II Kongres ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”

 

II Kongres ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” odbędzie się w środę 25 stycznia 2023 r. w Warszawie. ESG jest nowym trendem, wypracowywanym wysoko rozwiniętych państwach przesyłowych, do których Rzeczpospolita Polska jest już zaliczana. Utrzymanie konkurencyjności na globalnym rynku i finansowania inwestycji, w przypadku dużych przedsiębiorstw oraz możliwości kooperacji, dostarczania usług i towarów przez mniejszych, mają stanowić realną motywację do realizacji zasad zrównoważonego rozwoju w biznesie. Po wojskowej napaści24 lutego 2022 r. przez Federację Rosyjska na Ukrainę czego skutkiem, poza wojną, jest kryzys energetyczny i żywnościowy, idee zrównoważonego rozwoju stanęły pod znakiem zapytania.

 

I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju

 

ESG – skrót oznaczający czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i innych organizacji. Składają się one z 3 elementów: E – Środowisko (z ang. environmental), S – Społeczna odpowiedzialność (z ang. social responsibility) i G – Ład korporacyjny (z ang. corporate governance).

 

Kongres ESG to inicjatywa liderów zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG w Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to forum dialogu pomiędzy przedstawicielami administracji państwowej, biznesem (liderami ESG), organizacjami pozarządowymi, środowiskami naukowymi, eksperckimi i mediami, na rzecz upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Wątkiem przewodnim II II Kongresu ESG będzie transformacja zrównoważonego rozwoju, którą wymusiła wojna za wschodnią granicą Polski. Wojna na Ukrainie stała się, pewnego rodzaju, sprawdzianem strategii ESG i deklaracji o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Konieczne okazało się przeprowadzenie w Unii Europejskiej procesu „przewartościowania wartości”, nowego spojrzenia na strategie ESG, oceny planów i składanych deklaracji.

 

Podczas II Kongresu ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” organizatorzy spodziewają kontynuacji i pogłębienia, rozpoczętej podczas pierwszej jego edycji, dyskusji o tym, jak należy zredefiniować strategie i standardy ESG. Dyskusje będą dotyczyć m. in.: wpływu wojny na Ukrainie na realizację strategii transformacji przemysłowych i działań mających zatrzymać proces degradacji środowiska, problemów, związanych z łańcuchem dostaw, zagadnień żywnościowych i migracjyjnych, sprawiedliwości społecznej, równego traktowania zatrudnionych, czystej energii, zrównoważonego rolnictwa, wpływu konsumentów na politykę producentów. Ważnym tematem, któremu poświęcona zostanie inauguracyjna sesja „Kobieca moc w męskim świecie” II Kongresu ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”, będzie rola kobiet we współczesnym świecie, w świetle strategii ESG.

 

I Kongres ESG: trzeba wykorzystać potencjał zrównoważonego rozwoju!

 

Dyskusje będą prowadzone w ramach następujących tematów: „ Strategie ESG a wojna na Ukrainie – czyli wielki sprawdzian dla zrównoważonego Rozwoju”; Zrównoważone rolnictwo a widmo głodu – czyli o problemach z łańcuchem dostaw”; „Równi w pracy = równi w obowiązkach = równi w płacach – utopia?”; „Finansowanie zrównoważonych przemian”; „Budując czystą energię – Polska na szlaku zielonej zmiany” i „Siła konsumentów – czyli presja ma sens”.

 

Organizatorem II Kongresu ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” jest Instytutu ESG oraz Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Jednym z patronów merytorycznych jest Instytut Biznesu, a patronem medialnym jest Agencja Informacyjna.

 

Agencja Informacyjna, gospodarka /ART/ 23.09.2022

 

Liczby mówią: I Kongres ESG