Polska sztuczna inteligencja PLLuM

PLLuM – polska sztuczna inteligencja: czy stanie się numerem 1 na rynku?


Agencja Informacyjna: Powstaje polska sztuczna inteligencja – PLuMM, której ma mieć bardzo poważną przewagę dla nad potężną konkurencją od OpenAI i Google.Polska sztuczna inteligencja: Polski Duży Model Językowy

Era sztucznej inteligencji (AI) i przetwarzania języka naturalnego została zdominowana przez globalne modele takie jak ChatGPT i Google Bard. Jednak te rozwiązania często napotykają ograniczenia, takie jak wymóg płatności, ograniczony dostęp i skromny korpus tekstów polskich. Sytuacja ta ulega zmianie z nadejściem Polskiego Dużego Modelu Językowego (PLLuM) oraz związanego z nim inteligentnego asystenta, szkolonych głównie na polskich tekstach, otwierając nowy rozdział w technologii polskiego czat GPT.

Polska sztuczna inteligencja: Kto ją stworzy?


29 listopada 2023 roku, w pierwszą rocznicę powstania ChatGPT, sześć czołowych polskich instytucji specjalizujących się w AI i lingwistyce, w tym Politechnika Wrocławska (lider konsorcjum), Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI), Narodowy Instytut Badawczy NASK, Instytut Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Łódzki i Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, połączyło siły, aby stworzyć konsorcjum PLLuM. Ich wspólnym celem jest rozwój pierwszego otwartego polskiego modelu języka dużego i inteligentnego asystenta.

Polska sztuczna inteligencja: Cel powstania


Polska sztuczna inteligencja PLLuM ma na celu wypełnienie istotnej luki w istniejących modelach AI, koncentrując się na języku polskim. W przeciwieństwie do obecnych modeli, które zawierają minimalny udział tekstu polskiego, PLLuM dąży do stworzenia modelu reprezentującego język i kulturę polską. Obejmuje to obszerny zestaw danych dotyczących polskiej nauki, sztuki, historii, prawa i ekonomii, promując polskie dziedzictwo językowe w erze cyfrowej.

Etyka AI i transparentna współpraca

Projekt jest zobowiązany do przestrzegania etycznych praktyk AI, zapewniając reprezentatywność danych, przejrzystość i uczciwość. Wojciech Pawlak, szef Narodowego Instytutu Badawczego NASK, podkreśla zaangażowanie konsorcjum w tworzenie przejrzystego, otwartego modelu, który wzmocni polską naukę, gospodarkę i konkurencyjność przedsiębiorstw.

– Wypracowany przez czołowe jednostki badawcze przy współpracy z administracją publiczną, zgodnie z zasadami odpowiedzialnego rozwoju systemów AI, transparentny i całkowicie dostępny otwarty model będzie innowacją na skalę światową w rozumieniu przedsięwzięcia łączącego dostęp do danych, kompetencji, zasobów technicznych oraz know-how jednostek naukowych i rządowych we wspólnym celu wspierania nauki i gospodarki, w tym konkurencyjności polskich przedsiębiorstw – podkreśla Wojciech Pawlak, dyrektor Państwowego Instytutu Badawczego NASK.

Wsparcie dla polskich przedsiębiorstw i społeczeństwa


Polska sztuczna inteligencja to nie tylko przedsięwzięcie akademickie, ale także praktyczne narzędzie wspierające polskie przedsiębiorstwa i społeczeństwo. PLLuM zapewni bezpłatny, otwarty dostęp do polskojęzycznych modeli, wspierając biznes w różnych zastosowaniach komercyjnych. Dr Jarosław Protasiewicz z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, podkreśla potrzebę modeli szkolonych na tekstach polskich, niezbędnych do analizy polskiego internetu.

– Wielkie modele językowe stały się uniwersalnymi, podstawowymi silnikami dla przetwarzania języka naturalnego, ale ich zbudowanie czy dotrenowanie przekracza możliwości polskich przedsiębiorców. Dlatego stworzenie otwartego polskiego wielkiego modelu językowego w połączeniu z dostępną już w Polsce infrastrukturą obliczeniową dla AI (np. na Politechnice Wrocławskiej) jest takie ważne, bo może wesprzeć rozwój nauki, ale także małe i średnie przedsiębiorstwa, które w obszarze IT oraz AI są motorem napędowym polskiej gospodarki – wyjaśnia prof. Maciej Piasecki, kierownik projektu po stronie Politechniki Wrocławskiej, lidera konsorcjum.

Odkrywanie głębi AI


Istotnym elementem misji PLLuM jest zagłębianie się w działanie AI, badanie czynników przyczyniających się do generowania przez modele przekonujących odpowiedzi, ich sporadycznych nieścisłości oraz wpływu szkolenia z obszernymi zbiorami danych i interakcji z ludźmi. Dr Inez Okulska z NASK wskazuje na znaczenie tego podejścia w rozwoju wyjaśnialnej AI.

– Model PLLuM będzie stymulował rozwój nauki w Polsce nie tylko w obszarze rozwoju AI, ale także wyjaśnialności sztucznej inteligencji (XAI – Explainable AI). A na tego konia szczególnie warto stawiać – bo temat krytycznej analizy jest równie ważny co sam rozkwit możliwości AI, a poza tym, jako Polska, mamy szansę zajmować tu czołowe pozycje na świecie – podkreśla dr Inez Okulska, kierowniczka Zakładu Inżynierii Lingwistycznej i Analizy Tekstu z NASK-PIB. 

Polska sztuczna inteligencja, czy sztuczna inteligencja znająca język polski? Rozwój OpenAI w obszarze języka polskiego


Polska sztuczna inteligencja PLLuM ma szansę stać się znakomitym promotorem języka i kultury polskiej. Jego potencjał wykracza poza zastosowania naukowe i przedsiębiorcze, bezpośrednio przynosząc korzyści obywatelom Polski. Na przykład polskojęzyczny inteligentny asystent ułatwi dostęp do usług publicznych i wesprze osoby wykluczone cyfrowo, być może działając szybciej i sprawniej od konkurencji.


Zapowiadana polska sztuczna inteligencja nie jest jednak pierwszą, która posiada umiejętność posługiwania się językiem polskim. Technologia OpenAI, znana z jej zaawansowanych modeli językowych takich jak ChatGPT, również rozwija się w zakresie obsługi języka polskiego. Obecnie użytkownicy mają możliwość komunikowania się z modelami AI OpenAI w języku polskim, co stanowi znaczący krok w kierunku bardziej inkluzywnej i dostępnej sztucznej inteligencji. Po polsku komunikuje się się z nami również Bard od Google, którego działanie sprawdzaliśmy tutaj.

Komunikacja w języku polskim z AI OpenAI


Jedną z kluczowych cech modeli OpenAI jest ich zdolność do efektywnej komunikacji w różnych językach, w tym w języku polskim. Dzięki ciągłym ulepszeniom i szkoleniom, modele te są w stanie zrozumieć, odpowiedzieć i prowadzić konwersacje w języku polskim na wysokim poziomie. To otwiera drzwi do różnorodnych zastosowań, od edukacji po wsparcie biznesowe.


Dostępność modeli OpenAI w języku polskim ma ogromne znaczenie dla polskich użytkowników. Umożliwia to bardziej naturalną i płynną komunikację, eliminując barierę językową, która często występuje w przypadku korzystania z modeli opartych głównie na języku angielskim. Użytkownicy mogą teraz korzystać z pełnego potencjału AI, wyrażając swoje myśli i potrzeby w rodzimym języku.

Przyszłość współpracy z językiem polskim


OpenAI nieustannie pracuje nad doskonaleniem swoich modeli w zakresie obsługi języka polskiego. Poprzez integrację z coraz większą ilością polskich tekstów, model staje się coraz bardziej efektywny w zrozumieniu niuansów i specyfiki języka polskiego. Jest to część szerszego dążenia OpenAI do stworzenia bardziej uniwersalnych i dostępnych narzędzi AI.


Potencjał współpracy modeli OpenAI z językiem polskim jest ogromny. W przyszłości można spodziewać się jeszcze głębszej integracji i bardziej zaawansowanych funkcji, które będą jeszcze lepiej odpowiadać na specyficzne potrzeby polskich użytkowników. Jest to kluczowy element w globalnej strategii OpenAI, mającej na celu dostosowanie AI do różnorodnych potrzeb kulturowych i językowych użytkowników na całym świecie.

Komentarz: Język polski nie zginie, będzie się rozwijał

Mamy do czynienia z bardzo ważnym zadaniem – mówi Miłosz Manasterski, redaktor naczelny Agencji Informacyjnej. – Do tej pory obawiano się, że globalizacja zniszczy języki mniejszych narodów, które miały stać się czymś w rodzaju lokalnych gwar. Wielkim korporacjom również byłoby wygodniej. Polonizacja Siri od Apple jest zapowiadana od lata i nic się nie dzieje. To samo z Cortaną od Microsoftu. Przełomem były rozwiązania Google, ale prawdziwą rewolucję przyniósł ChatGPT od OpenAI biegle posługujący się językiem polskim. Teraz włączenie się do gry polskich naukowców i stworzenie PLLuM nie tylko poruszy konkurencję, ale przede wszystkim zabezpieczy przyszłość języka polskiego. Będzie on nadal używany, rozwijany i wykorzystywany nie tylko przez ludzi, ale także modele AI. To naprawdę dobra wiadomość – komentuje Miłosz Manasterski.

Agencja Informacyjna, /EST, NASK/ 15.12.2023

Ilustracje: DALL-E