Tylko 15 proc. Polaków orientuje się co to jest ESG

 

 

Z przeprowadzonych badań wynika, że aż 85 proc. społeczeństwa w Polsce nie wie co oznacza skrót ESG od angielskich słów Environment, Social and Corporate Governance (środowisko, społeczeństwo, gospodarka). Na tej podstawie można oceniać, że świadomość Polaków, dotycząca zrównoważonego rozwoju jest nikła. Jednocześnie badania wykazały, że 70 proc. ankietowanych popiera edukację w szkołach, związaną z wiedzą o zrównoważonym rozwoju. Wyniki badań opinii publicznej „Medialność ESG. Raport 2020-2022”, z których pochodzą powyższe informacje oraz ich analiza zostaną na II Kongresie ESG w środę 25 stycznia 2023 r.

 

II Kongres ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”

 

Od 1 stycznia 2024 r. spółki notowane na giełdzie, zatrudniające powyżej 500 pracowników, będą miały obowiązek raportować działania dotyczące ESG, na które składa się podejście przedsiębiorstw do ochrony środowiska, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny. Mimo że są to pojęcia, które powinny być bliskie, ponieważ mają bezpośrednie przełożenie na komfort życia i przyszłość, tylko 15 proc. ankietowanych zna skrót ESG – wynika z badań przeprowadzonych metodą CAWI, w populacji Polaków w wieku +18 lat przez ogólnopolski panel badawczy Ariadna, który jest partnerem badawczym II Kongresu ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”.

 

W opinii badanych lepszego doprecyzowania i większego wytłumaczenia Polakom wymagają odpowiedzialność społeczna (44 proc.) i ochrona środowiska (43 proc.) 70 proc. ankietowanych zgodziło się, że w polskich szkołach powinna być prowadzona edukacja w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 

„Przeprowadzone badania opinii publicznej nie napawają optymizmem. Pomimo szerokiej kampanii informacyjnej, dotyczącej ESG dużo osób nie wie, co się kryje pod tymi trzema literkami.” – Ocenia Damian Kuraś – Dyrektor Instytutu ESG i wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Potrzebna jest większa świadomość przedsiębiorców, z korzyści płynących z ESG, ale przede wszystkim należy postawić na edukację dzieci w wieku szkolnym. To młodzi zmienią świat, ale by to zrobić lepiej potrzebują odpowiednich narzędzi, w tym wiedzy dotyczącej zrównoważonego rozwoju i proekologicznych postaw.” – Przekonuje Damian Kuraś – Dyrektor Instytutu ESG i wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

 

Liczby mówią: I Kongres ESG

 

Pomimo niskiej świadomości, dotyczącej samego pojęcia ESG, prawie 40 proc. ankietowanych uważa, że ochrona i przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego powinny być priorytetem dla przedsiębiorstw działających w Polsce. Kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu i praw człowieka, w tym te dotyczące różnorodności i równego traktowania wskazało 26 proc.

 

„Należy zwiększyć świadomość Polaków, dotyczącą pojęcia ESG i wszystkiego, co się z nim wiąże, nie tylko samego raportowania.” – Uważa Urszula Jóźwiak – prezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, która jest organizatorem II Kongresu ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” w środę 25 stycznia 2023 r. – „Wielu przedsiębiorców wciąż nie wie, czy i w jakim stopniu obejmą ich planowane zmiany, dotyczące wdrażania zasad ESG. Ważne, by już dziś polscy przedsiębiorcy oswoili się z takimi zagadnieniami jak: gospodarka w obiegu zamkniętym, ślad węglowy czy różnorodność i inkluzja.” – Przekonuje Urszula Jóźwiak – prezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

 

W środę 25 stycznia 2023 r. w Warszawie odbędzie się II Kongres ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”. Eksperci, przedsiębiorcy, naukowcy i decydenci spotkają się, by promować wiedzę dotyczącą ESG, równoważonego rozwoju, nowych przepisów i dobrych praktyk. Organizatorami Kongresu są Instytut ESG oraz Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego.

 

Instytut Biznesu – 10 lat

 

Podczas II Kongresu ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” zostanie zaprezentowane badanie „Medialność ESG. Raport 2020-2022”, który pokaże popularność hasła ESG w ciągu ostatnich trzech lat. Analizie zostały poddane media tradycyjne, jak również przekaz w mediach społecznościowych. Badanie ukazuje kontekst oraz obszary aktywności firm w zakresie ESG oraz najlepsze praktyki firm w zakresie ESG. Raport przygotowuje partner badawczy II Kongresu ESG – PSMM Monitoring & More. Efektem końcowym badania będzie prognoza: co się zmieni w kontekście ESG w kolejnych latach.

 

„Analizując media można zauważyć, że informacji o ESG przybywa w lawinowym. Celem badania „Medialność ESG. Raport 2020-2022” było zidentyfikowanie medialności tematu ESG w ciągu ostatnich 3 lat oraz odpowiedź na pytanie czy i w jaki sposób przedsiębiorstwa realizują komunikację z tego zakresu.” – Wyjaśnia Izabela Grzechnik – Project  Manager for new research and development, PSMM Monitoring & More. – „Analiza badania „Medialność ESG. Raport 2020-2022” będzie miała zarówno charakter ilościowy, jak i jakościowy. Raport to nie tylko barometr medialności tego zagadnienia, ale także prezentacja trendów oraz najlepszych praktyk przedsiębiorstw aktywnych w obszarze ESG. Jestem przekonana, że wyniki będą dla wielu marek drogowskazem, który pomoże zbudować lub poprawić strategię komunikacji w zakresie ESG.” – Uważa Izabela Grzechnik – Project  Manager for new research and development, PSMM Monitoring & More.

 

Celem II Kongresu ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” jest poszerzanie merytorycznej dyskusji dotyczącej standardów ESG w Polsce. Wątkiem przewodnim wydarzenia będzie transformacja zrównoważonego rozwoju, którą wymusiła wojskowa napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 24 lutego 2022 r. i wynikające z tego implikacje w postaci kryzysu energetycznego, demograficznego i żywnościowego. Uczestnicy II Kongresu ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” będą dyskutować między innymi o: wpływie wojny rosyjsko-ukraińskiej na realizację strategii transformacji przemysłowych i działań mających zatrzymać proces degradacji środowiska, problemach związanych z łańcuchem dostaw, głodzie i migracjach, o sprawiedliwości społecznej, równym traktowaniu w miejscu pracy, czystej energii, zrównoważonym rolnictwie, a także wpływie konsumentów na politykę przedsiębiorstw.

 

Nowi Pracodawcy Godni Zaufania

 

II Kongres ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” został objęty patronatem honorowym przez Mateusza Morawieckiego –Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Piotra Mazurka – Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej oraz patronat honorowy JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Patronat nadany został przez: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencję Nadzoru Audytowego i Politechnikę Warszawską.

 

Patronami merytorycznymi II Kongresu ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” są: Fundacja Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Fundacja – Polski Instytut Rozwoju Rodziny, Global Compact Network Poland, Instytut Biznesu, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut badawczy, Instytut Staszica, Krajowa Izba Gospodarcza, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, PRME Chapter Poland, Związek Banków Polskich, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Związek Wbrew – Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych. Partnerami badawczymi są: PSMM Monitoring & More oraz Ogólnopolski panel badawczy Ariadna.

 

Obiektyw Gospodarczy dla Instytutu Biznesu

 

Partnerami głównymi II Kongresu ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” są: PKO Bank Polski, Żabka Polska. Partnerami są: Diaverum, Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu. Partnerami wspierającymi są: Hubmedia, Bank Ochrony Środowiska, Bio Planet, PwC. Partnerami medialnymi są: Agencja Informacyjna, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Polska, Obserwator Gospodarczy, oESG.pl, Polska Agencja Prasowa, PracodawcaGodnyZaufania.pl, Raport CSR.pl, Raport ESG, „Super Biznes”, dodatek do dziennika „Super Express”.

 

Agencja Informacyjna, gospodarka, /DEC/ 17.12.2022