Aforti24 nowoczesne rozwiązanie AfortiCollections

 

Agencja Informacyjna: Ponad 611.000.000 zł – to wartość jaką osiągnęły łącznie zlecenia windykacyjne uzyskane przez AfortiCollections w I półroczu 2023 roku. Jest to wzrost o ponad 54 proc. w porównaniu z takim samym okresem 2022 r. Spółka otrzymała blisko 290.000 zleceń – ich liczba wzrosła o ponad 46 proc. w stosunku do pierwszego półrocza 2022 r. W drugim kwartale 2023 r. Z tych danych wynika, że AfortiCollections odnotował dynamiczny wzrost względem II kwartału 2022 r. zarówno co do wartości zleceń, jak i ich liczby.

https://portal-informacyjny.com/aforti-factor-group-bije-rekordy-w-faktoringu/

Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2022 r. co 16-te zlecenie windykacyjne trafiło do AfortiCollections. Teraz należy do niego prawie 4 proc. udziału w rynku zleceń windykacyjnych. Grupa systematycznie rozwija nowe narzędzia informatyczne potrzebne do usprawniania procesów windykacyjnych, wykorzystując machine learning („uczenie maszynowe” to samouczenie się maszyn albo systemy uczące się, które poprawiają się automatycznie poprzez doświadczenie, czyli ekspozycję na dane; algorytmy uczenia maszynowego budują model matematyczny, na podstawie przykładowych danych, zwanych zbiorem uczącym, w celu prognozowania lub podejmowania decyzji, bez bycia zaprogramowanym explicite przez człowieka do tego celu) czy tzw. „sztuczną inteligencję” (zdolność systemu informatycznego do prawidłowego interpretowania danych, pochodzących z zewnętrznych źródeł, nauki na ich podstawie oraz wykorzystywania tej wiedzy, aby wykonywać określone zadania i osiągać cele poprzez elastyczne dostosowanie).

Długoletnie doświadczenie AfortiCollections wskazuje na potrzebę różnicowania kanałów komunikacji z osobami zadłużonymi. Oferując alternatywne ścieżki kontaktu i zawarcia ugody Spółka stawia przede wszystkim na wygodę i elastyczność, cenione przez klientów. Bardzo istotnym krokiem w kierunku ułatwienia zadłużonym klientom współpracy z AfortiCollections było wprowadzenie nowego narzędzia windykacyjnego – Aforti24. Rozwiązanie to umożliwia osobom zadłużonym składanie deklaracji oraz elastyczne rozkładanie zobowiązań na raty w prosty i wygodny sposób. Wprowadzenie Aforti24 jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania klientów w dziedzinie różnorodnych form komunikacji oraz możliwości zawierania ugód w dogodny dla nich sposób.

Rekordowy rok PragmaGO: 1,63 mld zł obrotu i 58 proc. wzrostu

II kwartał 2023 r. przyniósł również istotne zmiany w strukturze zarządu AfortiCollections. W kwietniu 2023 roku członkiem zarządu spółki została Barbara Kiełt-Wielgosz. Posiada ona ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania nowych klientów oraz zarządzania portfelami wierzytelności. Jej wiedza i umiejętności otwierają przed AfortiCollections nowe perspektywy rozwoju oraz możliwości poszerzenia bazy klientów.

„Bardzo rosnące zainteresowanie usługami windykacyjnymi AfortiCollections jest potwierdzeniem wysokiej jakości obsługi oraz skuteczności działań podejmowanych przez spółkę. W ostatnim okresie do grona klientów dołączyli przedstawiciele branży ubezpieczeniowej. Potwierdza to wszechstronności i pokazuje zaufanie, jakim cieszy się AfortiCollections. w różnych sektorach gospodarki. Szczególnie cieszy także zainteresowanie usługami ze strony przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.” – Komentuje Agnieszka Baran-Płomińska – Prezes Zarządu AfortiCollections. – „Ostatnie kwartały pokazują, że coraz więcej małych przedsiębiorstw dostrzega korzyści płynące ze skutecznej windykacji spółki, co przyczyniło się do znaczącego wzrostu liczby zleceń w porównaniu z drugim kwartałem 2022 roku.” – Uważa Agnieszka Baran-Płomińska – Prezes Zarządu AfortiCollections.

Data Point zdobyła prestiżowy Certyfikat Jakości Instytutu Biznesu

AfortiCollections konsekwentnie planuje dalszy rozwój, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów oraz dynamicznym zmianom w dziedzinie windykacji. – „Jestem przekonana, że dzięki nowemu członkowi zarządu, wprowadzanym innowacjom oraz ogromnemu zaangażowaniu całego zespołu, kolejne kwartały przyniosą równie znaczący wzrost jak ten, z który obserwujemy obecnie.” – Twierdzi Agnieszka Baran-Płomińska – Prezes Zarządu AfortiCollections.

AfortiCollections – spółka akcyjna specjalizująca się w zarządzaniu należnościami z wykorzystaniem szerokiego wachlarza narzędzi windykacyjnych. Zakup i serwisowanie portfeli wierzytelności to drugi główny obszar aktywności przedsiębiorstwa. AfortiCollectionszapewnia przedsiębiorcom kompleksową obsługę pod względem windykacyjnym, prawnym i finansowym. Pomaga także w odzyskaniu i zachowaniu właściwej płynności finansowej. AfortiCollections udziela przedsiębiorcom wsparcia merytorycznego oraz gwarantuje aktywną współpracę.

Agencja Informacyjna, gospodarka, /ART/ 18.08.2023