Liczą się: umowa o pracę i stabilność zatrudnienia

 

Agencja Informacyjna: Pracodawcy muszą poświęcać coraz więcej wysiłku, aby pozyskać pracowników o oczekiwanych kompetencjach. Stawia to zatrudnionych w uprzywilejowanej pozycji. W Polsce mamy do czynienia z rynkiem pracownika, a nie pracodawcy.

ESG po uzbecku

Mimo takiego stanu rzeczy, badania pokazują, że pracownicy nadal czują się niepewnie. Z tego powodu nadal najbardziej u pracodawców cenią pewność i stabilność zatrudnienia. Możliwość pracy na etacie, jako jedną z kluczowych cech pracodawcy godnego zaufania, obecnie wskazuje aż 33 proc. więcej badanych niż w 2021 r.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i stabilność zatrudnienia – te dwie odpowiedzi zdeklasowały wszystkie inne w najnowszym badaniu, zrealizowanym przez Panel Badawczy Ariadna na zlecenie organizatorów Konkursu Pracodawca Godny Zaufania. Odpowiadając na pytanie o najważniejsze cechy pracodawcy godnego zaufania, respondenci wskazali na zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (35 proc. ) oraz jego stabilność (35 proc.). To znacząca zmiana w porównaniu z poprzednią edycją badania, realizowaną w 2021 r., jeszcze w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w latach 2020-2022. Możliwość pracy na etacie, jako jedną z kluczowych cech godnego zaufania pracodawcy, obecnie wskazuje aż 33 proc. więcej badanych więcej niż w 2021 r.

Dzień chodzenia do pracy inną drogą

„Niepewność związana z wojną rosyjsko-ukraińską, wywołaną przez Federację Rosyjską 24 lutego 2022 r., podwyższoną inflacją, ryzykiem spowolnienia gospodarczego, a także wspomnienie niedawnej przecież pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 sprawiają, że dla pracowników najcenniejszą wartością jest wciąż stabilność zatrudnienia.” – Ocenia Damian Kuraś – dyrektor Instytutu ESG. – „Wyniki badań opracowanych na rzecz Konkursu Pracodawca Godny Zaufania jednoznacznie wskazują, że etat jest najbardziej pożądaną formę zatrudnienia przez pracowników.” – Wyjaśnia Damian Kuraś – dyrektor Instytutu ESG.

W 2021 r. jako najważniejszą cechę dobrego pracodawcy, badani wskazywali brak opóźnień w wypłacaniu wynagrodzeń (24 proc.) – czyli również cechę powiązaną ze stabilnością zatrudnienia. W edycji badania, wykonanej w 2023 r.  odpowiedź ta osiągnęła taki sam wynik procentowy (co jednak dało jej dopiero czwarte miejsce wśród najpopularniejszych odpowiedzi).

Czy społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny się opłaca?

„Czas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 był okresem podwyższonej niepewności, również na rynku pracy.” – Uważa Alice Neffe – Prezes Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu. – „Istniała poważna obawa, że branże szczególnie dotknięte, skutkami sankcji sanitarnych, spowodowanych pandemią koronawirusa SARS-CoV-2  jak gastronomia, hotelarstwo i turystyka oraz część przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych będą zmuszone do redukcji zatrudnienia, ponieważ nie będą w stanie wywiązać się ze zobowiązań finansowych wobec pracowników. Na szczęście wsparcie dla biznesu ze strony tarcz „antycovidowych” sprawiło, że gospodarcze skutki pandemii zostały ograniczone.” – Komentuje Alice Neffe – Prezes Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu.

Co ciekawe, w ciągu ostatnich dwóch lat pracownicy nie zmienili zdania, które benefity pracownicze są dla nich najważniejsze. Nadal najbardziej oczekiwane są zachęty wspierające wypoczynek – dodatki do wyjazdów dla dzieci, tzw. „wczasy pod gruszą”, zdrowotne – prywatna opieka medyczna, a także dofinansowanie edukacji i nabywania nowych kompetencji.

Dlaczego warto zabrać się za ESG? – potrzeby rynku pracy a ESG

Badanie powstało na zlecenie organizatorów Konkursu Pracodawca Godny Zaufania. Trwa właśnie nabór do XIII edycji Konkursu dla przedsiębiorstw stwarzających przyjazne środowisko pracy i stawiających na innowacje.

Pracodawca godny zaufania to organizacja, będąca przykładem dla innych. To podmiot, dla którego człowiek jest zawsze na pierwszym miejscu.” – Uważa Maciej Podraza – Wiceprezes Zarządu Hasco-Lek, jednego z liderów rynku farmaceutycznego, a także laureata X edycji Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” i członka Kapituły XIII edycji Konkursu.

Wiosenne wydanie kwartalnika „Raport ESG”

Maciej Podraza podkreśla również, że Hasco-Lek już od dawna gwarantuje pracownikom odpowiednie warunki pracy i dostosowuje się do form zatrudnienia oczekiwanych przez pracowników. – „W Hasco-Lek podstawowym standardem jest budowanie stabilnego zatrudnienia. To oznacza, że aż 97 proc. osób zatrudnionych w spółce posiada umowy o pracę. To jest potwierdzenie wysokiego standardu zatrudnienia. Z kolei niemal 60 proc. pracowników to kobiety, i dotyczy to także kadry zarządzającej. Hasco-Lek może się również pochwalić tym, że aż 23 proc. kadry, to pracownicy z wieloletnim stażem, nawet powyżej 15 lat.” – Zaznacza Maciej Podraza – Wiceprezes Zarządu Hasco-Lek, jednego z liderów rynku farmaceutycznego, a także laureata X edycji Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” i członka Kapituły XIII edycji Konkursu.

Na zgłoszenia nowych kandydatów na Pracodawców Godnych Zaufania organizatorzy czekają do 30 września 2023 r. Udział w konkursie można zgłaszać na stronie internetowej Konkursu: https://pracodawcagodnyzaufania.pl. Udział w nim jest bezpłatny. Podczas uroczystej gali 8 listopada 2023 r. Kapituła Konkursu nagrodzi zwycięzców w 10 kategoriach: programy stażowe, wolontariat, motywacja, edukacja, rozwój i cyfryzacja, małe i średnie przedsiębiorstwa, zdrowie, firma przyjazna rodzicom, firma przyjazna osobom z niepełnosprawnościami oraz przyznawanej po raz pierwszy kategorii Lider ESG.

Pracodawcy godni zaufania w cenie

„Inicjatywa Konkursu Pracodawcy Godnego Zaufania od 13 lat nagradza najlepsze i najbardziej efektywne rozwiązania.” – Wyjaśnia Damian Kuraś – dyrektor Instytutu ESG. – „Nagradzani są po prostu dobrzy pracodawcy, którzy grają fair z zespołem swojego przedsiębiorstwa i troszczą się o otoczenie społeczne swojego biznesu oraz robią coś więcej – wyznaczają standardy dla polskich przedsiębiorców, tworzą nowe trendy w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim i relacji pracowniczych, a także pokazują, że bycie godnym zaufania przedsiębiorcą i pracodawcą po prostu się opłaca.” – Tłumaczy Damian Kuraś – dyrektor Instytutu ESG.

Pełne wyniki badania wykonanego przez Panel Badawczy Ariadna, na zlecenie organizatorów Konkursu Pracodawca Godny Zaufania, zaprezentowane zostaną podczas uroczystej gali wręczenia nagród – 8 listopada 2023 r. w Warszawie.

Konik z Certyfikatem Jakości Instytutu Biznesu

Patronat honorowy nad XIII Konkursem Pracodawca Godny Zaufania objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Finansów, Jego Magnificencja Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Główny Urząd Statystyczny, Główny Inspektor Pracy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Partnerem strategicznym jest Hasco-Lek, Partnerem Głównym jest Diaverum, Partnerami wydarzenia są: Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP), a Partnerem Strategicznym debat eksperckich w ramach Forum i Konkursu – Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Partnerami merytorycznymi są: Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, Instytut Staszica. Partnerami medialnymi są: Polska Agencja Prasowa, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Polska, Super Biznes, Obserwator Gospodarczy, Raport ESG, RaportCSR.pl, oESG.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl, Kurier365.pl

Kapituła Konkursu składa się z członków organizacji pozarządowych, think thanków i pracowników uczelni, w tym: Instytutu Biznesu, Krajowej Izby Gospodarczej, Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytutu ESG, Instytutu Staszica, Centrum im. Adama Smitha, Warsaw Enterprise Institute, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, Stowarzyszenia Integracja i Współpraca (organizatora kongresu gospodarczego Welconomy in Toruń), Hasco-Lek, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Agencja Informacyjna, gospodarka /ART/ 19.08.2023