolucją ESG, walka ze stereotypami.

Patroni III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa

Patronat honorowy nad III Kongresem ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Jego Magnificencja Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerami Głównymi są: Adamed Pharma, Diaverum, Hasco-Lek, Lidl Polska, Grupa Żabka. Partnerami są: Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP).

Partnerem wspierającym jest Polska Grupa Porcelanowa. Partnerami merytorycznymi są: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Krajowa Izba Gospodarcza, PRME – Polish Chapter Priciples for Responsible Management, Instytut Staszica, Instytut Biznesu, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Unsung Heroes, Fundacja Polski Instytut Rozwoju Rodziny, Our Future Foundation, Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites.

Partnerami badawczymi są PSMM Monitoring&More oraz Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna. Partnerami medialnymi są: Dziennik Gazeta Prawna, Polska Agencja Prasowa, Super Biznes, tygodnik Gazeta Polska, portale: Agencja Informacyjna, ngo.pl, Obserwator Gospodarczy, PracodawcaGodnyZaufania.pl, RaportCSR.pl, Raport ESG, oESG.pl.

Agencja Informacyjna, Gospodarka, /KAM/ 13.12.2023

Ilustracje: DALL-E