KOWR: Prawie 200.000.000 dla spółek o szczególnym znaczeniu

 

Agencja Informacyjna: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zamierza, w 2023 roku, łącznie przeznaczyć 185.515.500 zł dla spółek o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej oraz innowacyjne projekty, realizowane przez GPW Ventures Asset Management, w którym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) ma większościowy pakiet akcji.

Powiększają się areały w dyspozycji gospodarstw rodzinnych

W 2023 roku Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa już dokapitalizował swoje przedsiębiorstwo Stadninę Koni Krasne na kwotę 6.000.000 zł. Do końca roku planowane jest dokapitalizowanie kolejnych sześciu spółek na łączną kwotę 104.515.500 zł. Ponadto na inwestycje, w innowacyjne projekty, realizowane przez GPW Ventures Asset Management zaplanowano 75.000.000 zł

„To bardzo ważne pieniądze. Podwyższenie kapitału pozwoli spółką na nowe projekty.” – Wyjaśnia dr inż. Waldemar Humięcki – Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. – „Spółki o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej realizują ważne projekty. Konieczne są też środki na projekty innowacyjne. Rolnictwo też potrzebuje innowacji, bez tego trudno mówić o rozwoju, zgłasza ze względu na przemodelowanie produkcji rolnej na zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nowe inicjatywy stworzono też, zapewne nowe miejsca pracy.” – Uważa dr inż. Waldemar Humięcki – Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

GPW Ventures Asset Management, dzięki środkom pochodzącym od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa uruchomi procesy inwestycyjne, służący wspieraniu innowacji związanych z szeroko rozumianym polskim sektorem rolnictwa. Dzięki tej inicjatywie uda się uzyskać dodatkowy, efektywny mechanizm wsparcia finansowego małych i średnich przedsiębiorców rolnych, którzy będą zainteresowani wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych, technicznych, organizacyjnych, usługowych i produktowych w szeroko pojętym obszarze rolnictwa.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sprawuje bezpośredni nadzór nad spółkami o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Są to spółki strategiczne, które z jednej strony realizują działania misyjne, z drugiej zaś strony muszą brać pod uwagę rachunek ekonomiczny. Spółki o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej są podmiotami spełniającymi ważne zadania z punktu widzenia polityki rolnej państwa, a przy są także silne ekonomicznie, aby skutecznie pokrywać koszty hodowli i/lub upraw.

Dzięki KOWR nowe terminale zbożowe w Świnoujściu i Gdańsku

Środki pieniężne otrzymane przez spółki o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej i w ramach podniesienia kapitału podstawowego, z założenia, przekazywane będą na wyodrębniony rachunek bankowy i przeznaczone jedynie na cele inwestycyjne i rozwojowe. Wykorzystanie tych pieniędzy przez Spółki przyczyni się do wzrostu efektywności ich działania, a także do stworzenia w przyszłości warunków do uzyskiwania lepszych wyników hodowlanych i ekonomicznych, co umożliwi utrzymanie dziedzictwa narodowego jakim jest hodowla, prowadzona w wymienionych Spółkach. W praktyce wiązać się będzie ze wzrostem wartości oraz konkurencyjności polskich spółek na rynku rolniczym, które będą mogły realizować misje hodowlane korzystając z najnowocześniejszych narzędzi i technologii.

Podstawową rolą Spółek o znaczeniu strategicznym jest kreowanie i upowszechnianie postępu biologicznego w rolnictwie, uważane za najpowszechniejszy czynnik wzrostu efektywności działalności rolniczej, zarówno z punktu widzenia ilości, jak i jakości produktów rolniczych. Spółki strategiczne, którym udziałowcem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działające na rynku są również nośnikiem wiedzy hodowlanej i organizacyjnej. Dzięki szeroko rozumianym działaniom, w zakresie inwestycji i rozwoju, kreują postęp w całym polskim rolnictwie.

KOWR inwestuje w innowacje dla rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje podwyższenie kapitału podstawowego nadzorowanych Spółek o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej na podstawie art. 32a Ustawy o Gospodarowaniu Nieruchomościami Rolnymi Skarbu Państwa z dnia 19 października 1991 r. (Dz. U. 1991 nr 107 poz. 464 z p.zm.). Podwyższenie kapitałów podstawowych Spółek nastąpi w zamian za nowe udziały na podstawie artykułu 257 paragraf 2 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. 2000 nr 94, poz. 1037 z późn. zm.): „Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych”. Należy nadmienić również, że planowane dokapitalizowanie poprzedzone zostało analizą pod kątem zgodności z rynkiem wspólnotowym w zakresie niedozwolonej pomocy publicznej.

Agencja Informacyjna, gospodarka, /KAM/ 13.10.2023