Atlas ryzyka biznesowego krajów Allianz Trade - wizualizacja

Atlas ryzyka biznesowego Allianz Trade: 21 gospodarek podwyższyło swój rating ryzyka

Agencja Informacyjna: Allianz Trade ogłosił swój Atlas ryzyka biznesowego państw: w 2023 r. 21 gospodarek podwyższyło swój rating ryzyka, podczas gdy tylko 4 zostały obniżone; dla Rzeczpospolitej Polskiej nie uległa ona zmianie (ocena ryzyka gospodarczego w Polsce pozostaje na średnim poziomie).

Allianz Trade publikuje zaprezentował swój pierwszy Country Risk Atlas – Atlas Ryzyka Biznesowego Krajów, nową sztandarową publikację koncentrującą się na ryzyku państwa – ekspertyzie, którą światowy lider w dziedzinie ubezpieczeń należności handlowych budował przez dziesięciolecia. Country Risk Atlas opiera się na własnym modelu oceny ryzyka, który jest aktualizowany co kwartał o najnowsze wydarzenia gospodarcze i własne dane Allianz Trade dotyczące globalnych niewypłacalności i otoczenia biznesowego.

W 2023 r. światowa gospodarka wykazała się odpornością pomimo kilku globalnych wstrząsów 

W swoim pierwszym Atlasie Ryzyka Kraju Allianz Trade ujawnia, że w 2023 r. podniósł 21 ratingów ryzyka państwa, a obniżył tylko 4. Tendencja jest zupełnie inna niż w 2022 r., kiedy Allianz Trade podniósł tylko 8 ratingów ryzyka państwa, a obniżył 17.

“W 2022 r. na ratingi Allianz Trade ryzyka państw duży wpływ miały reperkusje wojny rosyjsko-ukraińskiej.” – Wyjaśnia Ana Boata – Dyrektor ds. badań ekonomicznych w Allianz Trade. – „Jednak w 2023 r. globalna gospodarka wykazała pewną odporność, na jeden z najbardziej agresywnych cykli zacieśniania polityki pieniężnej na świecie oraz w obliczu poważnych globalnych wstrząsów. W związku z tym Allianz Trade podniósł ratingi ryzyka 21 gospodarek, co odpowiada około 19 proc. globalnego produktu krajowego brutto. Najwięcej podwyżek odnotowano w Afryce (10), a następnie w Europie (6), podczas gdy tylko Chińska Republika Ludowa i Wschodnia Republika Urugwaju odnotowały poprawę trajektorii ryzyka swoich państw dla odpowiednio Azji i obu Ameryk.” – Przypomina Ana Boata – Dyrektor ds. badań ekonomicznych w Allianz Trade.

Atlas ryzyka biznesowego: Średnie ryzyko prawie powróciło do poziomów z 2019 r.

Ogólnie rzecz biorąc, patrząc na średnią wszystkich ocen ryzyka państw Allianz Trade, globalne ryzyko braku płatności dla przedsiębiorstw w 2023 r. wynosi nieco powyżej 2 (średnie ryzyko), stabilne w porównaniu do 2022 r. i prawie powróciło do poziomów z 2019 r. W ujęciu regionalnym średnia ocena ryzyka w Afryce wynosi powyżej 3 (wrażliwe), podczas gdy Bliski Wschód, Ameryka Południowa i Europa Wschodnia (w tym Federacja Rosyska) są bliskie, ale poniżej 3 (wrażliwe). Azja i Pacyfik są nieco powyżej 2 (średnie), a Europa Zachodnia i Ameryka Północna są bliskie 1 (niskie).

Polska: krytyczny dołek pokonany, ale… nie będzie poprawy bez zmian 

„Średnie ryzyko w Europie Środkowo Środkowo-Wschodniej nie oznacza, że ten region jest monolitem, przeciwnie – jest dosyć zróżnicowany.” – Tłumaczy Sławomir Bąk – członek Zarządu Allianz Trade w Polsce odpowiedzialny za ocenę ryzyka.

– „Średni poziom ryzyka – podobnie jak Rzeczpospolita Polska – mają państwa, w których najczęściej swoich lokalnych, sprawdzonych partnerów mają polscy przedsiębiorcy, m.in. Republika Czeska. Tymczasem Republika Słowenii nie musi kojarzyć się jedynie z górami i nartami, a Republika Chorwacji tylko z wakacjami nad Morzem Adriatyckim – obydwa te państwa awansowały w rankingu ryzyka Allianz Trade (Chorwacja nawet dwukrotnie w ostatnim roku!), jest tam ono obecnie niskie, warto więc rozważyć szukanie tam ciekawych opcji biznesowych, także podczas wakacji w nich.” – Ocenia Sławomir Bąk – członek Zarządu  Allianz Trade w Polsce odpowiedzialny za ocenę ryzyka. 

Atlas ryzyka biznesowego: Problemem mało zróżnicowana geograficznie struktura polskiego handlu zagranicznego

Warto zwrócić też uwagę na ocenę Rzeczpospolitej Polskiej – spojrzenia z perspektywy są bezpośrednie i dzięki temu trafne. Analitycy Allianz Trade, w ocenie bieżących składowych polskiej gospodarki, zauważają solidny popyt wewnętrzny, pewne środowisko biznesowe – znacznie powyżej średniej, co prawda finanse publiczne wymagają monitorowania, ale finanse zewnętrzne uległy poprawie. Puenta – „najgorsze w Polsce już za nami, ale ożywienie będzie łagodne” także z powodu fundamentalnych kwestii, takich jak tendencja do procyklicznych bodźców fiskalnych i wysokie obciążenie długiem zagranicznym.

„Jednym z rodzących obawy czynników jest też mało geograficznie zróżnicowana struktura handlu zagranicznego Rzeczpospolitej Polskiej – mówiąc wprost, jej bardzo duża koncentracja na rynkach Europy Zachodniej.” – Zauważa Sławomir Bąk – członek Zarządu ds. zarządzania ryzykiem w Allianz Trade w Polsce.

– „W badaniu Allianz Trade państwa te mają niską ocenę ryzyka, z czego polscy przedsiębiorcy korzystali w ostatnich latach. Warto jednak obecnie zdawać sobie sprawę, iż dynamika wzrostu strefy euro będzie w najbliższych miesiącach, a nawet kwartałach niska – dynamiczne wzrosty będą w innych regionach, w tym w Afryce i w Azji a także w Ameryce Północnej. Zachęcam polskich managerów i przedsiębiorców do zapoznania się z atlasem ryzyka  Allianz Trade – w ten sposób szukania ciekawych destynacji dla wzrostu swojego biznesu” – Rekomenduje Sławomir Bąk – członek Zarządu ds. zarządzania ryzykiem w Allianz Trade w Polsce.

Instytut Biznesu: istnieje ratunek przed upadłością
Instytut Biznesu: istnieje ratunek przed upadłością

Atlas ryzyka biznesowego: Uwaga na potencjalne obniżki ratingów w 2024 r.

Patrząc w przyszłość, kilka czynników może stanowić wyzwanie dla krajobrazu ryzyka państw, prowadząc do kolejnych obniżek ratingów w 2024 roku. 

Główne czynniki ryzyka zidentyfikowane przez Allianz Trade na 2024 r., :

  1. ograniczenia płynności w środowisku wysokiego zadłużenia publicznego i prywatnego oraz wysokich stóp procentowych,
  2. wzrost poniżej potencjału w większości regionów i niższa siła cenowa dla przedsiębiorstw, co spowoduje spadek wzrostu przychodów, 
  3. rosnąca liczba niewypłacalności przedsiębiorstw (+8 proc. na całym świecie w 2024 r.), z Europą i Stanami Zjednoczonymi Ameryki na czele,
  4. zmiany w globalnych łańcuchach dostaw, które mogą odbić się na państwach z podwójnym deficytem, głównie na bilansach obrotów bieżących, 
  5. coraz bardziej spolaryzowana geopolityka w roku pełnym wyborów, z gospodarkami odpowiadającymi za 60 proc. globalnego produktu krajowego brutto zmierzającymi do sondaży.

Atlas Ryzyka Krajów Allianz Trade

„Atlas Ryzyka Krajów zapewnia kompleksową analizę i wgląd w czynniki gospodarcze, polityczne, środowiska biznesowego i zrównoważonego rozwoju, które wpływają na trendy w zakresie ryzyka braku płatności dla przedsiębiorstw na poziomie makroekonomicznym.” – Wyjaśnia Ana Boata – dyrektor ds. badań ekonomicznych w Allianz Trade. – „Celem Atlas Ryzyka Krajów Allianz Trade jest towarzyszenie przedsiębiorstwom i inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji poprzez identyfikację potencjalnych zagrożeń i możliwości w 83 różnych gospodarkach, wraz z mapą, którą tworzymy kwartalnie dla wszystkich 241 państw i terytoriów, które monitoruje każdego roku Allianz Trade.” – Tłumaczy stwierdza Ana Boata – dyrektor ds. badań ekonomicznych w Allianz Trade.

Polska Rada Przedsiębiorców - znamy 10 działań
Polska Rada Przedsiębiorców – znamy 10 działań

Informacje o Allianz Trade

Allianz Trade jest światowym liderem w zakresie ubezpieczeń kredytu kupieckiego i uznanym specjalistą w dziedzinie poręczeń, windykacji, strukturyzowanego kredytu kupieckiego i ryzyka politycznego. Własna sieć wywiadowcza Allianz Trade codziennie analizuje zmiany w wypłacalności ponad 80.000.000 przedsiębiorstw. Allianz Trade daje przedsiębiorstwom pewność obrotu, poprzez zabezpieczenie ich płatności.

Allianz Trade zapewnia rekompensatę w przypadku nieściągalnego długu, ale co ważniejsze, pomaga uniknąć nieściągalnego długu w pierwszej kolejności. Zawsze, gdy zapewnia ubezpieczenie kredytu kupieckiego lub inne rozwiązania finansowe, priorytetem jest przewidywalna ochrona. Ale gdy nadejdzie nieoczekiwane, rating kredytowy Allianz Trade AA oznacza, że dysponuje zasobami wspieranymi przez Allianz, aby zapewnić odszkodowanie w celu utrzymania działalności.

Allianz Trade z siedzibą w Paryżu jest obecny w 52 państwach i zatrudnia 5.500 pracowników. W 2022 r. skonsolidowane obroty wyniosły 3.300.000.000d euro, a ubezpieczone globalne transakcje biznesowe stanowiły 1.057.000.000 euro ekspozycji.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji. Agencja Informacyjna.

AI, gospodarka, /DEC,  Allianz Trade 3.02.2024