Odszedł dr Aleksander Sokołowski

Nie żyje dr Aleksander Sokołowski – fizyk, nauczyciel akademicki, doktor nauk pedagogicznych, docent, poeta – Polak mieszkający na Litwie. Był prezesem Republikańskiego Stowarzyszenia Literatów Polskich. Środowisko polonijne straciło wybitnego przedstawiciela

„Bardzo smutna wiadomość!” – skomentowała wiadomość o śmierci Aleksandra Sokołowskiego, Jolanta Bogusławska – poetka i uczestniczka wielu spotkań z jego udziałem. – „Pan Aleksander Sokołowski wielokrotnie uczestniczył w Festiwalach Poezji Słowiańskiej i Światowych Dni Poezji UNESCO, organizowanych w Polsce przez Aleksandra Nawrockiego.” – Wspomina Jolanta Bogusławska – poetka.

Aleksander Sokołowski urodził się 26 lutego 1935 we wsi Nielidziszki w rejonie wileńskim. Był absolwentem Wydziału Fizyczno-Matematycznego Instytutu Nauczycielskiego w Nowej Wilni. Pracował jako nauczyciel, wicedyrektor, dyrektor w szkołach polskich na Wileńszczyźnie. W latach 1968-1970 studiował fizykę w Instytucie Pedagogicznym (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Szawlach. Po studiach pracował jako inspektor w Wydziale Oświaty rejonu wileńskiego, a później w w Katedrze Pedagogiki (Edukologii) Uniwersytetu Pedagogicznego w Wilnie. Wykładał na Uniwersytecie Polskim w Wilnie (Universitas Studiorum Polona Vilnensis). W 1991 roku w Naukowo-Badawczym Instytucie Środków Nauczania i Podręczników Szkolnych Akademii Nauk Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Moskwie obronił pracę doktorską.

Dr Aleksander Sokołowski opublikował ponad 30 artykułów naukowych na Litwie i za granicą, m. in.: Jak studenci postrzegają swoich byłych nauczycieli” (Edukacja i komunikacja cz. II, III Międzynarodowa Konferencja „Nauka a jakość życia”, „Studium Vilnense” 1994, nr. 8); „La presence de Mickiewicz dans la poesie polonaise et lituanienne” („Actes du colloque Lyon, 8 at 9 decembre 1998, Bicentenaire Adam Mickiewicz poete qui unit la Lituanie, la Prolonge et la France. Editions PROFAC 1999), monografię pt. „Polityka oświatowa i naukowa III Rzeszy niemieckiej w okupowanej Litwie (1941-1944)”.

Od młodości Aleksander Sokołowski zajmował się twórczość poetycką. Wiersze były drukowane na Litwie, w Polsce, Rosji, Bułgarii i na Ukrainie. Wydał 9 książek m.in. „Iskrzące się drzewo” (1986); „Wiatraki historii” (1990); „Kolce losu” (1992); „Kontrasty” (1993); „Podanie o zwrot ziemi” (1993); „Dzierżawa” (1996); „Pszczoły i ludzie” (2003); „Umykające chwile” (2003) oraz „Maraton miłości. Erotyki” (2003). Ponadto twórczość Aleksandra Sokołowskiego była prezentowana w wielu antologiach wydawanych na Litwie i w Polsce, publikacją „Poezja Polska. Antologia tysiąclecia” (2002) pod redakcją Aleksandra Nawrockiego na czele.

„Aleksander Sokołowski był erudytą w wielu dziedzinach.” – Wspomina Juliusz Erazm Bolek – laureat Nagrody Złote Pióro i „Wiersz Roku”. – „Aleksandra Sokołowskiego miałem okazję poznać na Litwie, podczas organizowanych przez niego w Wilnie imprez literackich. Miłość do literatury była jego wielka miłością.” – Uważa Juliusz Erazm Bolek – laureat Nagrody Złote Pióro i „Wiersz Roku”.

Aleksander Sokołowski jest laureatem szeregu konkursów poetyckich. W 2004 r. został wyróżniony Nagrodą Światowego Dnia Poezji pod patronatem UNESCO (skrót od angielskiego: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation – po polsku Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury) za krzewienie literatury polskiej na Litwie. Jego nazwisko pojawia się jako hasło w ponad 10 słownikach biograficznych oraz innych edycjach książkowych wydanych na Litwie i w Polsce.

Aleksander Sokołowski od 1991 r. był  członkiem Związku Pisarzy Litwy, od 1989 – założyciel i prezes Sekcji Literatów Polskich przy Związku Pisarzy Litwy, od 1994 r. – członek Związku Literatów Polskich. Aleksander Sokołowski w 1997 r. otrzymał nagrodę „Polcul Foundation” z Australii.

Wielką Pasją Aleksandra Sokołowskiego było pszczelarstwo. Zajmował się tym, na odzyskanej ojcowiźnie, praktycznie aż do śmierci. Na podstawie wieloletniej obserwacji życia i zachowania się pszczół napisał tomik wierszy pt. „Pszczeli samorząd”. Aleksander Sokołowski zmarł w czwartek, 30 czerwca, w wieku 87.

Agencja Informacyjna, Kultura /DEC/ 1.07.2022