Liczby mówią: 75 lat istnienia Światowej Organizacji Zdrowia

 

World Health Organization (WHO), czyli Światowa Organizacja Zdrowia, to wyspecjalizowany podmiot Organizacji Narodów Zjednoczonych. WHO jest odpowiedzialna za zdrowie publiczne. Jej zadaniem jest działanie na rzecz zwiększenia współpracy między państwami w dziedzinie ochrony zdrowia i zwalczania epidemii chorób zakaźnych, a także ustalanie norm dotyczących składu leków i jakości żywności. Organizacja dąży również do zapewnienia opieki medycznej ludności świata oraz zmniejszenia umieralności niemowląt. 7 kwietnia mija 75 rocznica powstania Organizacji. Tego samego dnia, corocznie w rocznicę jej powstania, obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia.

73. Światowy Dzień Zdrowia

 

10 biur wchodzi w skład struktury Światowej Organizacji Zdrowia: Światowe Zgromadzenie Zdrowia, Rada Wykonawcza, Sekretariat oraz 6 biur regionalnych.

34 ekspertów w dziedzinie zdrowia wchodzi w skład Komitetu Wykonawczego, którego kadencja trwa trzy lata

61 państw ratyfikowało konstytucję Światowej Organizacji Zdrowia podczas zwołanej przez ONZ w Nowym Jorku Międzynarodowej Konferencji Zdrowia w 1946 roku

88 państw członkowskich było w Światowej Organizacji Zdrowia w momencie rozpoczęcia jej działalności 7 kwietnia 1948 r.

Ponad 150 biur lokalnych Światowej Organizacji Zdrowia na świecie

194 kraje członkowskie zrzesza obecnie WHO

W 1992 roku powstało biuro lokalne w Warszawie

8000 lekarzy, epidemiologów, naukowców i menedżerów obejmuje mieszczący się w Genewie Zespół Światowej Organizacji Zdrowia, na czele którego stoi wybierany raz na pięć lat Dyrektor Generalny

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaKultura /now/ 05.04.2023