Farmer Roku po raz 30.

Farmer Roku po raz 30. – znamy laureatów

Agencja Informacyjna: Jubileuszowy XXX Ogólnopolski Konkurs Rolnik – Farmer Roku odbyła się w piątek 2 lutego 2024 r. w Warszawie. W czasie uroczystego ogłoszenia finaliści otrzymali symboliczne nagrody w kształcie złotego jabłka.

Ideą Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik – Farmer Roku jest promocja nowoczesnegorolnictwa oraz rolników i producentów rolnych, którzy dzięki swojej inicjatywie, pomysłowości i wytrwałości elastycznie dostosowują się do oczekiwań zmieniającej się rzeczywistości i rynku. O zaszczytne statuetki „Złotego Jabłka” rywalizują najlepsi rolnicy i przedsiębiorcy rolni w Polsce. 

Rolnictwo ekologiczne w Polsce

Konkurs Farmer Roku jeden z najbardziej prestiżowych

Ogólnopolski Konkurs Rolnik-Farmer Roku jest jeden z najbardziej prestiżowych konkursów. Jego renoma wynika z 30-letniej tradycji, liczby uczestników, którzy rokrocznie biorą w nim udział oraz skrupulatnej weryfikacji kryteriów oceny dokonywanej przez kapitułę konkursu, gdyż odwiedzane przez kapitułę gospodarstwa rolne poddawane są wieloetapowej, gruntownej ocenie.

Rolnictwo to bardzo trudny odcinek gospodarki. Dlatego należny szacunek należy się wszystkim uczestnikom rywalizacji, którzy na przekór trudnościom udowadniają, że sukces w rolnictwie jest możliwy. Jego warunkiem jest konsekwencja, innowacyjność, umiejętność wykorzystywania szans i przede wszystkim pracowitość. Historia konkursu to historia ludzi sukcesu w branży rolnej. 

30 Ogólnopolski Konkurs Rolnik – Farmer Roku

30. jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Rolnik-Farmer Roku został objęty patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Rektora Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

Ogólnopolski Konkurs Rolnik-Farmer Roku

Złote jabłka dla 20 Farmerów Roku.

Finalistami 30. Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik – Farmer Roku są: 

 • Katarzyna i Arkadiusz Kropidłowscy (Nowy Barkoczyn, woj. Pomorskie),
 • Wiesława i Przemysław Kowalscy („Folwark Wójtostwo” woj. Wielkopolskie),
 • Mirosław Popow (Hajnówka, woj. Podlaskie),
 • Arleta i Paweł Przybylscy (Kaniwola, woj. Lubelskie),
 • Katarzyna Stężalska (Bukowie, woj. Zachodniopomorskie),
 • Renata i Marcin Sikora (Goleszów, woj. Śląskie),
 • Kamila i Karol Bury (Bażanówka, woj. Podkarpackie),
 • Alicja i Wiesław Rejman (Dębina woj. Podkarpackie), Joanna i Tomasz Krawczyk (Wieża, woj. Dolnośląskie),
 • Tadeusz Harłukowicz (Radków, woj. Dolnośląskie),
 • Lucyna i Sylwester Wańczyk (Krzeszów, woj. Dolnośląskie),
 • Aleksandra i Piotr Wacławiak (Bożków, woj. Dolnośląskie),
 • Irena i Mariusz Dębowscy (Lubraniec woj. kujawsko-pomorskie),
 • Wojciech Komperda(Ratulow, woj. Małopolskie), Renata i Wiesław Kowalczykowie (Bukowie, woj. Opolskie),
 • Karol Bejgier (Wilczewo, woj. kujawsko-pomorskie),
 • Waldemar Ziółkowski (Stare Świerczyny- woj. kujawsko-pomorskie),
 • Dorota i Michał Zielińscy (Iżykowice, woj. Świętokrzyskie),
 • Eugeniusz Majewski (Kołozdąb, woj. Pomorskie),
 • Anna i Mariusz Fodymski (Szczaworszyn, woj. Świętokrzyskie),
 • Roman Popis (Obice, woj. Świętokrzyskie) i Franciszek,
 • Artur, Kamil, Patryk Kamińscy (Krzykały woj. warmińsko-mazurskie)

Czesław Siekierski - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - stanowisko w sprawie rolniczych protestów
Czesław Siekierski – stanowisko Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rolniczych protestów

Farmer-Rolnik Roku Laureaci 2024

Laureatami XXX edycji Konkursu i zdobywcami tytułu „ROLNIK-FARMER ROKU” zostali:

w kategorii: gospodarstwa ekologiczne – produkcja zwierzęca

Magdalena i Tadeusz Harłukowiczowie
Radków, woj. dolnośląskie
Zgłoszeni przez Dolnośląski Oddział Regionalny Agencji

w kategorii: produkty regionalne i tradycyjne

Hanna i Wojciech Komperdowie
Ciche, woj. małopolskie
Zgłoszeni przez Stowarzyszenie Polski Klub Rolnik – Farmer Roku

w kategorii: sadownictwo

Wiesława i Przemysław Kowalscy
Pyzdry, woj. wielkopolskie
Zgłoszeni przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
Oddział Terenowy w Poznaniu

w kategorii: produkcja roślinna

Renata i Wiesław Kowalczykowie
Bukowie, woj. opolskie
Zgłoszeni przez Opolski Oddział Regionalny Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu,
Biuro Powiatowe w Namysłowie

w kategorii: produkcja zwierzęca – bydło mleczne

Katarzyna i Arkadiusz Kropidłowscy
Nowy Barkoczyn, woj. pomorskie
Zgłoszeni przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

w kategorii: gospodarstwa o działalności wielokierunkowej

Renata i Marcin Sikorowie
Goleszów, woj. śląskie
Zgłoszeni przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

w kategorii: produkcja zwierzęca – konie

Katarzyna Stężalska
Bierzwnik, woj. zachodniopomorskie
Zgłoszona przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

w kategorii: gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu

Lucyna i Sylwester Wańczykowie
Krzeszów, woj. dolnośląskie
Zgłoszeni przez Dolnośląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu

w kategorii: produkcja zwierzęca – trzoda chlewna

Dorota i Michał Zielińscy
Działoszyce, woj. świętokrzyskie, Świętokrzyskie
Zgłoszeni przez Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach, Biuro Powiatowe w Pińczowie

Partner 30. Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik – Farmer Roku

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który jest partnerem 30. konkursu Ogólnopolski Konkurs Rolnik–Farmer Roku w inicjatywę jest zaangażowany od lat. Misją KOWR jest zagospodarowanie Zasobu państwowych gruntów rolnych oraz wspieranie rolnictwa jako dziedziny gospodarczej aktywności, dla bardzo wielu polskich rodzin.

Tego rodzaju inicjatywy jak Ogólnopolski Konkurs Rolnik – Farmer Roku promują osiągnięcia polskiego rolnictwa oraz przyczyniają się do upowszechniania dobrych praktyk. Dodatkowym powodem jest fakt, że w gronie laureatów i zwycięzców są gospodarstwa rolne powstałe bądź powiększone dzięki gruntom Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Wśród nagrodzonych statuetką Złotego Jabłka są także pracownicy spółek o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, tzw. spółki strategiczne, które odpowiadają za postęp hodowlany i biologiczny w polskim rolnictwie. Dlatego między innymi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa aktywnie uczestniczy Ogólnopolskim Konkursie Rolnik -Farmer Roku.

Wzrost wartości produkcji rolnej.
Polska odnotowała wzrost wartości produkcji rolnej w 2023 r.

FAQ

Ile lat ma Farmer Roku?

Ogólnopolski Konkurs Rolnik – Farmer Roku ma już 30 lat. 

Ilu kandydatów zgłoszono do Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik – Farmer Roku?

Do Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik – Farmer Roku zgłoszono 10.000. rolników. 

Ile gospodarstw zwizytowała kapituła Ogólnopolskiego konkursu Rolnik- Farmer Roku?

Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik – Farmer Roku zwizytowała około 1.400 gospodarstw.

Ilu finalistów wyłoniła kapituła Ogólnopolskiego konkursu Farmer Roku?

Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik – Farmer Roku wyłoniła 273 finalistów.

Ilu laureatów Ogólnopolskiego konkursu Farmer Roku otrzymało statuetkę Złote Jabłko?

Statuetkę Złotego Jabłka – symbolizującą owoc pracy rolnika – otrzymało 187 laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Farmer Roku.

Kto zgłasza kandydatów do Ogólnopolskiego Konkursu Farmer Roku?

Do Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik-Farmer Roku zgłaszają rolników Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Oddziały Terenowe Krajowego Ośrodka Wparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Izby Rolnicze oraz Związek Pracodawców–Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, które dokonują wstępnej selekcji kandydatów. 

Kto wyłania półfinalistów i finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Farmer Roku?

Do Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik-Farmer Roku zgłaszają rolników Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Oddziały Terenowe Krajowego Ośrodka Wparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Izby Rolnicze oraz Związek Pracodawców–Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, które dokonują wstępnej selekcji kandydatów. 

Kto wyłania półfinalistów i finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Farmer Roku?

Półfinalistów i finalistów wyłania już kapituła Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik-Farmer Roku, która wizytuje gospodarstwa zakwalifikowane do finału, aby poznać rolników, wyjątkowość ich gospodarstw oraz przekonać się co je wyróżnia. Warto w tym miejscu nadmienić, że właśnie to wizytowanie gospodarstw sprawia, że konkurs należy do najbardziej obiektywnych a zarazem prestiżowych w Polsce. 

Kto jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Farmer Roku?

Organizatorem 30. konkursu Ogólnopolski Konkurs Farmer Roku jest Stowarzyszenie Polski Klub Rolnik Farmer Roku we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i Politechniką Bydgoską. W ciągu 30 lat patronami konkursu było 14 Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 12 szefów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (wcześniej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz Agencji Nieruchomości Rolnych, których KOWR jest następcą prawnym).

Stowarzyszenie „Polski Klub Rolnik Farmer Roku”od 2001 r.

Stowarzyszenie „Polski Klub Rolnik Farmer Roku” powstało w 2001 r. na corocznym spotkaniu finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Farmer Roku, u Ministra Rolnictwa i Rozwoju. Celem organizacji jest: propagowanie na terenie Polski idei nowoczesnego gospodarowania, zaradności i pomysłowości w rolnictwie; integrowanie środowiska producentów, dystrybutorów i usługodawców przemysłu rolniczego w zakresie wprowadzania nowych technik i technologii; reprezentowanie członków Stowarzyszenia oraz polskich producentów, dystrybutorów i usługodawców, o ile wyrażą oni wolę reprezentowania ich przez Stowarzyszenie.

Celem Stowarzyszenia „Polski Klub Rolnik Farmer Roku” jest także współpraca z samorządem terytorialnym i organami administracji państwowej w sprawach dotyczących rolnictwa; organizacja konkursów na najlepszych producentów rolnych (produkcja, handel, usługi); reprezentowanie członków Stowarzyszenia w kontaktach z odpowiednimi organizacjami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi; inicjowanie i organizowanie programów działań o charakterze ogólnopolskim lub regionalnym dotyczącym branż reprezentowanych przez Stowarzyszenie; opiniowanie i wspomaganie kosztownych w realizacji, ale uznanych za wartościowe, projektów wynalazczych np. za pośrednictwem specjalnych fundacji.

Stowarzyszenie „Polski Klub Rolnik Farmer Roku” stawia sobie za cel także popularyzowanie i promowanie nowości technicznych z branży rolniczej; wspieranie innych organizacji, które podejmą i będą realizowały cele zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia; inspirowanie powstawania i gromadzenia funduszy na wspieranie inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia, współudział w organizowaniu praktyk rolniczych.

Kim są członkowie stowarzyszenia „Polski Klub Rolnik Farmer Roku”?

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia „Polski Klub Rolnik Farmer Roku”mogą zostać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, bez względu na miejsce stałego zamieszkania, pod warunkiem, że reprezentują bezpośrednio podmioty związane zprodukcją, dystrybucją i usługami z branży rolniczej, a także są obecnymi lub byłymi finalistami Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik Farmer Roku. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji. Agencja Informacyjna.

AI, gospodarka, /DEC/ 24.01.2024