O 80 proc. wzrosty niewypłacalności w Polsce

 

 

W styczniu 2021 roku, w oficjalnych źródłach (Monitor Sądowy i Gospodarczy), opublikowano informacje o 151 niewypłacalnościach polskich przedsiębiorstw. Jest to aż o 80 proc. więcej podmiotów z trudnościami niż w styczniu 2020 r.

 

Niewypłacalność przedsiębiorstwa oznacza niezdolność do regulowania zobowiązań wobec dostawców i kontrahentów.

W efekcie konieczny jest wniosek do sądu o ogłoszenie  upadłości lub o zezwolenie na którąś z form postępowania restrukturyzacyjnego. Niewypłacalność przedsiębiorstwa wiążą się z brakiem pieniędzy na pokrycie zobowiązań. Powoduje to „efekt domina” to znaczy, że kontrahenci przedsiębiorcy, który stał się niewypłacalny również mogą mieć problemy płynnością finansową.

 

Usługi w Polsce w styczniu 2021 roku zostały najmocniej dotknięte problemami finansowymi.

Liczba niewypłacalnych przedsiębiorców tym w sektorze potroiła się z 20, w styczniu 2020 roku, do 66 w styczniu 2021 (przyrost +230 proc.). Wbrew przewidywaniom skala zjawiska nie była jedynie efektem problemów sektorów hotelarskiego oraz gastronomicznego, (6 niewypłacalności).

 

Usługi odczuwały trudności w wielu bardzo zróżnicowanych rodzajach działalności jak: doradztwo i finansowa obsługa przedsiębiorców – 19 niewypłacalności (pośrednictwo finansowe, doradztwo biznesowe, usługi księgowe, agencje pracy tymczasowej, call center, obsługa targów), ochrona zdrowia – 11 (praktyka lekarska, pielęgniarska, opieka nad osobami starszymi), obsługa rynku nieruchomości 8 przedsiębiorców.

Widoczne są także trudności finansowe podmiotów zajmujących się wynajmem sprzętu, serwisującego i instalującego go – obsługujących procesy inwestycyjne.

 

„Skutki zamknięcia usług „dla ludności”, czyli turystyki, gastronomii i innych będą jeszcze powracać, zwłaszcza iż po pewnym złagodzeniu na horyzoncie są kolejne obostrzenia pandemiczne.” – Jest przekonany Tomasz Starus – członek zarządu Euler Hermes odpowiedzialny za ocenę ryzyka. „Tym niemniej wakacje były pewnym oddechem dla sektora, którego nie miały przedsiębiorstwa, zajmujące się  obsługą przedsiębiorstw. Zapotrzebowanie na ich oferty spadło drastycznie, nie tylko z powodu obostrzeń (odwołanie np. targów i kongresów), ale także z powodu oszczędności czynionych przez przedsiębiorców (oszczędności na inwestycjach, ale i na bieżącej obsłudze).

Widoczny jest także zastój na rynku ochrony zdrowia – tak dużej liczby niewypłacalności z nim związanych w skali miesiąca nie notowano nigdy.

To potwierdzenie alarmujących informacji o znacznych, kilkudziesięciu procentowych spadkach w profilaktyce i leczeniu poważnych schorzeń (np. w takich specjalizacjach jak onkologia czy kardiologia), jak i m.in. w usługach dentystycznych, rehabilitacyjnych czy upiększających. Za jakiś czas wykreuje to gwałtowny, odłożony popyt na te usługi – i jeszcze większe kolejki w ochronie zdrowia, także w tej prywatnej.” – Jest przekonany Tomasz Starus – członek zarządu Euler Hermes odpowiedzialny za ocenę ryzyka.

 

„Rosnąca liczba niewypłacalności bardzo martwi, jednak jest ona stosunkowo niewielka, jeśli weźmie się pod uwagę skalę „skurczenia się” gospodarki w 2020 r.” – Ocenia Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. – „Obawiam się, że wielu przedsiębiorców znajduje się w drastycznej sytuacji finansowej tylko jej nie zgłaszają. Ich kontrahenci też boją się podejmować ostateczne decyzji, mając świadomość, że to również negatywnie może wpłynąć na ich sytuację.

W takich sytuacjach najważniejsze jest podejmowanie działań ratunkowych, zanim sprawa trafi do sądu.

Wówczas w zdecydowanej większości przypadków kontrolę nad przedsiębiorcą przejmuje syndyk, który w pierwszej kolejności zaspokaja swoje potrzeby. Niestety często się na tym kończy, chyba, że istnieje jakiś majątek przedsiębiorstwa.” – Konmentuje Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

 

Instytut Biznesu to organizacja stworzona przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców.

Zajmuje się m. in. opieką nad przedsiębiorstwami, które mają trudności. Eksperci Instytutu Biznesu, ze względna swoje doświadczenie, potrafią znaleźć rozwiązania trudnych sytuacji, których przedsiębiorca nie dostrzega www.instytutbiznesu.com.pl

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /DEC/  26.02.2021