AI Lab już działa

AI Lab w Ośrodku Przetwarzania Informacji: Przełom w rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce


Agencja Informacyjna: AI Lab to nowe przedsięwzięcie Ośrodka Przetwarzania Informacji, które może mieć bardzo duże znaczenie dla rozwoju polskich modeli sztucznej inteligencji (AI).

W epoce cyfrowej, kiedy rozwój sztucznej inteligencji (AI) przekształca każdy aspekt naszego życia, Polska wkroczyła na nowy etap innowacji dzięki utworzeniu AI Lab w Ośrodku Przetwarzania Informacji (OPI). Ta inicjatywa symbolizuje nowy rozdział w badaniach nad AI, otwierając drzwi do fascynujących odkryć i zaawansowanych rozwiązań technologicznych.

AI Lab już działa
Grafika: AI Lab

AI Lab: Nowe horyzonty w badaniach nad sztuczną inteligencją (AI)


Założony z misją tworzenia i udoskonalania modeli neuronowych oraz badania nad sztuczną inteligencją, AI Lab stanowi kluczowy element strategii OPI. Zespołowi ekspertów powierzono zadanie prowadzenia badań nad modelami uczenia maszynowego, co ma kluczowe znaczenie w kontekście globalnej konkurencyjności w dziedzinie AI. Polski model PLLuM, mający stanowić konkurencję dla modelu GPT, wykorzystywanego przez ChatGPT, to tylko jeden z wielu projektów prowadzonych przez AI Lab.

Współpraca nauki i przemysłu


AI Lab, oprócz bycia centrum badawczym, staje się też miejscem tworzenia rozwiązań aplikowanych w różnych sektorach przemysłu. Dr Jarosław Protasiewicz, dyrektor OPI, podkreśla znaczenie współpracy nauki i przemysłu oraz dzielenia się wiedzą dla wsparcia polskiej gospodarki. Utworzenie AI Lab ma być katalizatorem dla rozwoju nowych, innowacyjnych rozwiązań opartych na AI, co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i nowoczesności polskiej gospodarki.

– Przeglądając „Atlas sztucznej inteligencji”, który dostępny jest dla wszystkich na portalu RAD-on, można zauważyć, że w Polsce mamy już ponad 100 ośrodków zajmujących się badaniami nad sztuczną inteligencję. W latach 2013-2015 opublikowano około 5,3 tysiąca artykułów lub monografii naukowych z zakresu sztucznej inteligencji. Z kolei w latach 2010–2018 studenci kierunków informatycznych obronili prawie 1,9 tysiąca prac dyplomowych związanych z AI – mówi dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji.

– To co jeszcze kilka lat temu wydawało się odległą przyszłością, dzisiaj już nikogo nie dziwi. Rozmawiamy z botami na infolinii, nasze zakupy wspierane są rekomendacjami opracowanymi przez algorytmy czy też nasz lekarz korzysta z metod diagnostycznych wspieranych przez narzędzia informatyczne. Rozwój sztucznej inteligencji jest niezbędny dla gospodarki każdego państwa. Konieczna jest jednak współpraca nauki i przemysłu oraz dzielenie się know-how. Dlatego w OPI utworzyliśmy AI Lab, chcemy inicjować rozwój nowych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Pragniemy dzielić się wynikami naszych badań i wspierać polską gospodarkę, aby była konkurencyjna i nowoczesna – dodaje dr inż. Jarosław Protasiewicz szef OPI.

Przewaga Polski w rozwoju NLM


AI Lab wyznacza nowe standardy w opracowywaniu polskich neuronowych modeli języka (NLMs). Jak zauważa dr inż. Marek Kozłowski, kierownik AI Lab, OPI jest liderem w tworzeniu modeli językowych dla polskiego języka, co odzwierciedla się w sukcesie modeli takich jak Polish RoBERTa. OPI udostępnia te modele bezpłatnie, promując otwartą wymianę wiedzy i innowacji.

– OPI jest jedną z niewielu polskich instytucji, które są bardzo zaangażowane w badania nad rozwojem polskich neuronowych modeli języka (NLMs). W latach 2020–2023 w naszym instytucie opublikowaliśmy wiele modeli opartych na sieciach neuronowych typu Transformer, takich jak m.in. RoBERTa, Bart i GPT-2, które są dedykowane językowi polskiemu. Warto podkreślić, że Polish RoBERTa jest wg rankingu KLEJ najlepszym modelem reprezentacyjnym dla naszego języka – mówi dr inż. Marek Kozłowski, kierownik AI Lab w OPI.

– Nasze modeleudostępniamy za darmo na stronie internetowej OPI. Dodatkowo w listopadzie 2023 roku opracowaliśmy też najlepsze obecnie neuronowe modele wyszukiwania informacji, które są dedykowane dla języka polskiego (wg PIRB benchmark) oraz dodatkowo najlepsze neuronowe enkodery polskich tekstów ogólnego przeznaczenia (wg MTEB benchmark) – dodaje doktor Marek Kozłowski.

AI - sztuczna inteligencja

Szeroki zakres badań i współpracy


AI Lab angażuje się nie tylko w badania, ale także w praktyczne zastosowania AI. Współpraca z Centrum TASK i Politechniką Gdańską ma na celu rozwój nowoczesnych modeli językowych i ich zastosowań. Ponadto, AI Lab wchodzi w skład konsorcjum pracującego nad modelem PLLuM, co świadczy o jego znaczeniu na arenie międzynarodowej.


Otwarcie AI Lab w OPI jest znaczącym krokiem w kierunku rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. Przez współpracę nauki i przemysłu, AI Lab ma potencjał nie tylko do przyczynienia się do globalnego postępu w dziedzinie AI, ale także do umocnienia pozycji Polski jako lidera w tej technologii. Z inicjatywami takimi jak AI Lab, przyszłość AI w Polsce wydaje się być jasna i pełna obiecujących możliwości.

Szczegółowe informacje o AI Lab i jego działaniach można znaleźć na stronie internetowej OPI: https://opi.org.pl/laboratoria/ai-lab/.

AI Lab już działa
Grafika: AI Lab

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB): centrum interdyscyplinarnych badań

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) odgrywa kluczową rolę w tworzeniu oprogramowania systemów informatycznych dla polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, stanowiąc fundament dla rozwoju technologicznego i naukowego w kraju. Jako interdyscyplinarny instytut naukowy, OPI PIB łączy wiedzę z różnych dziedzin, wpływając na kształtowanie polskiej polityki naukowej. Posiadając informacje o niemal każdym polskim naukowcu, ich projektach oraz aparaturze badawczej, instytut ten odgrywa centralną rolę w gromadzeniu, analizowaniu i tworzeniu danych dotyczących sektora badań i rozwoju w Polsce.

Różnorodność badań i interdyscyplinarność w OPI PIB


OPI PIB wyróżnia się szerokim zakresem badań, koncentrując się na kluczowych obszarach takich jak algorytmy uczenia maszynowego, algorytmy przetwarzania języka naturalnego, analiza sentymentu, sieci neuronowe, odkrywanie wiedzy z danych tekstowych, interakcja człowiek-komputer (HCI), systemy komputerowego wspomagania decyzji oraz sztuczna inteligencja. W działalności badawczej instytut kładzie nacisk na interdyscyplinarność, co pozwala na kompleksowe podejście do rozwiązywanych problemów i promuje innowacyjność.

Laboratoria OPI PIB: miejsce spotkań różnych dziedzin


Instytut skupia się na pracy w siedmiu laboratoriach, w których zespół specjalistów z wielu dziedzin prowadzi zaawansowane badania. Zespół OPI PIB to nie tylko eksperci od technologii informatycznych, ale również ekonomiści, socjologowie, prawnicy, statystycy i psychologowie. Ta różnorodność umożliwia głęboką analizę zagadnień badawczych z różnych perspektyw, co przekłada się na wyjątkowość i wartość prowadzonych badań.

Wpływ na sektory publiczny i komercyjny


OPI PIB nie ogranicza się jedynie do teoretycznych badań naukowych, lecz aktywnie angażuje się w tworzenie inteligentnych systemów informatycznych, które znajdują zastosowanie zarówno w sektorze publicznym, jak i komercyjnym. Dzięki temu instytut ma bezpośredni wpływ na praktyczne zastosowanie innowacji w różnych sektorach gospodarki, co przekłada się na realne korzyści dla społeczeństwa.


OPI PIB, poprzez swoją działalność, potwierdza, że interdyscyplinarność i innowacyjność są kluczowymi czynnikami w rozwoju nauki i technologii. Jako lider w tworzeniu systemów informatycznych dla polskiej nauki, instytut ten jest bezcennym skarbem narodowym, wspierającym rozwój polskiej gospodarki i edukacji. Więcej informacji na temat badań i działalności OPI PIB można znaleźć na ich oficjalnej stronie internetowej: www.opi.org.pl.

Agencja Informacyjna, Gospodarka /EST/ 10.01.2023