#EndGenderStereotypes

#EndGenderStereotypes – nowa kampania Komisji Europejskiej ma zwalczać stereotypy płciowe

Agencja Informacyjna: #EndGenderStereotypes – Komisja Europejska chce działać na rzecz zwiększenia świadomości społecznej na temat stereotypów płciowych. W Polsce i innych krajach Unii Europejskiej rozpoczęła się kampania mająca na celu zwalczanie szkodliwych stereotypów dotyczących płci, które przyczyniają się do utrzymania nierówności społecznych.

Kampania #EndGenderStereotypes w mediach społecznościowych

Mat. Komisji Europejskiej

Kampania #EndGenderStereotypes, prowadzona w mediach społecznościowych od 23 listopada 2023 r., ma zwiększyć świadomość na temat negatywnego wpływu stereotypów płciowych. Jak stwierdziła Helena Dalli, komisarz UE ds. równości: „Stereotypy dotyczące płci są nadal powszechne w społeczeństwach europejskich. Mają one realny wpływ na kobiety i mężczyzn, ograniczając ich wolność osobistą i zawodową”. Kampania ma promować równość płci i tworzyć bardziej integracyjne społeczeństwo, zachęcając do refleksji i zmiany zachowań.

Sytuacja w Polsce

Polska, zajmująca 18. miejsce w UE pod względem wskaźnika równości płci (61,9 na 100 pkt), wyraźnie doświadcza nierówności płciowych. Szczególnie widoczne jest to w zarządach firm, gdzie kobiety stanowią tylko 26 proc. członków zarządów największych spółek giełdowych, co jest poniżej średniej UE (33 proc.).

Różnica w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn w Polsce w 2022 r. wynosiła 12,9 punktu procentowego, przekraczając średnią UE (10,7 punktu procentowego). Stereotypy te wpływają nie tylko na rynek pracy, ale także na postrzeganie ról społecznych i ekspresji emocjonalnej. Badanie Eurobarometr pokazało, że 77 proc. Polaków uważa, że główną rolą kobiety jest dbanie o dom i rodzinę, a 65 proc. widzi główną rolę mężczyzny w zarabianiu pieniędzy.

Wnioski i perspektywy

Kampania #EndGenderStereotypes jest istotnym krokiem w kierunku budowania społeczeństwa, w którym stereotypy płciowe nie ograniczają wyborów i możliwości życiowych osób. Jej celem jest nie tylko zwiększenie świadomości problemu, ale także promowanie bardziej równościowego podejścia w życiu codziennym i zawodowym.

Kampania #EndGenderStereotypes jest częścią szerszej strategii Komisji Europejskiej na rzecz równości płci na lata 2020-2025, mającej na celu stworzenie Unii, w której wszyscy, niezależnie od płci, mają równe szanse na rozwój i uczestnictwo w rolach przywódczych.

Zachęta do działania

Komisja Europejska zaprasza wszystkich Europejczyków do aktywnego włączenia się w działania kampanii, by wspólnie pracować nad wyeliminowaniem szkodliwych stereotypów płciowych. Więcej informacji na temat kampanii i materiałów edukacyjnych można znaleźć na stronie internetowej End Gender Stereotypes oraz śledząc hashtag #EndGenderStereotypes w mediach społecznościowych.

Inicjatywa dla społeczeństwa

Inicjatywa Komisji Europejskiej to krok w kierunku budowania bardziej sprawiedliwego i równościowego społeczeństwa. Poprzez kwestionowanie utrwalonych stereotypów, kampania #EndGenderStereotypes ma szansę przyczynić się do stworzenia środowiska, w którym każdy człowiek może rozwijać się swobodnie, niezależnie od płci.

Agencja Informacyjna, Gospodarka /AIN/ 30.11.2023

Ilustracja główna: DALL-E