Instytut Biznesu w trosce o przyszłość

„Ratujmy polską gospodarkę!” – to tytuł najnowszego stanowiska Instytutu Biznesu dotyczącego konieczności opracowania strategii zarządzania działaniem poszczególnych sektorów gospodarki w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Publikacja ukazuje rok od czasu kiedy polske władze starają się przeciwstawić błyskawicznie rozprzestrzeniającemu się zagrożeniu.

Stanowisko Instytutu Biznesu „Ratujmy polska gospodarkę! na temat konieczności opracowania strategii zarządzania działaniem poszczególnych sektorów gospodarki w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2” podsumowuje roczne działania rządu polskiego w tej sprawie. O ile można wykazać się zrozumieniem dla wątpliwych działań władz w pierwszych miesiącach walki z infekcjami, o tyle trudno pogodzić się z chaosem decyzyjnym trwającym rok.

Instytut Biznesu w swoim stanowisku „Ratujmy polska gospodarkę! na temat konieczności opracowania strategii zarządzania działaniem poszczególnych sektorów gospodarki w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2” przytacza przykłady absurdalnych zakazów oraz braki w konsekwentnych działaniu. Nowe pomysły zastępują stare, chociaż starych nikt nie anulował.

Instytut Biznesu wskazuje, że poza chorymi i zmarłymi ofiarami koronawirusa SARS-CoV-2 są Polacy, którym odebrano prawo do funkcjonowania w normalny sposób oraz polscy przedsiębiorcy.

Szacuje się, że w ciągu 12 miesięcy gospodarka skurczyła się o 30 proc. ma to kolosalny wpływ na radykalnie słabnącą kondycję przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. To też oznacza poważne problemy dla budżetu państwa, kótry przecież może wydawać tylko pieniądze, które ściągnie w ramach podatków, a te przychody przy kurczącej się gospodarce muszą maleć.

„Z przykrością stwierdzam, że stanowisko Instytutu Biznesu „Ratujmy polską gospodarkę” boleśnie mówi całą prawdę o działaniach władz.” – Komentuje dokument Jarosław December z Centrum Informacji. – „Ciągle zakazy i odwoływanie zakazów, ciągle nowe rozporządzenia powodują, że chyba już nikt nie orientuje się nawet w stanie prawnym. Ponadto rodzi się wrażenie, że ktoś postanowił pobić jakiś rekord wydawanych przepisów. To nie są warunki, w których przedsiębiorcy mogą coś planować, albo nawet funkcjonować.”  – Wyjaśnia Jarosław December z Centrum Informacji.

Najważniejszą częścią stanowiska Instytutu Biznesu „Ratujmy polską gospodarkę! na temat konieczności opracowania strategii zarządzania działaniem poszczególnych sektorów gospodarki w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2” jest apel do rządzących aby podjęli dialog z przedsiębiorcami, w celu opracowania jasnych i czytelnych kryteriów działalności w dobie pandemii.

„Apel Instytutu Biznesu trafia w sedno.” – Uważa Jarosław December z Centrum Informacji. – „Wypracowanie klarownych, zrozumiałych zasad funkcjonowania w czasie pandemii wydaje się koniecznością. Obawiam się, że wbrew ogłaszanym co chwila zapowiedziom, że koronawirus SARS-CoV-2 został pokonany, raczej przyjmie nam nauczyć się z nim żyć, a jeśli nawet nie z nim, to z jego następcami.” – Prognozuje Jarosław December z Centrum Informacji.

Pełen tekst stanowiska jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Biznesu pod adresem:

Stanowisko Instytutu Biznesu: Ratujmy polską gospodarkę – Instytut Biznesu

Agencja Informacyjna gospodarka /BEJ/ 22.03.2021