Liczby mówią: Europejski Kongres Gospodarczy

 

Europejski Kongres Gospodarczy jest  największą imprezą biznesową Europy Centralnej. XVI edycja odbędzie się w dniach 8-10 maja 2024 r. Organizatorzy planują unikalne spotkania w przestrzeniach Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach.

Europejski Kongres Gospodarczy to:

3 dni trwa Europejski Kongres Gospodarczy

15 edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego już się odbyło

170 debat na różnie tematy gospodarcze jest przeprowadzanych podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego

600 dziennikarzy relacjonuje Europejski Kongres Gospodarczy

1.200 prelegentów występuje w dyskusjach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego

11.000 uczestników przyciąga Europejski Kongres Gospodarczy

Agencja Informacyjna, liczby mówią, /DEC/ 14.06.2023