Czy społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny się opłaca?

 

Po wejściu w życie dyrektywy CSRD (skrót od angielskich słów: Corporate Sustainability Reporting Directive, po polsku Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju), szacuje się, że obowiązki dotyczące raportowania ESG będą dotyczyć około 50.000 przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, w tym ponad 3.500 w Rzeczpospolitej Polskiej.

Dlaczego warto zabrać się za ESG? – potrzeby rynku pracy a ESG

Co należy zrobić by jak najlepiej przygotować przedsiębiorców na ten proces i jaka jest ich świadomość w obszarze„S” w ESG– to kwestie, które będą poruszane podczas III Kongresu ESG– Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa (III ESG Congress – Europe – sustainable development leaders)., zaplanowanego na środę 31 stycznia 2024 r.

Program III Kongresu ESG– Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa zostanie ogłoszony w poniedziałek 2 października 2023 r. na konferencji programowej. Podczas wydarzenia zostaną również przyznane po raz pierwszy nagrody KOD ESG.

Wątkiem przewodnim III Kongresu ESG– Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa, będą przemiany społeczne zachodzące w Unii Europejskiej i na rynku pracy. W centrum uwagi postawione zostaną sprawy społeczne, czyli „S” w ESG. Gdy mowa o zrównoważonym rozwoju w pierwszej kolejności myśli się o transformacji energetycznej, przeciwdziałaniom zmianom klimatycznym i zielonej rewolucji przemysłowej. Jednak równie istotne są kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością, a w Rzeczpospolitej Polskiej, w których jest w kraju jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Podczas III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa będą poruszane kwestii związanych z „E” i „G”. Sprawy dotyczące ochrony środowiska i ładu korporacyjnego będą omawiane przez pryzmat zmian społecznych.

Wiosenne wydanie kwartalnika „Raport ESG”

„Sprawy społeczne to dbanie o komfort pracy oraz właściwe zarządzanie kapitałem ludzkim, wprowadzenie kultury korporacyjnej oraz prowadzenie właściwych relacji z kontrahentami.” – Zauważa Damian Kuraś – dyrektor Instytutu ESG. – „Promowanie różnorodności, realizacja programów włączających grupy wykluczonych, wyrównywanie szans kobiet, seniorów i osób z niepełnosprawnościami to jedne z najważniejszych zadań dla rządzących i przedsiębiorstw. Wszystkie przemiany, które teraz się wprowadza, są realizowane z myślą o wspólnej, lepszej przyszłości.” – Twierdzi Damian Kuraś – dyrektor Instytutu ESG.

I i II Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa Ostatnie zgromadził łącznie ponad 8.000 gości, ekspertów i uczestników, a rekomendacje i wnioski z obu edycji wydarzenia dotarły do ponad 5.500.000 osób. Przyszedł czas, by zaprezentować efekty pracy ekspertów Kongresu ESG na arenie europejskiej, a co za tym idzie stworzyć europejską platformę dialogu poświęconą kwestiom ESG.

Rekomendacje ekspertów II Kongresu ESG w obliczu zagrożeń

Podczas Konferencji Programowej przedstawiającej program III Kongresu ESG– Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa odbędzie się także debata ekspercka pt. „Czy jesteśmy gotowi na ESG?” Jej celem jest odpowiedź na pytania: „Czy przedsiębiorcy są już przygotowani do raportowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju?” oraz w „Jaki sposób sektory: publiczny i pozarządowy, mogą pomóc polskim przedsiębiorstwom we wdrożeniu dyrektywy CSRD?”

Podczas Konferencji Programowej, po raz pierwszy zostaną wręczone nagrody Kod ESG, które będą przyznawane w pięciu kategoriach:

  1. „Kod Osobowość 2023”;
  2. „Kod „E”: środowisko;
  3. Kod „S”: społeczeństwo;
  4. Kod „G”: ład korporacyjny oraz
  5. Kod Media.

Kod ESG to nagroda dla przedsiębiorstw i instytucji, których strategie opierają się na idei zrównoważonego rozwoju, a ich dobre praktyki są przykładem dla innych. Kapituła nagrodzi strategie, inicjatywy, innowacje, produkty i usługi, które pokazują, że idea ESG to nie moda, ani odgórny przymus, lecz realne korzyści dla środowiska, ludzi i przedsiębiorstw.

Obiektyw Gospodarczy dla Instytutu Biznesu

Do tej pory obowiązki raportowania niefinansowego w zakresie ESG dotyczyły jedynie około 12.000 przedsiębiorstw. Po wejściu w życie dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive – Dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju), ocenia się, że te obowiązki będą dotyczyć około 50.000 podmiotów w Unii Europejskiej. Pierwsza sprawozdawczość według nowych zasad, powinna dotyczyć roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2024.

Liczba przedsiębiorstw, które obejmuje nowa dyrektywa Dyrektywa  w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju powoduje, że zapotrzebowanie na specjalistów jest coraz większe. Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) „The Future of Jobs” eksperci ds. ESG będą w pierwszej piątce zawodów, które w najbliższych pięciu latach mogą liczyć na najszybszy wzrost liczby ofert pracy. Zapotrzebowanie na specjalistów od ESG, jak zakłada WEF, będzie rosło, tak jak w przypadku ekspertów od AI, cyberbezpieczeństwa, uczenia maszynowego czy analityków biznesowych. To pokazuje, że firmy potrzebują specjalistów, które przeprowadzą ich przez proces zmian organizacji i samego raportowania.

Agencja Informacyjna, gospodarka, /KAM/ 2.07.2023