Krzysztof Pietraszkiewicz: idea ESG jest dobra

 

Podczas II Kongresu ESG Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”, który odbył się w środę 25 stycznia 2023 r. wystąpił Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezesa Związku Banków Polskich. Jego przemówienie stanowiło wprowadzenie do  panelu pt. „Finansowanie zrównoważonych przemian”.

Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich uważa, że tak szybko jak to jest możliwe, należy uporać się z inflacją w Polsce, ponieważ żaden wielki program ekonomiczny, w obecnych warunkach nie będzie mógł być zrealizowany. – „Powie ktoś, że to daleko od ESG? Proszę mi wierzyć, że bardzo blisko. Jeśli inflacja będzie zbyt wysoka, ilość projektów które moglibyśmy zrealizować, będzie odpowiednio niższa. Inflacja pożera dorobek ludzi i przedsiębiorstw, zaburza bardzo wiele procesów gospodarczych i wprowadza wiele niepewności. Wysoka inflacja to także wysokie koszty obsługi długów zarówno przedsiębiorstw jak i państwa.” Wyjaśniał Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich.

II Kongres ESG – Kobieca moc w męskim świecie

Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich zaapelował, aby nie „przyzwyczajać się” do wojny rosyjsko-ukraińskiej za wschodnią granicą Polski. W tym zbrojnym konflikcie giną ludzie i jest potwornie niszczona infrastruktura państwa ukraińskiego. Wojna jest też impulsem wzmagającym inflację. Za pieniądze już wydatkowane na konflikt na Ukrainie byłoby można zrealizować bardzo wiele projektów, również z obszaru ESG.

Krzysztof Pietraszkiewicz– Prezes Związku Banków Polskich zwrócił uwagę, że ESG nie należy traktować jako narzucanie przepisów. Jego zdaniem, świadomi obywatele powinniśmy rozumieć, że idea ESG jest dobra, bo chodzi o życie w czystym środowisku. Jeżeli pragnie się mieć tani prąd, to trzeba do roku 2035 wprowadzić do eksploatacji wiele nowych instalacji, szczególnie, że po roku 2030 część starych będzie musiała być wyłączona. Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich wymienił w tym kontekście również konieczność dokonania zmian również w ciepłownictwie. Jak zauważył, Polska bardzo mocno odstaje pod względem robotyki i automatyzacji, w związku z tym absolutnie konieczny jest rozwój cyfryzacji.

Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich uznał też za bardzo niepokojące, że doszło do istotnego osłabienia systemu bankowego z powodu nadwymiarowych obciążeń, bo to również wpłynie na możliwości inwestowania. Jego zdaniem, dla rozwoju koncepcji ESG potrzebne są budowanie świadomości, edukacja, tworzenie potencjału intelektualnego oraz kooperacja z innymi państwami, bo „programu Czyste Powietrze nie da się zrealizować w konfrontacyjnych warunkach”.

II Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju

Krzysztof Pietraszkiewicz – bankowiec, ekonomista, prezes Związku Banków Polskich. Jest absolwentem Wydziałue Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz kierunku Finanse i Bankowość na Studiach Podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej. Uczestnik szkoleń menadżerskich na Kellogg School of Management Northwestern University w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w Letniej Międzynarodowej Szkole Bankowej w Australii o specjalności zarządzanie ryzykiem.

Krzysztof Pietraszkiewicz w latach 1985-1989 pracował w Urzędzie Rady Ministrów, kolejno jako doradca Wiceprezesa Rady Ministrów ds. ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych, dyrektor Gabinetu Ministra Członka Rady Ministrów – przewodniczącego Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów. Podczas obrad „Okrągłego Stołu” pełnił funkcję sekretarza Stolika Związkowego. Następnie dyrektor Gabinetu Szefa Urzędu Rady Ministrów. Od 1991 roku związany ze Związkiem Banków Polskich, w którym od 2003 roku pozostaje prezesem.

Krzysztof Pietraszkiewicz współtworzył oraz był członkiem władz nadzorczych lub programowych, zakładanych przy udziale Związku Banków Polskich, takich instytucji jak Krajowa Izba Rozliczeniowa, Bankowe Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „Telbank, Warszawski Instytut Bankowości, Centrum Prawa Bankowego, Biura Informacji Kredytowej oraz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Współtworzył m.in. przedstawicielstwo środowiska finansowego w Brukseli (2015), Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (2016). Współinicjator powołania Fundacji Obrotu Bezgotówkowego (2017).

Instytut Biznesu – 10 lat

Krzysztof Pietraszkiewicz Jest twórcą koncepcji lub współinicjatorem organizacji dorocznych konferencji o strategicznym znaczeniu dla rozwoju polskiej bankowości i gospodarki, jak np.: Forum Bankowe, Forum Liderów Banków Spółdzielczych, Kongres Prawa Bankowego, Kongres Gospodarki Elektronicznej, Horyzonty Bankowości, Kongres Finansowania Nieruchomości.

W latach 1998–2006 był przedstawicielem Związku Banków Polskich w Komisji Nadzoru Bankowego. Również od 2003 do 2016 roku był członkiem Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, którym był wcześniej w latach 1998–2000, Wiceprzewodniczący Rady ds. Systemu Płatniczego przy Narodowym Banku Polskim. Od 1997 do 2014 roku piastował stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej, obecnie jest Sekretarzem Rady. W latach 2002–2003 był przewodniczącym Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego Członek Rady Nadzorczej PESA Bydgoszcz (2014-2018).

Krzysztof Pietraszkiewicz jest członkiem Rady Fundacji i Kapituły Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Był członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (I kadencja). Od utworzenia jest przewodniczącym Zgromadzenia Fundatorów Warszawskiego Instytutu Bankowości. Od 2008 był członkiem, a następnie przewodniczącym Konwentu Politechniki Warszawskiej, obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Uczelni Politechniki Warszawskiej. Jest członkiem Rady Pracodawców Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W kadencji 2018−2022 był Prezesem Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, a od września 2022 jest wiceprezesem tego stowarzyszenia.

II Kongres ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”

Krzysztof Pietraszkiewicz odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1997), Orderem Wielkiego Księcia Gedymina IV klasy za zasługi dla rozwoju współpracy polsko-litewskiej (1996). Jest także laureatem tytułu Mistrza Mowy Polskiej 2012. 29 listopada 2017 otrzymał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

II Kongresu ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” został objęty patronatem honorowym: Mateusza Morawieckiego – Prezesa  Rady Ministrów, Ministra Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Finansów, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Ministra Aktywów Państwowych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzeny Machałek, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Piotra Mazurka – Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Patronat nadany został przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencję Nadzoru Audytowego, Politechnikę Warszawską, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Partnerem strategicznym są: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Lasy Państwowe. Partnerami głównymi są: PKO Bank Polski, Grupa Żabka, Lidl Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji operator „WorldSkills Poland”. Partnerami są: Diaverum, Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego, Huawei Polska, KGHM Polska Miedź, Totalizator Sportowy, DS Smith. Partnerami wspierającymi są: Hubmedia, Bank Ochrony Środowiska, Bio Planet, PwC Polska, Stowarzyszenie Polska Wódka, Tatrzański Park Narodowy, PolfrostInternationaleSpedition i Tarczyński.

Obiektyw Gospodarczy dla Instytutu Biznesu

Patronami merytorycznymi są: Związek Banków Polskich, Instytut Ochrony Środowiska – PIB, Instytut Staszica, Związek Wbrew – Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Instytut Biznesu, PRME Chapter Poland, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Pracodawcy RP, Fundacja – Polski Instytut Rozwoju Rodziny oraz Global Compact Network Poland, Szkoła ESG, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Partnerami badawczymi są: PSMM Monitoring &More oraz Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna

Partnerami medialnymi są: Agencja Informacyjna, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Polska, Polska Agencja Prasowa, Super Biznes, Raport CSR.pl, Raport ESG, oESG.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl, Obserwator Gospodarczy, Akademia Zarządzania i Rozwoju, Teraz Środowisko

Z całą debatą „Finansowanie zrównoważonych przemian”, która odbył się 25 stycznia 2023 r. podczas II Kongresu ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”, można się zapoznać odwiedzając stronie: www.esgkongres.pl i https://oesg.pl/kongres/

Agencja Informacyjna, opinie /ART/ 29.01.2023