Światowy Dzień Krwiodawcy

Światowy Dzień Krwiodawcy (ang. World Blood Donor Day) to coroczne święto dedykowane wszystkim dawcom krwi na świecie. Zostało ustanowione 14 czerwca 2004 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Międzynarodową Federację Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), Międzynarodową Federację Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne.

Światowy Dzień Krwiodawcy obchodzony jest na całym świecie 14 czerwca, w rocznicę urodzin odkrywcy grupy krwi ABO Karla Landsteiner’a. Karl Landsteiner był austriackim lekarzem patologiem i immunologiem. Był profesorem uniwersytetu w Wiedniu oraz Rockefeller Institute for Medical Research w Nowym Jorku . Został wybrany do Narodowej Akademii Nauk w Waszyngtonie. W 1901 odkrył, że w krwinkach czerwonych występują dwa antygeny, które warunkują zjawisko aglutynacji (zlepiania się krwinek) w zetknięciu z krwinkami o odmiennej strukturze antygenowej. W wyniku tych obserwacji wyróżnił trzy grupy krwi. Za swoje odkrycie  w 1930 roku otrzymał Nagrodę Nobla.

Krew to lek podawany w stanach zagrożenia życia. Lek, którego niczym nie da się zastąpić. Najnowocześniejsze i najbardziej skomplikowane zabiegi operacyjne nie byłyby możliwe do wykonania, gdyby jej nie było. Jedynym źródłem tego leku są zdrowi ludzie. Krew oddają ludzie na całym świecie. Światowy Dzień Krwiodawcy powołany został by uhonorować tych, którzy swoim darem ratują życie innych.

W Polsce pobór krwi jest zarezerwowany tylko dla placówek wchodzących w skład Publicznej Służby Krwi. Do pobierania krwi i oddzielania jej składników uprawnione są wyłącznie: Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA (dawniej MSW) oraz ich oddziały i stacje terenowe. W Polsce jest 21 RCKiK oraz wspomniane wyżej dwa centra resortowe. Oprócz stałych punktów w postaci centrów oraz oddziałów terenowych krew pozyskiwana jest również na akcjach wyjazdowych, np. w mobilnych krwiobusach.

Największą cykliczną akcją zbiórki krwi w Polsce, nie organizowaną przez służby publiczne, jest Motoserce, którego organizatorami są kluby zrzeszone przy Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych. Motoserce to idea, która wynika z potrzeby serca oraz chęci działania. Poza głównym aspektem zbiórki krwi, kampania społeczna Motoserce ma na celu zwrócenie uwagi na problem braku krwi w polskich szpitalach i bankach krwi. W ramach corocznego kwietniowego wydarzenia w ponad 80 polskich miastach odbywa się finał akcji. Jest to jednodniowy piknik, podczas którego odbywają się koncerty, pokazy ratownictwa drogowego i bezpiecznej jazdy, wystawy motocykli, a także parada motocyklowa oraz liczne konkursy  i atrakcje dla dzieci. Hasłem przewodnim kampanii jest „Krew darem życia”. To największa w Polsce impreza zrzeszająca krwiodawców z całego kraju.

W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, obchody Motoserca zmieniły swoją formułę i motocykliści oddawali krew w małych grupach i z zachowaniem wszelkich wymaganych zasad bezpieczeństwa.

Wybuch pandemii koronawirusa wpłynął nie tylko na organizację akcji. Nowelizacji uległy także przepisy Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służby krwi. Zmiany zostały zawarte w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku. Według nowych przepisów zaistniała możliwość przeprowadzania kwalifikacji dawców przez pielęgniarkę, która: przeprowadziła, pod nadzorem lekarza, co najmniej 100 kwalifikacji dawców do oddania krwi lub jej składników  oraz posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /now/ 13.06.2020

Related Post