II Kongres ESG –finansowanie zrównoważonych przemian się opłaca

 

Spółki powinny zrozumieć, że stosowanie ESG się po prostu opłaca. Jeżeli nie zostaną zastosowanie kryteria ESG, to polski rynek kapitałowy i giełda zetkną się z problemem odpływu kapitału zagranicznego. Wyzwaniem jest kierowanie finansowania w stronę projektów, które dzisiaj mają bardzo wysokie emisje a jednocześnie ambitne plany dekarbonizacyjne. Bez stłumienia inflacji nie będzie możliwości realizacji wielkich projektów ESG – to jedynie część rekomendacji dotyczących finansowania zrównoważonych przemian, które powstały podczas panelu II Kongresu ESG odbywającego się pod hasłem: „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”.

W panelu pt. „Finansowanie zrównoważonych przemian”, który odbył się 25 stycznia 2023 r. podczas II Kongresu ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”, wzięli udział: Piotr Mazurek – Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Katarzyna Szwarc – Pełnomocnik Rządu do spraw Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, Ministerstwo Finansów, Adam Burda – Dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego, PKO Bank Polski, Patryk Darowski – Dyrektor Zarządzający Pionem Ryzyka Branżowego i ESG, Bank Gospodarstwa Krajowego, Filip Osadczuk – Pełnomocnik Zarządu ds. ESG, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i ESG, PGE Polska Grupa Energetyczna i Izabela Olszewska – Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dyskusję poprowadził Piotr Rożek – Kierownik redakcji PAP Biznes.

II Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju

Katarzyna Szwarc – Pełnomocnik Rządu do spraw Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego z Ministerstwa Finansów, jasno określiła rolę sektora finansowego. „Nie uważam, żeby kluczową rolą sektora finansowego było dbanie o dobrostan planety Ziemi i finansowanie za wszelką cenę zrównoważonych inwestycji. Rolą sektora finansowego jest finansowanie inwestycji które są najbardziej efektywne i przyczyniają się do sprawiedliwej transformacji. W tym wspierają je instytucje rozwojowe, takie jak Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju lub międzynarodowe, takie jak Europejski Bank Inwestycyjny czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, które działają na rzecz ograniczenia ryzyka tam, gdzie jest ono zbyt wysokie dla prywatnych inwestorów. Kluczową rolę w stymulowaniu przepływów finansowych w kierunku zielonych, pro klimatycznych projektów, pełni jednak państwo.” – Uważa Katarzyna Szwarc – Pełnomocnik Rządu do spraw Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego z Ministerstwa Finansów.

W opinii Katarzyny Szwarc – Pełnomocnika Rządu do spraw Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego z Ministerstwa Finansów, nie chodzi tylko o działania stricte regulacyjne. Kluczowa jest koordynacja i działania wspierające dla całego rynku. – „Dlatego w Ministerstwie Finansów zdecydowaliśmy się na powołanie Platformy Zrównoważonych Finansów. W jej ramach wspólnie z całym rynkiem pracujemy nad mapą drogową dla rozwoju zrównoważonych finansów i ESG.– Oznajmiła Katarzyna Szwarc – Pełnomocnik Rządu do spraw Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego z Ministerstwa Finansów.

Patryk Darowski – Dyrektor Zarządzający Pionem Ryzyka Branżowego i ESG Banku Gospodarstwa Krajowego przybliżył wizję swojej instytucji w stosunku do zrównoważonego rozwoju. – „W Banku Gospodarstwa Krajowego patrzymy kompleksowo na zagadnienia zrównoważonego rozwoju w naszych wewnętrznie wypracowanych metodykach i procedurach przykładamy równą wagę do kwestii zarówno środowiskowych, klimatycznych, społecznych czy ładu korporacyjnego. Zdaję sobie sprawę z tego, że w debacie publicznej kwestie środowiskowe są na pierwszym planie, aczkolwiek jest to trochę podyktowane unijnymi regulacjami. Patrząc na taksonomię widzimy, że kwestie środowiskowe są już dobrze opracowane, natomiast ciągle czekamy na taksonomię społeczną.” – Uważa Patryk Darowski – Dyrektor Zarządzający Pionem Ryzyka Branżowego i ESG Banku Gospodarstwa Krajowego.

Obiektyw Gospodarczy dla Instytutu Biznesu

Dyrektor podkreślił, że Bank Gospodarstwa Krajowego uzyskał niedawno rating ESG na poziomie „2” (w skali 1-5, gdzie „1” oznacza ocenę najlepszą), przyznany przez agencję ratingową Sustainable Fitch. Pytany o finansowanie inwestycji w branżę zbrojeniową Patryk Darowski przypomniał, że Bank Gospodarstwa Krajowego jest ustawowo operatorem funduszu wsparcia Sił Zbrojnych. Dodał, że na świecie toczą się dyskusje, czy takie inwestycje powinny być traktowane jako zrównoważone. Wyjaśnił też, że instytucja, którą reprezentuje podjęła decyzję, w związku z wojskową napaścią na Ukrainę 24 stycznia 2022 r. o niefinansowaniu przedsiębiorstw prowadzących działalność w Federacji Rosyjskiej i Republice Białorusi.

Piotr Mazurek – Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego stwierdził, że administracja rządowa jest otwarta na projekty związane ze zrównoważonymi przemianami. „Sprawne państwo– potrzebuje społeczeństwa obywatelskiego. Stąd też jest 10 programów wspierania społeczeństwa obywatelskiego, które rząd Zjednoczonej Prawicy stworzył, stąd też są rekordowe środki finansowe z budżetu państwa i ze specjalnego, nowo powołanego funduszu, na wpieranie oddolnych ruchów obywatelskich.” Wyjaśniał mówił Piotr Mazurek – Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Piotr Mazurek – Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego zauważył także, że poza klasycznymi organizacjami pozarządowymi, wsparcie otrzymują m.in. koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne czy młodzieżowe rady na wszystkich szczeblach samorządu. Zadaniem Piotra Mazurka, jest bardzo dużo form zaangażowania społecznego, które były niezauważalne za poprzednich rządów a obecnie uzyskały rekordowe wsparcie. Kwestią wsparcia jest też odejście od skrajnie biurokratycznych mechanizmów postkomunistycznych.

II Kongres ESG: transformacja zrównoważonego rozwoju

Izabela Olszewska – Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wskazała, że na ESG można patrzeć dwojako. Po pierwsze, w jaki sposób poprzez prawo transponowana jest chęć stymulowania rynków finansowych do finansowania inwestycji zrównoważonych. Druga optyka jest biznesowa, ponieważ Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest operatorem platformy obrotu spółkami którego dokonują inwestorzy. Około 55 proc. są to inwestorzy globalni, reszta to instytucje krajowe i inwestorzy indywidualni.

„Od inwestorów globalnych mamy bardzo jasny sygnał – jeżeli nie zadbamy, aby spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie stosowały kryteria ESG, jeżeli nie będą rozumieć jak raportować swoje działania biznesowe i strategie, to ten kapitał ma możliwości inwestowania wszędzie, nie musi przychodzić do Polski.”ostrzegała Izabela Olszewska – Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. – „Jeżeli o to nie zadbamy, to polski rynek kapitałowy i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zetkną się z problemem odpływu kapitału.”Uważa Izabela Olszewska.

Drugą grupą widoczną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie są polscy inwestorzy instytucjonalni. Izabela Olszewska nie kryła, że nie słyszała w tym środowisku dużej atencji w stosunku do ESG, jednak ta grupa i tak będzie musiała tworzyć raporty pozafinansowe. W trzeciej grupie, którą tworzą inwestorzy indywidualni, dokonuje się ważna zmiana pokoleniowa – młode pokolenie jest wrażliwe na kwestie środowiskowe i chce żyć w społecznie zorientowanych organizacjach.

Instytut Biznesu – 10 lat

Adam Burda – Dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego PKO Bank Polski, stwierdził, że dziś projekt budowania nowej elektrowni węglowej nie ma praktycznie szans na pozyskanie środków finansowych z banków. PKO Bank Polski jest bardzo poważnie zainteresowany finansowaniem zielonej transformacji, wierzy, że transformacja ma wielopoziomowy zakres wpływu na społeczeństwo i gospodarkę. PKO Bank Polski  bardzo mocno zaangażowany w finansowanie projektów odnawialnych źródeł energii. To się staje coraz bardziej istotnym elementem, szczególnie, że świadomość wśród klientów, szczególnie tych największych, jest już bardzo duża. I będzie kaskadowo schodzić do wszystkich grup klientowskich.” Uważa Adam Burda – Dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego PKO Bank Polski.

Mówiąc o greenwashingu, Adam Burda – Dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego PKO Bank Polski, zauważył, że problemem jest brak precyzyjnych przepisów dotyczących tego zjawiska, co np. uwidacznia się w kwestii finansowania spółek wytwarzających energię elektryczną z węgla, a chcących uzyskać kredyt na modernizację sieci przesyłowych. Szczególnie, że banki same muszą raportować, które kredyty są zgodne z taksonomią. Natomiast typowy greenwashing nie jest dla nich większym problemem dzięki współpracy z instytucjami ratingowymi.

Filip Osadczuk – Pełnomocnik Zarządu ds. ESG, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i ESG, PGE Polska Grupa Energetyczna ocenił, że do niedawna finansiści rozmawiali z finansistami o pieniądzach. Teraz z racji presji która się pojawiła, muszą rozmawiać o czymś innym niż tylko o pieniądzach, bo o emisjach CO2 czy o kwestiach convenience. „W PGE Polska Grupa Energetyczna kwestie ESG rodziły się w relacjach inwestorskich, presja wynikała też z kontaktów z inwestorami zza granicy. W tej chwili prowadzony jest dialog z inwestorami i bankami, obopólnie się ucząc, bo dla obu stron jest to taka terra incognita (nieznany obszar).” – Ocenia Filip Osadczuk – Pełnomocnik Zarządu ds. ESG, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i ESG, PGE Polska Grupa Energetyczna.

Data Point zdobyła prestiżowy Certyfikat Jakości Instytutu Biznesu

Filip Osadczuk – Pełnomocnik Zarządu ds. ESG, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i ESG, PGE Polska Grupa Energetyczna zwrócił uwagę, że w dyskusjach o transformacji energetycznej często umyka problem modernizacji sieci dystrybucyjnej, przystosowania jej do źródeł odnawialnych. Podkreślił, że instytucje finansowe powinny zdać sobie sprawę, że modernizacja sieci jest clou zielonej zmiany. Tymczasem takie przedsiębiorstwa jak PGE, które mają dużą ekspozycję na działalność węglową, spotykają się z niechętną postawą banków w kwestii finansowania. – „Jest to swego rodzaju hamowanie transformacji energetycznej.” – uważa Filip Osadczuk – Pełnomocnik Zarządu ds. ESG, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i ESG, PGE Polska Grupa Energetyczna.

Główne rekomendacje na rzecz wdrożenia ESG – panel: finansowanie zrównoważonych przemian

  • Bardzo dużym wyzwaniem w finansowaniu transformacji jest kierowanie finansowania w stronę tych projektów, które dzisiaj mają bardzo wysokie emisje a jednocześnie ambitne plany dekarbonizacyjne.
  • Spółki powinny zrozumieć, że stosowanie ESG się opłaca. Jeżeli spółka nie będzie działała w tym obszarze, będzie miała pod górkę w pozyskiwaniu inwestowania i wypadnie z łańcucha dostaw.
  • Jeżeli nie zadbamy, aby nasze spółki stosowały kryteria ESG, to polski rynek kapitałowy i giełda zetkną się z problemem odpływu kapitału zagranicznego na inne rynki.
  • Należy popularyzować wiedzę o ESG zarówno wśród przedsiębiorców, szczególnie małych i średnich, jak też w szerokim dyskursie publicznym.
  • Powinno się dążyć do usuwania barier prawnych czy „technicznych” stojących na drodze transformacji.
  • Finasowanie ESG nie należy postrzegać tylko przez pryzmat kwestii klimatycznych – nie mogą być one ważniejsze niż kwestie społeczne.
  • Zrównoważony rozwój powinien być prowadzony w sposób uwzględniający różne punkty widzenia, różne wartości i różne elementy podczas prowadzenia polityki publicznej.
  • Bez stłumienia wysokiej inflacji nie będzie możliwości realizacji wielkich projektów ESG.
  • Należy pamiętać, że za ESG, nawet w segmencie Governance, zawsze stoją człowiek i społeczeństwo.

Tylko 15 proc. Polaków orientuje się co to jest ESG

II Kongresu ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” został objęty patronatem honorowym: Mateusza Morawieckiego – Prezesa  Rady Ministrów, Ministra Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Finansów, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Ministra Aktywów Państwowych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzeny Machałek, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Piotra Mazurka – Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Patronat nadany został przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencję Nadzoru Audytowego, Politechnikę Warszawską, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Partnerem strategicznym są: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Lasy Państwowe. Partnerami głównymi są: PKO Bank Polski, Grupa Żabka, Lidl Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji operator „WorldSkills Poland”. Partnerami są: Diaverum, Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego, Huawei Polska, KGHM Polska Miedź, Totalizator Sportowy, DS Smith. Partnerami wspierającymi są: Hubmedia, Bank Ochrony Środowiska, Bio Planet, PwC Polska, Stowarzyszenie Polska Wódka, Tatrzański Park Narodowy, PolfrostInternationaleSpedition i Tarczyński.

Patronami merytorycznymi są: Związek Banków Polskich, Instytut Ochrony Środowiska – PIB, Instytut Staszica, Związek Wbrew – Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Instytut Biznesu, PRME Chapter Poland, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Pracodawcy RP, Fundacja – Polski Instytut Rozwoju Rodziny oraz Global Compact Network Poland, Szkoła ESG, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Partnerami badawczymi są: PSMM Monitoring &More oraz Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna.

Partnerami medialnymi są: Agencja Informacyjna, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Polska, Polska Agencja Prasowa, Super Biznes, Raport CSR.pl, Raport ESG, oESG.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl, Obserwator Gospodarczy, Akademia Zarządzania i Rozwoju, Teraz Środowisko.

Z całą debatą „Finansowanie zrównoważonych przemian”, która odbył się 25 stycznia 2023 r. podczas II Kongresu ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”, można się zapoznać odwiedzając stronie: www.esgkongres.pl i https://oesg.pl/kongres/

Agencja Informacyjna, gospodarka /ART/ 29.01.2023