10 lat Instytutu Biznesu

Rok 2022 dla Instytutu Biznesu jest szczególny, albowiem, teraz właśnie, ta organizacja, powołana przez przedsiębiorców, dla przedsiębiorców będzie obchodzić 10 lat działalności. Powstała jako inicjatywa oddolna, z potrzeby wspierania przedsięwzięć, które znalazły się w trudnej sytuacji.

Instytut Biznesu w pierwszej kolejności zajmuje się pomocą przedsiębiorstwom, które wymagają pomocy. Może chodzić o zwiększenie efektywności, wydajności, restrukturyzację lub kryzys. Sytuacja może też dotyczyć przedsiębiorstw zdrowych, które albo nagle zaczęły być źle zarządzane, wymagają wsparcia kapitałowego lub system legislacyjny, w znaczny sposób, zmienił ich możliwości funkcjonowania.

Instytut Biznesu zajmuje się szeroko rozumianym doradztwem. Eksperci organizacji przygotowują raporty, analizy i sprawozdania, na zamówione tematy. Instytut Biznesu prezentuje też własne stanowiska, odnoszące się do wybranych zagadnień aktualnego życia gospodarczego. Bieżącą działalnością zajmuje się Prezydium Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu, wspierane przez Radę Naukową.

W 2011 roku Instytut Biznesu publiczną aktywność rozpoczął od cyklu spotkań „Pure Biznes” podczas, których specjaliści prezentowali wybrane zagadnienia, związane z aktualnymi sprawami gospodarczymi. Potem były debaty i konferencje. Instytut Biznesu został partnerem merytorycznym wielu konferencji m. in. takich jak: Welconomy Forum in Toruń, kongresu Wizja Rozwoju w Gdyni, kongres Polska Moc Biznesu ESG Szczyt Klimatyczny Togetair, czy Kongres ESG.

Instytut Biznesu zapoczątkował też działalność takich startupów jak m. in. platforma edukacyjna Akademia Zarządzania i Rozwoju (www.azir.edu.pl) czy portalu internetowego Agencja Informacyjna (www.agencja-informacyjna.com). Od 2017 roku organizacja przyznaje prestiżowe i cenione nagrody Ambasadorzy Instytutu Biznesu. Od 2021 roku również ważne Certyfikaty Jakości Instytutu Biznesu.

„Kiedy w 2011 roku powstawał Instytut Biznesu, my tworzący go przedsiębiorcy, nie mieliśmy gotowego planu działania. Istniała tylko zidentyfikowana potrzeba zorganizowania się.” – Wspomina Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. – „Z podziwem patrzę na to czego dokonaliśmy przez ostatnie 10 lat. Najbardziej jednak ciesz mnie te aktywności, które pozwoliły przedsiębiorcom uratować ich projekty albo je rozwinąć.” – Wyjaśnia Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

Agencja Informacyjna

Agencja InformacyjnaGospodarka / DEC / 03.01.2022