Piotr Soroczyński: System karze aktywność niepełnosprawnych, zamiast nagradzać

 

Jeżeli popatrzeć na statystyki to pracuje pół miliona ludzi z niepełnosprawnościami. Jednak 2.500.000 osób jest wciąż bierna zawodowo. Ze strony pracodawców widzimy obecnie kilka elementów, które są istotne odnośnie osób z niepełnosprawnościami. Na przykład kwestia dostosowania miejsc pracy. Czasami przedstawiciele firm nie zdają sobie sprawy, że mogą skorzystać z pomocy lub nie potrafią do niej dotrzeć.

Osoby z niepełnosprawnościami często szukają zatrudnienia w najbliższym otoczeniu, za pośrednictwem swoich znajomych.

Jest pewnego rodzaju niechęć wśród różnych grup osób do wychodzenia na rynek pracy. Jeszcze kilkanaście lat temu rynek pracy stawiał mniej wymagań wobec tych osób, co się zmieniło.

 

Coraz bardziej popularną formą zatrudniania jest telepraca, czyli praca zdalna, co otwiera drzwi dla wielu osób z niepełnosprawnością, którzy do tej pory nie mogli wyjść z domu, bądź mieli w tym zakresie ograniczenia. Taka formuła była już wcześniej dostępna, ale do tej pory powszechne było, że pracownik przychodził do miejsca pracy na konkretną godzinę i można było nad nim mieć kontrolę. W tej chwili przedsiębiorcy mają świadomość, że nie mogą w pełni sobie na to pozwolić.

Często jednak osoby z niepełnosprawnościami muszą walczyć z systemem, który zamiast nagradzać ich za aktywność, często ich karze.

Bardzo często podjęcie zatrudnienia skutkuje bowiem np. utratą jakiegoś świadczenia. Edukacja zarówno pracowników, pracodawców jak i właśnie decydentów w tym zakresie jest tu kluczowa.

 

Wypowiedź Piotra Soroczyńskiego – głównego ekonomisty Krajowej Izby Gospodarczej została wygłoszona podczas debaty „Praca bez barier – rola pracodawców w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami”, zorganizowanej przez organizatorów konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” (Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” i Agencji Impressarium), która odbyła się 9 września 2019 roku  odbyła się 9 września 2019 roku w Krajowej Izbie Gospodarczej 

Więcej: Rośnie liczba osób z niepełnosprawnościami, które znajdują zatrudnienie

Agencja Informacyjna

Piotr Soroczynski, Opinie, Agencja Informacyjna, /GBR/,10.09.2019