Rekomendacja Instytutu Biznesu dotycząca osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań potwierdził, że liczba osób z niepełnosprawnością w Polsce to ponad 4.500.000. Stanowi to ponad 12 proc. ludności kraju. Oznacza to, że osoby z niepełnosprawnością stanowią istotną grupę społeczną. Na szczęście, znaczącą cześć z nich samodzielnie funkcjonuje w społeczeństwie. Jest jednak też taka grupa, potrzebująca stałej opieki, która wymaga zaangażowania opiekunów i pieniędzy potrzebnych na utrzymanie. Ich sytuacja stała się źródłem troski Instytutu Biznesu, który opublikował w tej sprawie rekomendację dotyczącą poprawy sytuacji materialnej osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Praca bez barier

Instytut Biznesu przypomina, że od wielu dziesięcioleci, w Polsce, trwa dyskusja na temat pomocy dla osób z poważnymi niepełnosprawnościami, których stan uniemożliwia im na samodzielne życie, co oznacza, że potrzebują całodobowej opieki. Powyższe skłania do wypracowania rozwiązań, które pozwolą im i ich opiekunom godnie egzystować. Dlatego Instytut Biznesu udostępnił rekomendację, dotyczącą poprawy sytuacji materialnej osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Rekomendacja Instytutu Biznesu dotycząca poprawy sytuacji materialnej osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów przewiduje, że opiekun osoby niepełnosprawnej, otrzymujący zasiłek z tego tytułu, nie powinien być ograniczany w zakresie podjęcia pracy zdalnej. To rozwiązanie pomostowe, jednak daje wielu opiekunom szansę na poprawę ich sytuacji oraz umożliwia uczestnictwo w rynku pracy. Co więcej, w efekcie ma pozytywny wpływ na sytuacje gospodarczą, ponieważ takie osoby poza opieka zaczynają  także świadczyć pracę zarobkową.

Piotr Soroczyński: System karze aktywność niepełnosprawnych, zamiast nagradzać

Eksperci Instytutu Biznesu, w swojej rekomendacji, dotyczącej poprawy sytuacji materialnej osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów , uważają, że zasiłek opiekuńczy (świadczenie pielęgnacyjne), dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, powinien być waloryzowany co roku według wskaźnika kosztów utrzymania („cost of living index”), z uwzględnieniem ulg państwowych i osłon przypisanych osobom zamieszkującym wspólnie z osobami niepełnosprawnymi.

Instytut Biznesu stoi na stanowisku, że samorządy powinny wprowadzić procentowy parytet gwarantowanych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami z częściową niepełnosprawnością/opiekunów osób niepełnosprawnych, w skali odpowiadającej wielkości tychże samorządów. (Z tego obowiązku zwolnione byłyby sołectwa.) Z pełnym tekstem rekomendacji, dotyczącej poprawy sytuacji materialnej osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów można się zapoznać pod linkiem: https://instytutbiznesu.com.pl/wp-content/uploads/2023/03/REKOMENDACJA-Instytutu-Biznesu-dotyczaca-poprawy-sytuacji-materialnej-osob-z-niepelno-sprawnosciami-i-ich-opiekunow-1.pdf

Instytut Biznesu (angielska nazwa: Business Institute) – powstał ze zidentyfikowanej potrzeby wspierania działalności gospodarczej w 2011 r. Został założony przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców. Działa głównie w Polsce. Posiada swoich przedstawicieli w Irlandii, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i na Ukrainie. Misją jest wspieranie przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności. Jest to szczególnie ważne w często i gwałtownie zmieniających się regulacjach prawnych w Polsce.

Instytut Biznesu zajmuje się doradztwem m. in. w zakresie: zwiększania wydajności i efektywności, poszukiwania kapitału (inwestorzy branżowi i instytucjonalni), wprowadzania podmiotów na giełdę, przekształceń własnościowych, odzyskiwania należności, restrukturyzacji i upadłości. Przygotowuje raporty, analizy, raporty i wywiady gospodarcze. Zajmuje się kojarzeniem partnerów biznesowych zarówno w Polsce, jak i za granicą a także inspirowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej. Jest to możliwe dzięki stałej współpracy ze specjalistami posiadającymi praktyczną wiedzę, z wielu dziedzin, związanych z biznesem.

Instytut Biznesu – 10 lat

Instytut Biznesu publikuje publiczne stanowiska w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym Polski, w kwestiach społecznych, w tym dotyczących ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. W tym celu organizuje konferencje i debaty. Współuczestniczy w ważnych kongresach takich jak: Welconomy Forum in Toruń, Wizja Rozwoju w Gdyni, Polska Moc Biznesu ESG, Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny Togetair, czy Kongres ESG.

Na czele Instytutu Biznesu stoi Rada Dyrektorów, której pracami kieruje Prezydium. Dodatkowo istnieje Rada naukowa. Organizacja skupia menadżerów, ekspertów i doświadczonych specjalistów, którzy potrafią zapewnić wsparcie, z zakresu zarządzania, marketingu, kapitału ludzkiego, zwiększania wydajności i rentowności istniejących przedsięwzięć, prawa (gospodarczego, kodeksu spółek handlowych, ustaw: restrukturyzacyjnych, upadłościowych, naprawczych, podatkowych itd.)

Instytut Biznesu przyznał nagrody „Ambasador” i „Certyfikaty Jakości”

Instytut Biznesu jest niezależny od instytucji politycznych, a poglądy jego uczestników odzwierciedlają ich indywidualne zdanie. Zapoczątkowała działalność startup’u platforma edukacyjna Akademia Zarządzania i Rozwoju (www.azir.edu.pl).

Od 2017 roku wręcza prestiżowe i cenione nagrody Ambasadorzy Instytutu Biznesu. W ten sposób organizacja zwraca uwagę na różne aspekty gospodarki i na podmioty, które mają znaczenie dla rozwoju rynku, branż, przedsiębiorstw. Doceniana jest przede wszystkim przedsiębiorczość, kształcenie, innowacje i prace naukowców. Od 2021 roku przyznaje również ważne Certyfikaty Jakości Instytutu Biznesu. Celem jest wyróżnianie produktów i usług, o sprawdzonej, wysokiej jakości, ciekawych rozwiązań, w różnych branżach i dziedzinach gospodarki, a także podkreślenie ich zalet i wyjątkowości.

Agencja Informacyjna, gospodarka, /Dec/ 26.03.2023