Konik z Certyfikatem Jakości Instytutu Biznesu

Centrum Językowe Konik otrzymało prestiżowy Certyfikat Jakości Instytutu Biznesu. Dokument wystawiany jest na podstawie wniosku przedstawionego Komitetowi Certyfikatów Jakości Instytutu Biznesu i przeprowadzeniu badania wniosku. Jest on ważny do 30 listopada 2023 r.

Centrum Językowe Konik powstało w 2010 roku jako szkoła językowa. W takcie rozwoju przedsiębiorstwo wyspecjalizowało sie świadczeniu usług opiekuńczych dla klientów indywidualnych w formule „assisted living”, głównie w Republice Federalnej Niemiec. Centrum Językowe Konik współpracuje z największymi niemieckimi agencjami pośrednictwa pracy. Jego głównym i od lat stałym partnerem biznesowym jest niemiecka, renomowane przedsiębiorstwo SenioCare24. Najważniejszą wartością Centrum Językowego Konik są jej pracownicy (stała kadra, która codziennie dba o sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jak również opiekunki, których ciężka i odpowiedzialna praca wyznacza jakość usług).

Assisted living to angielski termin oznaczający mieszkalnictwo wspomagane. Jest to forma usług społecznych, skierowana do osób potrzebujących wsparcia w prowadzeniu niezależnego życia w lokalnej społeczności. Dotyczy to przeważnie seniorów lub osób z niepełnosprawnością. Czasem wsparcie jest dostarczane także osobom bezdomnym, opuszczającym zakłady karne, placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Mieszkalnictwo wspomagane jest prowadzone w typowym dla danej społeczności lokalu mieszkalnym, dzięki zapewnieniu pakietu usług, służących zwiększeniu samodzielności, zaradności życiowej i integracji społecznej, skierowanych na rozwijanie i wzmacnianie kompetencji osobistych i społecznych. Celem jest wspieranie prowadzenia samodzielnej egzystencji, w tym zamieszkania poza rodziną i wieloosobową placówką opieki całodobowej przy odpowiednim profesjonalnym wsparciu m.in. asystentów. Może mieć charakter długotrwały (mieszkanie wspomagane zastępuje pobyt w wieloosobowej stacjonarnej placówce, np. mieszkanie senioralne, przeznaczone dla osób starszych, wymagających stałego lub okresowego wsparcia) lub prewencyjny (doprowadza do uzyskania samodzielności życiowej i sfinalizowania procesu wspierania).

Centrum Językowe Konik dzięki swoim opiekunkom stwarza możliwość aby seniorzy dalej mogli dalej żyć w dotychczasowym miejscu zamieszkania, do którego są przyzwyczajeni, wspierani fachową opieką opiekunki. Każda usługa opiekuńcza dopasowana jest do indywidualnych potrzeb seniora. Empatia opiekunek, ich profesjonalizm, a także uśmiech i pozytywne podejście do seniora i codziennych obowiązków sprawiają, że podopieczny czuje się bezpieczny i szczęśliwy w swoim domu, a ich rodzina ma pewność, że pozostawiła osobę starszą w „dobrych rękach”.

„Centrum Językowe Konik na rynku jest dobrze znane, choć zapewne, jeszcze lepiej znane jest na rynku niemieckiej pomocy domowej, gdzie odnosi znaczące sukcesu.” – Uważa Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu, uczestniczący w pracach Komitetu Certyfikatów Jakości. – „Centrum Językowe Konik w 2018 roku zostało wyróżnione tytułem Pracodawca Godny Zaufania, a w 2019 roku zostało laureatem XXXI Konkursu „Teraz Polska”. To świadczy, że przedsiębiorstwo, od lat wyróżnia się na rynku.” – Podsumowuje Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów, uczestniczący w pracach Komitetu Certyfikatów Jakości.

„Po kilku lat specjalizowania się w opiece senioralnej jestem przekonana, że usługi opiekuńcze na rzecz klientów indywidualnych w formule „assisted living” to najlepsze rozwiązanie dla osób starszych.” – Ocenia Magdalena Kopacz – założycielka i właścicielka Centrum Językowego Konik. – „Przyznanie Certyfikatu Jakości Instytutu Biznesu to dla nas potwierdzenie jakości naszych usług. Opiekunkom podejmującym pracę na terenie Republiki Federalnej Niemiec oferujemy legalne zatrudnienie, bardzo dobre zarobki, sprawdzone miejsca pracy, atrakcyjny system motywacyjny oraz opiekę 24 h koordynatora polskojęzycznego. Współpracujemy z największymi agencjami pośrednictwa pracy w Niemczech co gwarantuje nam  stabilność biznesu.” – Ujawnia tajemnicę sukcesu Magdalena Kopacz – założycielka i właścicielka Centrum Językowego Konik.

W 2021 roku Instytut Biznesu podjął decyzję, o wystawianiu Certyfikatów Jakości zainteresowanym przedsiębiorcom, w cleu potwierdzenia jakości ich usług i produktów. O przyznawaniu Certyfikatów Jakości decyduje Komitet Certyfikatów Jakości, powoływany przez Instytut Biznesu. Jego zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu przyznawania dokumentów. O Certyfikat Jakości Instytutu Biznesu mogą się ubiegać podmioty, które zgłoszą produkty lub usługi o wysokim poziomie jakości, nowoczesne, innowacyjne, spełniające wysokie parametry i w przesłanym wniosku w należyty i wiarygodny sposób to uzasadnią.

Agencja Informacyjna, Gospodarka, /DEC/ 4.07.2022