Rekomendacje ekspertów II Kongresu ESG w obliczu zagrożeń

 

Wykorzystanie potencjału kobiet, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i świadomość, że ESG staje się jedną z przewag konkurencyjnych na rynku. To najważniejsze rekomendacje, wypracowane podczas II Kongresu ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 50 ekspertów, w tym przedstawiciele nauki i organizacji pozarządowych, a także przedsiębiorcy, politycy i dziennikarze. Transmisję wydarzenia śledziło blisko 3.500 osób. Organizatorem Kongresu była Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego i działający w jej ramach Instytut ESG.

 II Kongres ESG –finansowanie zrównoważonych przemian się opłaca

Pierwsza edycja Kongresu ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” odbyła się w 2022 roku, niespełna miesiąc przed wybuchem wojskową napaścią Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Wtedy prelegenci rozmawiali m.in. o polskich standardach ESG, zaś głównym zagrożeniem dla świata były zmiany klimatyczne. Wątkiem przewodnim II Kongresu ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” była transformacja zrównoważonego rozwoju, którą wymusiła rosyjska machina wojenna.

„Konflikt za wschodnią granicą Rzeczpospolitej Polskiej pokazuje, że skrót ESG to nie abstrakcyjny wymysł unijnych urzędników.” – Uważa Damian Kuraś – dyrektor Instytutu ESG i wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. – „To konieczność, jeżeli chcemy być bezpieczni, musimy przyspieszyć zieloną transformację szczególnie, że odpady rolnicze, wiatr i słońce mamy na wyciągnięcie ręki. Zrównoważony rozwój to taki, który „zabezpiecza potrzeby współczesnych bez ograniczania realizacji potrzeb przyszłych pokoleń”. Ta definicja ma już 35 lat. To ostatni dzwonek, nie mamy już czasu na to, żeby zapomnieć o niej na kolejne dekady.” – Ostrzega Damian Kuraś – dyrektor Instytutu ESG i wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

II Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju

Uczestnicy II Kongresu ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” rozmawiali m.in. o tym, jak wojna rosyjsko-ukraińska wpływa na postrzeganie praw człowieka i zrównoważony rozwój, czym jest zrównoważone rolnictwo i bioróżnorodność, czym jest różnorodność i czy pracownicy są równo traktowani w pracy. Paneliści rozmawiali też o tym, jak główne trendy rozwoju współczesnego świata wpływają na gospodarkę i społeczeństwo, a także o bezpieczeństwie energetycznym i wpływie konsumentów na politykę polskich przedsiębiorstw.

Wśród najważniejszych rekomendacji II Kongresu ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” na rzecz wdrażania ESG eksperci uznali m.in. dążenie do wyrównywania szans udziału kobiet w życiu publicznym i gospodarczym; zrozumienie, że jeśli firmy nie będą działały w obszarze ESG przestaną być konkurencyjne, ograniczą sobie też możliwości pozyskiwania kapitału; budowanie świadomości ESG nie tylko wśród przedsiębiorców, ale też wśród polityków, których myślenie i planowanie ogranicza się najczęściej do czterech lat. Ważnym działaniem jest też kreowanie mody na właściwe, zgodne z ideami ESG, zachowania konsumenckie z zachowaniem umiaru, bo zbyt duża presja może wywołać zachowanie zgoła inne, przeciwne.

II Kongres ESG: transformacja zrównoważonego rozwoju

„Wiemy, że projektowanie nowych rozwiązań powinno opierać się na myśleniu długofalowym. Wdrożenie strategii ESG początkowo może być wyzwaniem – dużym i kosztownym procesem, w krótkiej perspektywie.” – Uważa Mateusz MorawieckiPrezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej. – „Za ESG nie kryją się jednak incydentalne inicjatywy, a działania długookresowe, które już teraz należy planować. Niespełnienie oczekiwań otoczenia przedsiębiorstwa w tym obszarze może przynieść szereg negatywnych konsekwencji – zahamowanie jego rozwoju, zmniejszenie przewag konkurencyjnych czy utrudnienie ekspansji na rynki zagraniczne. Z drugiej jednak strony wdrożenie strategii ESG niesie za sobą liczne korzyści nie tylko dla konkretnej firmy, ale i całej krajowej gospodarki.” – Ocenia Mateusz MorawieckiPrezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej.

Podczas inauguracji II Kongresu ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” odniesiono się do trwającej za wschodnią granicą Polski wojny rosyjsko-ukraińskiej. Prof. Marcin WiącekRzecznik Praw Obywatelskich, ocenił, że polskie państwo i polskie społeczeństwo stały się wzorcem dla innych, w jaki sposób należy traktować ludzi, którzy szukają schronienia i pomocy. W odniesieniu do aspektu społecznego w ESG.

Instytut Biznesu – 10 lat

Prof. Marcin WiącekRzecznik Praw Obywatelskich odniósł się do trzech poważnych kwestii: nasilających się przejawów dyskryminacji pracowników ze względu na wiek, wysoce niezadawalającego poziomu aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz obecnością kobiet na rynku pracy.

 „Stale należy przypominać o „szklanych sufitach”, o segregacji poziomej na rynku pracy, o niższych płacach czy ubóstwie emerytalnym kobiet. Wszystkie te problemy w dzisiejszych trudnych czasach ulegają zaostrzeniu.” – Uważa prof. Marcin WiącekRzecznik Praw Obywatelskich. – „Dlatego wyrównywanie szans i eliminacja wszelkich dyskryminujących kobiety praktyk uważam za wielką potrzebę chwili, w jakiej żyjemy. Walczymy o to od lat, ale dzisiaj mamy wyjątkową szansę, a nawet obowiązek uczynić w tej sprawie znaczący, realny krok.” – Twierdzi prof. Marcin WiącekRzecznik Praw Obywatelskich.

„ESG stało się nową ideologią całej Unii Europejskiej. – Uważa Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. – „Takie inicjatywy II Kongres ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” są bardzo potrzebne aby przybliżać, wyjaśniać i popularyzować wyzwania przed jakimi znajdują się przedsiębiorcy oraz społeczeństwa w XXI. Bardzo ważne jest wypracowanie najlepszych rozwiązań.” – Wyjaśnia Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

Obiektyw Gospodarczy dla Instytutu Biznesu

II Kongres ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” został objęty patronatem honorowym Mateusza MorawieckiegoPrezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, a także Rzecznika Praw Obywatelskich i Jego Magnificencji Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W gronie patronów znalazły się też resorty związane ze środowiskiem, rolnictwem, finansami czy polityką społeczną. Patronat nad wydarzeniem sprawowała też Politechnika Warszawska. Głównymi partnerami były: PKO Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego, Grupa Żabka, Lidl Polska a także PwC Polska.

II Kongres ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” odbył się, w formie hybrydowej, w Centralnym Domu Technologii, w Warszawie. W mediach społecznościowych transmisje na żywo śledziło blisko 3.500 osób, zaś publikowane treści, dotarły do ponad 17.500 osób. Bezpośrednio przed, jak też po II Kongresie ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”, ukazało się ponad 500 publikacji prasowych, których dotarcie zostało oszacowane na poziomie ponad 3.500.000 odbiorców.

Agencja Informacyjna, gospodarka, /KAM/ 15.02.2023