Rekomendacje ekspertów II Kongresu ESG w obliczu zagrożeń

  Wykorzystanie potencjału kobiet, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i świadomość, że ESG staje się jedną z przewag konkurencyjnych na rynku. To najważniejsze rekomendacje, wypracowane … Czytaj dalej Rekomendacje ekspertów II Kongresu ESG w obliczu zagrożeń