Problemy ustawodawstwa alkoholowego

 

Zespół Kancelarii Fairfield na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej przygotował Białą Księgę dotyczącą wybranych problemów ustawodawstwa alkoholowego. Raport jest dostępny w Internecie, a najważniejsze wnioski zostały zaprezentowane podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

 

“W 2018 roku Polacy wydali na napoje alkoholowe około 41 400 000 000 zł. Branża alkoholowa oraz sektory z nią powiązane dają zatrudnienie kilkuset tysiącom pracowników. Branża alkoholowa jest również źródłem znaczących wpływów do budżetu. Środki, które Skarb Państwa uzyskuje od branży alkoholowej z tytułu podatków akcyzowego i VAT wynoszą rocznie ok. 20 000 000 000 zł. Polacy spożywają najwięcej litrów czystego, 100% alkoholu etylowego pijąc piwo (w 2017 roku – 5,42 litrów na mieszkańca). Konsumpcja wyrobów spirytusowych w 2017 roku przełożyła się z kolei na spożycie wynoszące 3,3 litra czystego alkoholu etylowego na mieszkańca, w winie i miodach pitnych spożycie wyniosło 0,73 litra czystego alkoholu etylowego” – czytamy we wstępie księgi.

 

Autorzy raportu następnie odnoszą się do podstaw prawnych, przypominając  art. 10 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 

„Akty prawne wpływające na strukturę cen napojów alkoholowych powinny służyć ograniczaniu spożycia tych napojów oraz zmianie struktury ich spożycia na rzecz napojów o niskiej zawartości procentowej alkoholu” – czytamy w księdze.

 

Autorzy Białej Księgi zastanawiają się, czy nie tworzy to podstaw do dyskryminacji producentów innych napojów alkoholowych niż niskoprocentowych.

Zwracają też uwagę na fakt, że prawo ma przeciwdziałać nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Natomiast poprzez różne założenia przyjęte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości z 1982 roku – społeczeństwo polskie zostaje przyzwyczajone do spożywania niskoprocentowych trunków.

 

Dyskryminacja ma wynikać także z przepisów dotyczących działań reklamowo-promocyjnych oraz akcyzy.

 

„Piwo, w oczach znacznej części konsumentów, podświadomie, nie jest postrzegane jako napój alkoholowy, a to jest już w zupełnej sprzeczności z ideą ustawy o wychowaniu w trzeźwości” – uważa Juliusz Bolek, Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu, w swoim komentarzu „Zyski i Straty” w Polska Times. – „Alkohol to alkohol – troszczący się o zdrowie Polaków powinni to wreszcie zauważyć” – dodaje Juliusz Bolek.

 

Więcej o raporcie i z komentarzami ekspertów można zapoznać się na stronie Centrum Informacji: https://centruminformacji.net/biala-ksiega-branzy-alkoholowej/.

 

Cały raport z kolei jest dostępny na stronie Krajowej Izby Gospodarczej: https://kig.pl/prezentacja-bialej-ksiegi-branzy-alkoholowej-na-forum-ekonomicznym-w-krynicy/

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /KAM/ 06.09.2019