Odbudowa Ukrainy

Inwestycje i odbudowa Ukrainy: perspektywy i wyzwania wg raportu WEI

Agencja Informacyjna: Odbudowa Ukrainy i inwestycje państw trzecich na terenie naszego wschodniego sąsiada zostały zbadane przez Warsaw Enterprise Institute (WEI), który opublikował szczegółowy raport na ten temat.

Fot. Алесь Усцінаў

Wojna na Ukrainie: najważniejszy konflikt ostatnich lat

Wojna na Ukrainie, rozpoczęta w lutym 2022 roku w wyniku inwazji Rosji, stała się jednym z najważniejszych globalnych wydarzeń ostatnich lat. Konflikt ten nie tylko wpłynął na sytuację geopolityczną w Europie, ale również na światową gospodarkę, bezpieczeństwo energetyczne oraz kwestie humanitarne.

Konflikt spowodował tragiczne skutki humanitarne, w tym liczne ofiary cywilne, masową migrację uchodźców oraz zniszczenie infrastruktury. Szacuje się, że miliony osób zostały przesiedlone, a gospodarka Ukrainy doznała poważnych strat.

Odbudowa Ukrainy: straty sięgają ponad 150 mld dolarów

Wojna na Ukrainie miała daleko idące skutki dla globalnej gospodarki. Przerwy w dostawach surowców, takich jak zboże i gaz, spowodowały wzrost cen na rynkach światowych. Ponadto sankcje nałożone na Rosję wpłynęły na światowy łańcuch dostaw i spowodowały dodatkowe wyzwania gospodarcze.

W kontekście trwającej agresji Rosji na Ukrainę, szacuje się, że bezpośrednie straty wynikające z działań wojennych przekroczyły 150 mld dolarów. Według danych Kijowskiej Szkoły Ekonomii, znacząca część tych strat, ponad jedna trzecia, dotyczy zniszczonych lub uszkodzonych budynków mieszkalnych. Regionalnie straty są różnorodne, z większością z nich w południowo-wschodnich obwodach Ukrainy, gdzie toczy się obecna linia frontu, oraz na północy, która ucierpiała w pierwszych tygodniach konfliktu.

Zdjęcie dodane przez Алесь Усцінаў.

Raport Warsaw Enterprise Institute (WEI) „Modernizacja i Odbudowa Ukrainy: Aktywność Inwestycyjna”

Raport „Modernizacja i Odbudowa Ukrainy: Aktywność Inwestycyjna” opublikowany przez Warsaw Enterprise Institute (WEI) podkreśla, że wśród najbardziej perspektywicznych obszarów dla współpracy, priorytetem są inwestycje w infrastrukturę, w szczególności budownictwo mieszkaniowe oraz drogi i mosty. Według Warsaw Enterprise Institute (WEI) Infrastruktura jest kluczowa dla odbudowy Ukrainy, a jej modernizacja może znacząco przyczynić się do stabilności i rozwoju kraju. Inne sektory atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych to energetyka, w tym energetyka jądrowa oraz odnawialne źródła energii, głównie farmy wiatrowe i fotowoltaiczne.

Odbudowa Ukrainy we współpracy z USA

Warsaw Enterprise Institute (WEI) podkreśla, że Ukraina współpracuje już intensywnie z USA w zakresie energetyki jądrowej. Dodatkowo, duży potencjał inwestycyjny ma ukraińskie rolnictwo, ze względu na żyzne gleby i duże obszary upraw, a także przemysł spożywczy. Obecna sytuacja wojenna wpłynęła na ograniczenie inwestycji zagranicznych w Ukrainie, z wyjątkiem firm, które już wcześniej były tam aktywne. Dotyczy to głównie podmiotów z Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Turcja również wykazuje znaczącą aktywność inwestycyjną. Warsaw Enterprise Institute (WEI) zauważa, że nowi inwestorzy przyjęli strategię wyczekiwania i odłożenia planów inwestycyjnych do czasu zakończenia konfliktu, co wiąże się z niepewnością i ryzykiem związanym z obecną sytuacją.

Odbudowa Ukrainy wg raportu WEI
Odbudowa Ukrainy – DALL-E

Odbudowa Ukrainy i inwestycje w sektor zbrojeniowy

Według Warsaw Enterprise Institute (WEI) jednym z nowych obszarów, który budzi zainteresowanie inwestorów, jest ukraiński sektor zbrojeniowy. W ostatnich miesiącach widoczna jest aktywizacja działań w kierunku wspólnej produkcji uzbrojenia, szczególnie ze strony USA, Niemiec i Turcji. To pokazuje, że mimo niepewności, inwestorzy są gotowi angażować się w strategiczne sektory ukraińskiej gospodarki.

Według WEI odbudowa Ukrainy to potencjał dla współpracy międzynarodowej

Według raport Warsaw Enterprise Institute (WEI) Ukraina stoi przed wyzwaniem odbudowy i modernizacji swojej infrastruktury i gospodarki w obliczu trwającej wojny. Inwestycje w infrastrukturę, energetykę, rolnictwo i przemysł zbrojeniowy są kluczowe dla jej przyszłości. Mimo trudności, istnieje potencjał dla nowych inwestycji i współpracy międzynarodowej, które mogą przyczynić się do stabilizacji i wzrostu gospodarczego Ukrainy po zakończeniu konfliktu.

Wśród firm, które już angażują się w działalności inwestycyjne na Ukrainie, wymienić można międzynarodowe korporacje takie jak Westinghouse, Holtec International, Philip Morris, Bayer, Rheinmetall, ADM, Ryanair, CRH, Kingspan Group, Nestlé, Madoqua Renewables, czy Black Iron Inc.

[Źródło: „Raport Modernizacja i Odbudowa Ukrainy: Aktywność Inwestycyjna” – WEI (https ://wei.org.pl/2023/aktualnosci/admin/raport-modernizacja-i-odbudowa-ukrainy-aktywnosc-inwestycyjna/)]

Agencja Informacyjna, /EST, wei.org.pl/ 24.12.2023

Fot. Алесь Усцінаў