Dlaczego warto zabrać się za ESG? – potrzeby rynku pracy a ESG

„Future leaders of ESG in the business sector” czyli „Liderzy przyszłości ESG w biznesie” to tytuł konferencji, która odbędzie się w czwartek 15 czerwca 2023 r. Organizatorami są Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego i Dialog of Transformation (Fundacja Rozwoju Społecznego i Profilaktyki Dialog)

8 czerwca – Światowy Dzień Oceanów

Raport zbiorczy, podsumowujący badanie, prowadzone w ramach projektu „Future leaders of ESG in the business sector” prowadzony był w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. Future leaders of ESG in the business sector. Zrównoważony rozwój to zarówno kwestia wolnego wyboru jak i status quo na Ziemi. Społeczna odpowiedzialność biznesu ewoluuje w stronę ESG – umożliwiając obiektywne porównywanie działań, dotyczących kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. Kwestie te są istotne dla organizacji, które chcą działać odpowiedzialnie oraz dla inwestorów, interesariuszy i klientów. Świadomość i wiedza przedsiębiorców, to nie wszystkie kroki, które należy wykonać, aby spełnić unijne wymogi w zakresie raportowania ESG. Potrzebni są praktycy, specjaliści a nawet zespoły odpowiednich osób na stanowisku Lider ESG (Head of ESG).

Najważniejszym celem projektu jest przybliżenie tematyki ESG i podniesienie kompetencji zawodowych pracowników przedsiębiorstw i instytucji, które zostały lub zostaną w kolejnych latach objęte obowiązkiem raportowania ESG, zgodnie z nowymi przepisami i dyrektywą CSRD. Celem jest stworzenie nowych narzędzi i katalogu kompetencji „Lidera ESG” – rozwój kompetencji z zakresu zrównoważonego zarządzania w organizacji – warsztaty i narzędzia dla menedżerów, szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw i właścicieli podmiotów gospodarczych. Raport „Future leaders of ESG in the business sector” składa się z dwóch rozdziałów. W rozdziale I przedstawiona została historia powstania idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ESG, kluczowe definicje, informacje na temat stanu wiedzy o ESG. W rozdziale II zaprezentowane zostały wyniki raportu zbiorczego podsumowującego badanie prowadzone w ramach projektu Future leaders of ESG in the business sector.

Wiosenne wydanie kwartalnika „Raport ESG”

W trakcie konferencji „Future leaders of ESG in the business sector” odbędzie się debata „Dlaczego warto zabrać się za ESG? – potrzeby rynku pracy a ESG”. W panelu, w roli ekspertów, wystąpią Barbara Socha – Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Jarosław Wajer – Partner, EY, Jolanta Okońska-Kubica – Doradca ESG, Przewodnicząca Komitetu ds. ESG, Krajowa Izba Gospodarcza, Paweł Dudojc – Counsel, DWF Poland Jamka, ekspert w zakresie Governance Risk and Compliance, Environmental, Social and Governance (ESG), Joanna Kozarzewska – Partner  Head of Real Estate & Construction w Wyser, GI Group. Debatę poprowadzi redaktor Jacek Pochłopień – „Dziennik Gazeta Prawna”.

Podczas debaty „Dlaczego warto zabrać się za ESG? – potrzeby rynku pracy a ESG” uczestnicy postarają się odpowiedzieć na następujące pytania: „Jakie jest zapotrzebowanie na specjalistów od ESG?”, „Lider ESG – czyli kto?”, „Dlaczego warto kształcić się na lidera ESG i gdzie zdobywać edukację?” i „Jak zachęcić przedsiębiorców i pracowników do ESG?

Czy Kopernik był(a) kobietą, czyli jak wychowywać bez stereotypów płciowych

Debata „Dlaczego warto zabrać się za ESG? – potrzeby rynku pracy a ESG”, konferencji „Future leaders of ESG in the business sector” odbędzie w czwartek, 15 czerwca 2023 r. w godzinach 11:15–14:00 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, przy ul. Trębackiej 4, Warszawa. Rejestracja uczestnictwa jest dostępna pod linkiem: https://forms.gle/tho5xsuBL9T9MbzTA Projekt finansowany jest przez Unię Europejską.

Agencja Informacyjna, gospodarka, /DEC/ 14.06.2023