Finał EuroSkills Gdańsk 2023

 

Agencja Informacyjna: Ponad 70 proc. przedsiębiorstw w Unii Europejskiej ma trudności z zatrudnieniem pożądanych fachowców. Z tym zjawiskiem mierzą się także polscy pracodawcy.

Brak wykwalifikowanych pracowników to, od blisko 30 lat, problem, z którym zmaga się większość państw Unii Europejskiej. Ponad 70 proc. przedsiębiorców sygnalizuje trudności ze znalezieniem specjalistów. Co trzecia osoba pracująca w Europie nie ma podstawowych umiejętności cyfrowych. Dzisiaj na potrzebę inwestowania w profesjonalistów zwraca uwagę cała gospodarka. Jakie możliwości daje kształcenie techniczne najlepiej było widać podczas VIII europejskiego konkursu umiejętności branżowych Mistrzostw Europy Młodych Profesjonalistów EuroSkills Gdańsk 2023. Podczas wydarzenia w każdej z 42 branż walczyło blisko 600 młodych fachowców ze państw europejskich.

Dlaczego warto zabrać się za ESG? – potrzeby rynku pracy a ESG

Potrzebę rozwoju zawodów branżowych widzą same przedsiębiorstwa, wielkie koncerny, jak i poszczególne państwa. Dzięki rozpoczętej w Polsce w 2019 roku reformie edukacji, już blisko 60 proc. absolwentów szkół podstawowych kontynuuje naukę w szkołach branżowych lub technicznych. Ponadto, Komisja Europejska ogłosiła rok 2023 Europejskim Rokiem Umiejętności, promując idee uczenia się przez całe życie. Głównym celem tej inicjatywy jest podniesienie i zmiana kwalifikacji pracowników w w państwach Wspólnoty oraz ograniczenie niedoboru fachowców w Europie.

Braki kadrowe są jednym z większych ograniczeń gospodarki europejskiej, a zmiany demograficzne stanowią wyzwanie dla całego społeczeństwa. Jak wskazują dane Głównego Urzędu Statystycznego, wśród zawodów, w których najbardziej brakuje pracowników od lat dominują te, wymagające praktycznych umiejętności, nabywanych w szkołach zawodowych i technicznych. W Polsce brakuje ponad 100.000 pracowników w branży budowlanej. Pilnie potrzebni są także dekarze, elektrycy, mechanicy samochodowi, nawet kucharze.

Niedobór specjalistów na rynku pracy to zagadnienie o charakterze globalnym. – „Grohe stara się wspierać kształcenie specjalistów na całym świecie.” – Podkreśla Timo Kurz, leader GIVE Program & WorldSkills, LIXIL EMENA. „Koncern współpracuje od dawna ze szkołami branżowymi i szkołami hydraulików. Jest to część programu GIVE, który idealne łączy specjalistyczna wiedzę i produkty, dzięki którym można wspierać szkoły zawodowe i techniczne. W ten sposób można skutecznie przeciwdziałać niedoborowi wykwalifikowanych pracowników, który dzisiaj stanowi globalny problem.”

Liczą się: umowa o pracę i stabilność zatrudnienia

Dla międzynarodowych koncernów, takich jak Grohe ważne jest przełamywanie uprzedzeń i fakt, że np. w stereotypowo określanych ,,męskich zawodach” pojawia się coraz więcej kobiet. – „Wśród 15 uczestników konkurencji Instalacje sanitarne i grzewcze w konkursie EuroSkillsw Gdańsk 2023, są dwie zawodniczki. To też ważny przekaz, który można opowiadać i pokazywać partnerom i klientom.” – Twierdzi Timo Kurz, leader GIVE Program &WorldSkills, LIXIL EMENA.

Przedstawiciele pracodowaców podkreślają rolę współpracy biznesu i edukacji w zapewnieniu młodym ludziom, aspirującym do zawodów branżowych, dostępu do nowoczesnych technologii w czasie nauki. – „W tej chwili dobywa się rewolucja, związaną ze zmianą źródeł energii. Coraz ważniejsza rolę zaczynają odkrywać odnawialne źródła energii. Oferta przedsiębiorstw zmienia się wraz z postępem technologicznym, dlatego już na etapie edukacji należy przygotowywać młodych ludzi na spotkanie zawodowe w różnych branżach – od technicznych po budowlane.” – Wyjaśnia Artur Kordowski – Market Manager, Würth Polska, jednego z partnerów VIII europejskiego konkursu umiejętności branżowych Mistrzostw Europy Młodych Profesjonalistów EuroSkills Gdańsk 2023. – „W przeszłości szkolnictwo branżowe było traktowane po „macoszemu” przez organizacje zajmujące się edukacją w Polsce. Teraz to się zmienia. Zaczyna odczuwać się drastyczny brak fachowców z różnych dziedzin. Dlatego takie wydarzenia jak europejski konkurs umiejętności branżowych Mistrzostw Europy Młodych Profesjonalistów EuroSkills Gdańsk 2023 pomagają zwrócić uwagę rządzących, uczelni a także samych adeptów czy potencjalnych studentów na to, że porządny fach w ręku nie musi oznaczać ciężkiej pracy. Młodzi specjaliści świetnie odnajdują się w wykorzystaniu w pracy najnowszych technologii, które bardzo ją ułatwiają.” – Twierdzi Artur Kordowski – Market Manager, Würth Polska, jednego z partnerów VIII europejskiego konkursu umiejętności branżowych Mistrzostw Europy Młodych Profesjonalistów EuroSkills Gdańsk 2023.

Wiosenne wydanie kwartalnika „Raport ESG”

Przedstawiciele przedsiębiorstw podkreślają, że to bardzo dobrze, że zawody techniczne, rzemieślnicy, są popularyzowani podczas wydarzeń takich jak europejski konkurs umiejętności branżowych Mistrzostw Europy Młodych Profesjonalistów EuroSkills Gdańsk 2023. – „Cały czas się mówi o nauce w liceach ogólnokształcących, a popularyzowane powinny być także inne szkoły średnie, takie jak technika i szkoły branżowe, ponieważ dają fach w ręku i dobrą przyszłość. Cały czas widać jak duże jest zapotrzebowanie na fachowców. Zgodzi się ze mną każdy, kto robił ostatnio remont lub szukał wykwalifikowanego elektryka lub hydraulika.” – Zwraca uwagę Barbara Szymańska – specjalistka ds. komunikacji wewnętrznej i PR Würth Polska.

„Obserwuje się brak profesjonalistów na rynku pracy. Jest też problem z sukcesją w przedsiębiorstwach budowlanych, których właściciele są coraz starsi.” – Dostrzega Monika Mychlewicz – kierownik  ds. komunikacji i trade marketingu w Caparol Polska. – „Potrzebni są młodzi ludzie, którzy wejdą na rynek pracy i będą profesjonalnie wykonywać prace budowlane czy wykończenia wnętrz. Trzeba docierać do młodzieży, do uczniów szkół zawodowych i pokazywać im rozwiązania, dzięki którym będą potrafili profesjonalnie pracować, co da im łatwiejszy start w dorosłe życie i własny biznes. Pomagają w tym wydarzenia takie jak VIII europejski konkurs umiejętności branżowych Mistrzostw Europy Młodych Profesjonalistów EuroSkills Gdańsk 2023.” – Uważa Monika Mychlewicz – kierownik  ds. komunikacji i trade marketingu w Caparol Polska.

Akademia Zarządzania i Rozwoju

Monika Mychlewicz – kierownik  ds. komunikacji i trade marketingu w Caparol Polska podkreśla także rolę biznesu w zapewnianiu szkołom dostępu do najlepszych praktyk rynkowych i know-how. – „Caparol Polska jest w stałym kontakcie ze szkołami budowlanymi. Widać, że teraz największe oblężenie przeżywają szkoły o profilu prace wykończeniowe. Z perspektywy kilkudziesięciu lat działania można ocenić, że to producenci niosą kaganek oświaty i dostarczają materiały do ćwiczeń praktycznych czy na szkolenia merytoryczne. Tą wiedzę wnosi się już na poziomie edukacji młodych ludzi, więc to jest ogromne pole do zagospodarowania, dodania młodzieży możliwości pracy materiałami, z którymi zetkną się potem na realnym rynku pracy.” – Wyjaśnia Monika Mychlewicz – kierownik  ds. komunikacji i trade marketingu w Caparol Polska.

Umiejętności to przyszłość, ale także teraźniejszość, bo już dziś należy pracować nad tym, jak kształcenie branżowe przyczyni się do zapewnienia specjalistów, którzy będą gotowi, by budować i rozwijać innowacyjną gospodarkę. Między innymi na ten temat rozmawiali uczestnicy VI Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego, który był wydarzeniem towarzyszącym VIII europejskiemu konkursowi umiejętności branżowych Mistrzostw Europy Młodych Profesjonalistów EuroSkills Gdańsk 2023.

Branżowe Centra Umiejętności stają się faktem

VIII europejski konkurs umiejętności branżowych Mistrzostw Europy Młodych Profesjonalistów EuroSkills Gdańsk 2023, pod hasłem #UnitedBySkills, był wyjątkowym wydarzeniem dla Polski, łączącym sektor przemysłowy, społeczny i edukacyjny w ciągu trzech dni pełnych akcji zmagań w 42 różnych umiejętnościach i zawodach.

Wśród tysięcy widzów, którzy zgromadzili się 9 września 2023 r. na Ceremonii Zamknięcia w Polsat Plus Arena Gdańsk, byli Teija Ripattila – Przewodnicząca Zarządu WorldSkills Europe oraz prof. Paweł Poszytek – Oficjalny Delegat WorldSkills Polska i Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 „Umiejętności zawodowe i techniczne budują indywidualną siłę i osobiste talenty. Stanowią podstawę współczesnego życia i są siłą napędową gospodarek. Dlatego gospodarka europejska potrzebuje nowej mapy, by umożliwić młodym ludziom obecność na rynku pracy. Jestem przekonana, że połączone wysiłki różnych organizacji w kontekście szkolenia zawodowego przyniosą korzyści wszystkim, tak zostaną zbudowane wspólne zasoby na przyszłość.” – Przekonuje Teija Ripattila – prezes zarządu WorldSkills Europe, podczas sesji otwierającej wydarzenie w którym udział wzięło kilkuset naukowców, ekspertów edukacyjnych, a także rektorów i przedstawicieli najważniejszych polskich uczelni wyższych. Organizatorem Kongresu była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z WorldSkills Europe i Komisją ds. Zatrudnienia i Praw Socjalnych Komisji Europejskiej.

Konik z Certyfikatem Jakości Instytutu Biznesu

„Dziś jest szczególny dzień. To moment, gdy nagradzany niesamowitą europejską młodzież. Jestem dumny, wzruszony i szczęśliwy, że to nam przypadł zaszczyt – ale też olbrzymie wyzwanie – zorganizowania EuroSkills Gdańsk 2023 w piętnaście miesięcy. Jestem przekonany, że zadanie zostało wykonane dobrze i że wszyscy goście doświadczyli polskiej gościnności. Gratuluję wszystkim zawodnikom bez wyjątku. Jesteście przyszłością, jesteście kwiatem młodego pokolenia.” – Wygłosił na zakończenie prof. Paweł Poszytek – Oficjalny delegat WorldSkills Poland I Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Polska zakończyła ósmą edycję igrzysk branżowych z aż 7 medalami. Trzy złote przypadły: Rafałowi Rygalikowi, specjaliście w dziedzinie Frezowanie CNC, Janowi Firlejowi, który bronił biało-czerwonych barw w kategorii Elektronika, a także Piotrowi Wyrzykowi i Hubertowi Krasuskiemu, młodym fachowcom w obszarze Integracji robotów przemysłowych.

https://azir.edu.pl/wyklad/jak-robic-biznes/

Działalność prof. Pawła Poszytka dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.  Została także doceniona XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Podczas uroczystej Gali został wyróżniony Nagrodą Forum Ekonomicznego Młodych Liderów. Wyróżnienie wręczone przez Zygmunta Berdychowskiego otrzymała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, której celem jest rozwój polskiego szkolnictwa i pomoc w podnoszeniu kwalifikacji.

Agencja Informacyjna, gospodarka, /ART/ 11.09.2023