XXVIII a jednak jubileuszowa Ciechanowska Jesień Poezji

Agencja Informacyjna: XVIII Ciechanowska Jesień Poezji była wyjątkowym wydarzeniem ponieważ w trakcie były celebrowane 2 Srebrne Jubileusze: 25 lat stowarzyszenia Związek Literatów na Mazowszu i 25 lat czasopisma „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”. 

Zjechali się poeci z całej Polski i za granicy

XVIII Ciechanowska Jesień Poezji to wydarzenie literackie, które odbyło się w dnia 6-8 października 2023 r. w Ciechanowie i Opinogórze, w której znajduje Muzeum Romantyzmu. Na uroczystość przyjechało wielu poetów z Polski i ze świata m. in. Krzysztof Bieńkowski, Marta Berowska, Juliusz Erazm Bolek, Piotr Burczyk, prof. Bogusław Dopart, Irena Duchowska, Inga Falkowska, Wiktor Golubski, Wacław Holewiński, Zofia Humięcka, dr Teresa Kaczorowska, dr Piotr Kaszubowski, Tadey Karabowicz, Mariola Kokowska, Robert Kołakowski, Ewa Krysiewicz, dr Dariusz Lebioda, Anna Wanda Ludwiczak, Mirosława Niewińska, Krzysztof Martwicki, Miłosz Manasterski, Jolanta Michalska, Wanda Mierzejewska, Tadeusz Jan Murzyn, Bernard Nowak, Barbara Orłowski, Marek Piotrowski, Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki, Barbara Sitek-Wyrembek, Erazm Stefanowski, Vladan Stemankovicz, prof. Kazimierz Świegocki, Urszula Tom, Krzysztof Turowiecki, prof. Ewa Zarębianka, Zdzisław Zembrzycki i Alina Zielińska.

Warszaty i spotkania

XVIII Ciechanowska Jesień Poezji rozpoczęła się w piątek 6 października 2023 r. o godz. 11.00 od warsztatów literackich dla młodych pisarzy, które poprowadzi Miłosz Kamil Manasterski. W tym samym czasie inni poeci uczestniczyliw spotkaniach autorskich w szkołach podstawowych, średnich i na uczelniach. O godz. 15.30 rozpoczęło się XXV Spotkanie z Literaturą w Opinogórze, którego bohaterem był wybitny polski pisarz Wacław Holewiński. Rozmowę z autorem poprowadziła dr Teresa Kaczorowska.

 

Magiczna płyta muzyczna „Podróż do Erato” Wojtka Gęsickiego

Wieczorem odbyła się „Noc Poetów”, podczas której miała meijsce prapremiera płyty „Podróż do Erato” z utworami poetów ze Związku Literatów, do której muzykę skomponował i wykonał Wojtek Gęsicki – bard, kompozytor, autor tekstów, wykonawca. Na płycie znalazły się następujące utwory: „Smutna ulica” (Igor Kantorowski), „Zamierz do Erato” (Teresa Kaczorowska), „Po burzy” (Witold Golubski), „Cmentarz przy Ostrołęckiej” (Piotr Kaszubowski), „Wigilia” – fragment (Zofia Humięcka), „Czego Jaś się nie nauczy” (Krzysztof Turowiecki), „”Nie jestem” (Marianna Olkowska), „Do jednej z pań” (Zdzisław Zembrzycki), „Styczeń, Lipiec, Grudzień” – kompilacja (Juliusz Erazm Bolek), „Kokosiło się jajeczko” (Barbara Sitek-Wyrębek), „Dotyk Boga” (Dariusz Węcławski), „Pieśń do domu” (Wojtek Gęsicki), „Zmierzch” (Stefan Chojnowski), „Życiorys” (Marek Janusz Piotrowski).

Podwójny jubileusz w Muzeum Romantyzmu Opinogórze i nagrody

W sobotę 7 października 2023 r. o godz. 10.00 uczestnicy XVIII Ciechanowska Jesień Poezji złożyli kwiaty na grobach poety hr. Zygmunta Krasińskiego (jeden z trójcy wieszczów narodowych, największych poetów polskiego romantyzmu i II Ordynata na Opinogórze) oraz kustosza Muzeum Romantyzmu Janusza Królika i jego żony Bożeny. O godz. 12.00 ogłoszono wyniki IV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Zygmunta z Opinogóry” pod patronatem Prezydenta Ciechanowa oraz wręczono Medal Zygmunta Krasińskiego dla prof. Mirosława Strzyżewskiego. Wydarzenie poprowadzi aktor Maciej Gąsiorek (Oranżeria w Muzeum Opinogóry). 

Po południu odbyła się Gala Dwóch Srebrnych Jubileuszy: 25-lecia Związku Literatów na Mazowszu oraz 25-lecia „Ciechanowskich Zeszytów Literackich”; podczas której odznaczenia resortowe Srebrny Medal „Gloria Artis – Zasłużony kulturze polskiej otrzymała dr Teresa Kaczorowska, przyznany przez prof. Piotra Glińskiego – Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, za osiągnięcia twórcze oraz zaangażowanie w rozwój kultury i ochronę dziedzictwa narodowego. W jego imieniu aktu dekoracji dokonała pani Anna Cicholska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto Wiktor Golubski Krzysztof Turowiecki zostali wyróżnieni odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Natomiast Orderem Pro Mazovia przyznanym przez Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego zostali wyróżnieni Juliusz Erazm Bolek i Piotr Kaszubowski. Wydarzenie uświetnił koncert galowy w wykonaniu artystów z Włoch, w którym wystąpią: Dominika Zamara (sopran), Enrico Iviglia, (tenor), Bio Andrea Musso (fortepian), prowadzenie: aktor Maciej Gąsiorek (Oranżeria w Muzeum Opinogóry). Na zakończenie otworzono dokumentalną wystawę „Podwójny srebrny Jubileusz”. 

Poetycka niedziela 

W niedzielę 8 października 2023 r. o godz. 18.00 odbyła się msza św. w intencji pisarzy ze Związku Literatów na Mazowszu z okazji 25-lecia Związku i 25-lecia „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” w parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa w Ciechanowie – Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Natomiast wieczorem w Domu Katolik miała oficjalną premierę płyta „Podróż do Erato” z utworami poetów ze Związku Literatów, do której muzykę skomponował i wykonał Wojtek Gęsicki – bard, kompozytor, autor tekstów, wykonawca.

Bez nich nic by się nie udało

Organizatorami XVIII Ciechanowska Jesień Poezji byli: Związek Literatów na Mazowszu, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie, Hotel Korona w Ciechanowie, Parafia Farna w Ciechanowie. Wydarzenie dofinansowano przez: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Urząd Miasta w Ciechanowie i Starostwo Powiatowe w Ciechanowie. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Agencja Informacyjna.

Wyjątkowy periodyk literacki

„Ciechanowskie Zeszyty Literackie” to periodyk ukazujący się corocznie od 1999 roku. Premiery nowych numerów czasopisma mają miejsce podczas Jesieni Poezji. Redaktorem naczelnym od początku istnienia pisma „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” jest dr Teresa Kaczorowska. Periodyk jest wydawane przez Związek Literatów Na Mazowszu, finansowo wspierany są przez samorządy lokalne. „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” co roku mają swój indywidualny tytuł i kolor, a także wiodący temat. Coroczny numer poświęcony jest, w jednej trzeciej w 300 stronicowym numerze pisma, w szczególności jednemu twórcy, związanemu z północnym Mazowszem. Dotychczasowe periodyki były dedykowane m.in. Zygmuntowi Krasińskiemu, Aleksandrowi Świętochowskiemu, Stefanowi Żeromskiemu, Henrykowi Sienkiewiczowi, Maciejowi K. Sarbiewskiemu, Marii Konopnickiej, Bolesławowi Biegasowi, Zuzannie Morawskiej, Stanisławowi Chełchowskiemu, Brunonowi D. hr. Kicińskiemu, Bronisławie Włodkównie, Wiktorowi Teofilowi Gomulickiemu i Stefanowi Gołębiowskiemu, Teodorowi Leonardowi Młynarskiemu, Czesławowi Słońskiemu. Na pozostałych stronach periodyku twórczość swoją prezentują autorzy z regionu, Polski i zagranicy. Na końcu każdego numeru „Ciechanowskiego Zeszytu Literacki” jest zawsze Kronika z życia Związku Literatów na Mazowszu, dokumentująca ważny wkład tego stowarzyszenia w kulturę Mazowisza i Polski. Periodyk jest dostępny w głównych bibliotekach w kraju i zagranicą, a w wersji elektronicznej na stronie Związku Literatów na Mazowszu – www.zlmaz.pl. 

Prestiżowa organizacja literacka

Związek Literatów na Mazowszu jest niezależną organizacją pozarządową skupiającą ludzi pióra. Powołano ją 4 czerwca 2009 r. Narodziny tej samodzielnej organizacji literackiej zainicjowali członkowie istniejącego od 1997 r. w Ciechanowie Oddziału Związku Literatów Polskich. Nowo powołany Związek Literatów na Mazowszu jest odpowiedzią na brak reakcji i wyjaśnień w związku z doniesieniami o agenturalnej przeszłości większości członków Prezydium Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich w Warszawie.

Związek Literatów na Mazowszu publikuje co roku kilka autorskich i zbiorowych książek – za najlepszą przyznaje od 17 lat statuetkę „Złote Pióro”. Od 1999 r. organizacja wydaje swój periodyk – „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” , redagowany od początku przez dr Teresę Kaczorowską (prezes Związku). Liczące ponad 300 stron pismo jest sponsorowane przez lokalne samorządy, co roku przypomina sylwetkę pisarza z regionu i stało się już cenną i trwałą wartością kultury, nie tylko na Mazowszu. 

Związek Literatów na Mazowszu jest sprawdzonym wydawcą,  prowadzi też promocje książek, spotkania z pisarzami oraz współorganizuje znane imprezy literackie, jak: Światowy Dzień Poezji ustanowiony przez UNESCOMiędzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”, Wiosnę Literatury w Gołotczyźnie, Ciechanowskie Jesienie Poezji. Współpracując z innymi instytucjami, szkołami, muzeami, bibliotekami, organizacjami i z samorządami wszystkich szczebli Związek Literatów na Mazowszu współorganizuje również trzy Ogólnopolskie Konkursy Literackie: „O Laur Zygmunta z Opinogóry”, „O Laur Posła Prawdy”, „O Laur Sarbiewskiego”. 

Agencja Informacyjna, Kultura /DEC/ 10.10.2023