Światowy Dzień Krwiodawcy

 

14 czerwca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy ( World Blood Donor Day ). Święto powstało w 2004 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Międzynarodową Federację Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), Międzynarodową Federację Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne.

Światowy Dzień Krwiodawcy obchodzony jest w rocznicę urodzin Karla Landsteinera, który urodził się 14 czerwca 1868 roku. Karl Landsteiner był amerykański biologiem i lekarzem austriackiego pochodzenia. To właśnie on w 1901 roku odkrył istnienie grup krwi, a w 1930 roku otrzymał za to odkrycie Nagrodę Nobla.

Wsparcie w rodzicielstwie – nowe Kluby Mam

Co roku obchody Światowego Dnia Krwiodawcy odbywają się pod innych hasłem. W 2023 roku brzmi ono: “Oddaj krew, oddaj osocze, dziel się życiem, dziel się często”. Tegoroczna kampania skupia się na osobach potrzebujących do funkcjonowania regularnych transfuzji krwi lub jej składników. Wśród tych osób są m.in. pacjenci dotknięci niedokrwistością czy chorobami nowotworowymi układu krwiotwórczego. Hasło to ma podkreślać rolę, jaką każdy może odegrać przekazując życiodajny dar w postaci krwi lub osocza. Zwraca także uwagę na znaczenie regularnego oddawania krwi lub osocza w celu stworzenia bezpiecznego i zrównoważonego zaopatrzenia w krew i produkty krwiopochodne. Celem święta jest umożliwienie na całym świecie stałej dostępności do krwi i produktów krwiopodobnych, aby wszyscy potrzebujący pacjenci mogli otrzymać leczenie na czas.

Na świecie aż jedna na dziesięć hospitalizacji wymaga przetoczenia krwi lub jej składników. Z tego powodu tak ważne jest, by w systemie istnieli dawcy, którzy są w stanie oddawać krew regularnie. Aktualnie w ponad 70 krajach ponad 90 proc. krwi pochodzi właśnie od honorowych dawców. W Polsce w 2022 roku krew oddało 620 tys. osób, czyli niecałe 2 proc. społeczeństwa. Wszelkie informacje dotyczące oddawania krwi, a także przywilejów, jakie otrzymują honorowi dawcy, można znaleźć na stronie https://krew.info/.

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka /NOW/ 13.06.2023