Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa: ESG musi zmienić język

 

Agencja Informacyjna: „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa” to konferencja programowa III Kongresu ESG. Eksperci uczestniczący w wydarzeniu uważają, że współczesne wyzwania są bardzo różne. Nie ma jednego standardowego sposobu transformacji energetycznej i ekologicznej przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji. Z małymi i średnimi organizacjami powinno się komunikować się używając konkretnych przykładów. Należy pomyśleć o zebraniu katalogu takich rozwiązań.

Nowy „Raport ESG”: Nowe wartości Europy u progu zmian

Skrót ESG (od pojęć w języku angielskim: Environmental, Social, Governance, co oznacza po polski: środowisko, społeczeństwo, zarządzanie) to jeden z ważniejszych terminów w kontekście inwestycji, mający wpływ na aspekty zarządzania i odpowiedzialności biznesowej. Celem jest ocena i projektowanie zarządzania, z uwzględnieniem środowiska, społeczności i biznesu. Termin ESG zazwyczaj używany jest w odniesieniu do inwestycji i bierze pod uwagę wspomniane trzy kluczowe elementy w kontekście wpływu na wartość i długoterminową perspektywę danej organizacji. ESG jest ważne także dla inwestorów ponieważ wpływa na reputację i stabilność oraz zdolność do generowania zysków w dłuższej perspektywie czasu.

W trakcie konferencji programowej III Kongresu ESG – „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa” odbyła się dyskusja „Czy jesteśmy gotowi na ESG” oraz uroczystość przyznania nagród KOD ESG przedsiębiorstwom, których strategie opierają się na idei zrównoważonego rozwoju. Je uczestnikami byli: Marta Saracyn – menedżer ds. strategii ryzyka ESG z Banku Gospodarstwa Krajowego, prof. Marcin WiącekRzecznik Praw Obywatelskich, Joanna Jaroch-Pszeniczna – Dyrektor generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, Piotr Glen – kierownik Zespołu Zrównoważonego Rozwoju i ESG Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Aleksandra Marcinkowska – Prezes Edu Smart TC Limited Irlandia. Moderatorem był Damian Kuraś – Dyrektor Instytutu ESG w Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

Liczą się: umowa o pracę i stabilność zatrudnienia

„Wyzwania, z którymi trzeba się mierzyć, są bardzo zróżnicowane.” – Ocenia Marta Saracyn – menedżer ds. strategii ryzyka ESG z Banku Gospodarstwa Krajowego. – Trudno mówić o jednym, standardowym sposobie transformacji przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji pod kątem zrównoważonego rozwoju, To by było zbyt proste. Dopiero zidentyfikowanie ryzyk i określenie, co jest najważniejsze, pozwala znaleźć najlepsze rozwiązania. Warto się odwołać do dyrektywy CSRD.” Uważa Marta Saracyn – menedżer ds. strategii ryzyka ESG z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dyrektywa CSRD Unii Europejskiej (Corporate Sustainability Reporting Directive – dyrektywa o raportowaniu pozafinansowym przedsiębiorstw, w zakresie zrównoważonego rozwoju) została opublikowana w grudniu 2022 roku. Państwa członkowskie mają 18 miesięcy na zaimplementowanie przepisów dyrektywy do porządku krajowego.). Celem dokumentu jest wzmocnienie ram prawnych, dotyczących raportowania zrównoważonego rozwoju. Zastępuje ona obowiązującą dyrektywę NFRD, nakładając na szerszą grupę podmiotów gospodarczych większe wymogi niż obecnie.

Czy społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny się opłaca?

Dyrektywa CSRD wprowadzi nowe wymogi w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorstwa będą musiały uwzględniać w swoich sprawozdaniach kwestie środowiskowe, społeczne, prawa człowieka oraz ład korporacyjny. Dla dużych organizacji wymóg będzie obowiązywał już od 2024 r.

„Dyrektywa CSRD stawia w centrum analizę istotności.” Wyjaśnia Marta Saracyn – menedżer ds. strategii ryzyka ESG z Banku Gospodarstwa Krajowego. – Przyjęte rozwiązania transformacyjne będą różne. Bank Gospodarstwa Krajowego jako instytucja finansowa widzi ten kontekst i praktycznie już od 9 miesięcy pyta wszystkich klientów, jak sobie radzą z ryzykami, z kwestiami związanymi ze zrównoważonym rozwojem. W 2023 roku był w Polsce najcieplejszy wrzesień, bardzo gorący sierpień. Należy jednak pamiętać o wszystkich innych elementach. Przewiduje się poważny kryzys wodny w Europie. Polska posiadają jedne z najmniejszych zasobów wodnych na mieszkańca w Unii Europejskiej. To również trzeba brać pod uwagę kiedy myśli się o zmianach klimatu i transformacji energetycznej.” Zwraca uwagę Marta Saracyn – menedżer ds. strategii ryzyka ESG z Banku Gospodarstwa Krajowego.

„Fragmenty dotyczące ochrony środowiska przedstawiają się bardzo profesjonalnie. Są tam wskaźniki, programy, polityki. Mam jednak wrażenie, że literka “S” (z ESG) czyli społeczeństwo brzmi zbyt górnolotnie.” – Zastanawia się prof. Marcin WiącekRzecznik Praw Obywatelskich. – „Spotkałem się z takimi twierdzeniami, że przedsiębiorca podziela wartości, wskazane w powszechnej deklaracji praw człowieka i stosuje się do przepisów międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, który tak na marginesie jest adresowany wyłącznie do państw, a nie do podmiotów prywatnych; że respektuje godność człowieka, w związku z czym płaci godną pensję i dobrze traktuje swoich pracowników, że respektuje prawo do prywatności itd. Mam jednak wrażenie, że te sformułowania są czasami górnolotne, nieprzemyślane, że są w formułkach, z których tak naprawdę nic nie wynika i które czasami wręcz wywołują uśmiech.” – Ocenia  prof. Marcin WiącekRzecznik Praw Obywatelskich.

Dlaczego warto zabrać się za ESG? – potrzeby rynku pracy a ESG

Prof. Marcin WiącekRzecznik Praw Obywatelskich uważa, że „obserwując to z punktu widzenia skarg obywateli, które wpływają do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich” widzi z jednej strony ogromne przedsiębiorstwo, gdzie z raportu wynika, jak bardzo jest przywiązane do zakazu dyskryminacji, do równego tratowania wszystkich, a z drugiej strony są skargi, które pokazują, że np. nie ma tam możliwości zatrudnienia uchodźczyni tylko dlatego, że nie z własnego wyboru jest obywatelką Federacji Rosyjskiej. „Miałem kilka tygodni temu wstrząsające spotkanie z uchodźczyniami z Czeczenii, które mieszkają w Polsce od wielu lat. Część z nich posiada wysokie wykształcenie. Nie mogą znaleźć pracy, niektóre nawet nie mogą uruchomić konta w banku – wyłącznie ze względu na rosyjski paszport i pewien stereotyp, który się z tym wiąże. Tego typu stereotypy są nadal bardzo głęboko zakorzenione, choć te związane z płcią udaje się eliminować.” Ocenia prof. Marcin WiącekRzecznik Praw Obywatelskich.

„Mam odczucie, że problematyka praw człowieka jest sprowadzana do zakazu pracy przymusowej, nieludzkiego traktowania, problemu równości, praw pracowniczych – i że jest to bardzo szerokie. Tymczasem większość spraw dotyczących przedsiębiorców, które wpływają do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, dotyczy braku ochrony konsumentów, wprowadzania ich w błąd czy np. odmowy założenia konta w banku ze względu na obywatelstwo, odmowy udzielenia kredytu konsumenckiego, tylko z tego powodu, że ktoś ukończył 70 lat. Oczekiwałbym, że to też będzie przedmiotem szkoleń.” – Apeluje prof. Marcin WiącekRzecznik Praw Obywatelskich.

Obiektyw Gospodarczy dla Instytutu Biznesu

„Ciągle mam przed oczyma małe i średnie przedsiębiorstwa, które słysząc o ESG są przerażone. Nie wiem, czy gdy będzie się używać terminów typu “ład korporacyjny:” czy one będą gotowe do tego przyłączyć się, a to właśnie te organizacje powinny najbardziej się zmienić.” Diagnozuje Joanna Jaroch-Pszeniczna – Dyrektor generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. Wskazała także, że „duże przedsiębiorstwa mają „S”, mają „G”, mają E”, ale z mniejszymi podmiotami należy się komunikować przykładami, żeby zrozumiały, co praktycznie mają uczynić”.

„Weźmy na przykład przedsiębiorstwo usługowe, to ono wpływ na flotę samochodową, handlowców, biuro, które wynajmuje, na używanie perlatorów w łazience, dzięki którym można oszczędzać wodę, na warunki pracy swoich pracowników. Pokażmy tym przedsiębiorstwom, jak to zrobić w praktyce?” Proponuje Joanna Jaroch-Pszeniczna – Dyrektor generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej..

„Czy jesteśmy gotowi na work-life balance?” – debata Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”

Piotr Glen – kierownik Zespołu Zrównoważonego Rozwoju i ESG Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie twierdzi, że z „małym biznesem” powinno się komunikować językiem korzyści. Takim językiem powinien posługiwać się „duży biznes”, który ma swoich podwykonawców, w łańcuchu dostaw, ale też sektor finansowy, m.in. banki.

„Mikroprzedsiębiorca musi zrozumieć, że wdrożenie preferencji ESG to element zdobywania przewagi konkurencyjnej, i że jest to także forma osiągania efektywności kosztowej. Pewne inwestycje, szczególnie związane z kwestiami środowiskowymi, są na początku kosztogenne, ale w dłuższej perspektywie organizacja zaoszczędzi mnóstwo pieniędzy. Dlatego należy mówić językiem korzyści, zamiast przerażać dyrektywą Unii Europejskiej o obowiązkach pozafinansowego raportowania, kolejnymi wymaganiami Wspólnoty, coraz trudniejszymi wymaganiami banków. Takie podejście będzie przerażać i przytłaczać przedsiębiorców.” Wyjaśnia Piotr Glen – kierownik Zespołu Zrównoważonego Rozwoju i ESG Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Akademia Zarządzania i Rozwoju

Aleksandra Marcinkowska – Prezes Edu Smart TC Limited Irlandia, twierdzi, że mali i średni przedsiębiorcy potrzebują praktycznych wskazówek i informacji dotyczących ESG. – „Świadomość, dotycząca ESG i zrównoważonego rozwoju, mimo wielu kampanii, jest  mała. Z każdym rokiem jest coraz lepiej, niemniej wielu przedsiębiorców nie do końca rozumie, w jakim stopniu te planowane zmiany wpłyną na ich organizacje. Dlatego w partnerstwie z Fundacją im. XBW Ignacego Krasickiego, które krzewi wiedzę o ESG, Edu Smart TC jest w trakcie opracowywania uniwersalnego podręcznika dla małych przedsiębiorców z zakresu ESG. Te kompendium wiedzy dla małych i mikroprzedsiębiorców powstaje w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Future leaders of ESG in the business sector.”Oznajmiła Aleksandra Marcinkowska – Prezes Edu Smart TC Limited Irlandia

Patronat honorowy nad III Kongresem ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Partnerami Głównymi są: Diaverum, Hasco-Lek S.A., Lidl Polska, Grupa Żabka. Partnerami są: Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP). Partnerami merytorycznymi są: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Krajowa Izba Gospodarcza, PRME – Polish Chapter Priciples for Responsible Management, Instytut Staszica, Instytut Biznesu, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Unsung Heroes, Fundacja Polski Instytut Rozwoju Rodziny, Our Future Foundation. Partnerami medialnymi są: Polska Agencja Prasowa, Dziennik Gazeta Prawna, Super Biznes, Gazeta Polska, Raport ESG, RaportCSR.pl, oESG.pl, Pracodawca Godny Zaufania.pl, Agencja Informacyjna, Obserwator Gospodarczy.

Agencja Informacyjna, gospodarka, /KAM/ 13.10.2023