Dominika Bettman: Potrzebny jest wyższy poziom świadomości cyfrowej społeczeństwa

Połączenie tych dwóch elementów – robotyzacji ze sztuczną inteligencją i z wykorzystaniem algorytmu, prowadzi właśnie do skokowego rozwoju technologicznego, który jest możliwy w określonym czasie, i który opiera się czy to właśnie na cyfrowym bliźniaku, czy to na przemysłowym internecie rzeczy, czy to na innych dostępnych rozwiązaniach jak aplikacje użytkownika – mówi Dominika Bettmanm Dyrektor Generalna Microsoft Polska.

Z Dominiką Bettman, Dyrektor Generalną Microsoft Polska. rozmawia Kleopatra Kharof.

Pani Dyrektor, została stworzona chmura, która ma na celu wspierać zrównoważony rozwój. W jaki sposób to działa i w jaki sposób ta chmura ma wspierać?

Dominika Bettman: Cele niskoemisyjności zostały zdefiniowane w taki sposób, że dotyczą absolutnie wszystkich podmiotów gospodarczych w Polsce, a także jak doskonale wiemy, przez Zielony Ład, w Europie.  W związku z tym powstała potrzeba umożliwienia przedsiębiorcom ze wszystkich branż takiej analizy danych, takiego wspierania informacji o swoich procesach produkcyjnych, dystrybucyjnych, sprzedażowych, które pozwolą na to, aby analityka danych przyczyniła się właśnie do tych działań optymalizacyjnych, prowadzących do niskoemisyjności. Chmura obliczeniowa jest narzędziem w ręku przedsiębiorców do tego, aby uelastycznić swoje podejście do danych.

To jest też ogromne przedsięwzięcie, bo tych danych, które będą tam spływać jest bardzo duża ilość.

Dominika Bettman: Tak, oczywiście. Czyli z punktu widzenia przygotowania infrastruktury, czyli zbudowania centrum obliczeniowych jest to wielki projekt, który przewiduje zgromadzenie w odpowiednim miejscu właśnie tej odpowiedniej mocy obliczeniowej w postaci serwerów, ale także w postaci zabezpieczenia generatorami, w postaci zabezpieczenia jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Te wszystkie elementy dotyczą samego stworzenia tej fizycznej przestrzeni, gdzie gromadzone są dane. Natomiast ta korzyścią biznesowa dla przedsiębiorców jest możliwość analityki zgromadzonych w ten sposób danych. Do tego potrzebne są odpowiednie modele biznesowe, konkretne cele, konkretne mierniki, które będą przedsiębiorcom pokazywały w jaki sposób realizują narzucone, w ramach Zielonego Ładu, cele niskoemisyjności.

Jak można przyspieszyć przejście do zeroemisyjności i jakie jeszcze dodatkowo Microsoft proponuje rozwiązania technologiczne? 

Dominika Bettman: Na podstawie zgromadzonych danych można dokonywać najpierw analityki danych, następnie można tworzyć w przedsiębiorstwie produkcyjnym albo w kopalni cyfrowego bliźniaka. Można, jak to zrobił jeden z gigantów polskich, postawić sobie za cel posiadanie autonomicznej kopalni, co oczywiście zakłada cyfryzację bardzo wielu procesów zarządzających wydobyciem, a także robotyzację samych procesów wydobywczych. Połączenie tych dwóch elementów – robotyzacji ze sztuczną inteligencją i z wykorzystaniem algorytmu, prowadzi właśnie do skokowego rozwoju technologicznego, który jest możliwy w określonym czasie, i który opiera się czy to właśnie na cyfrowym bliźniaku, czy to na przemysłowym internecie rzeczy, czy to na innych dostępnych rozwiązaniach jak aplikacje użytkownika, które pozwalają zwizualizować wyniki tych analiz danych, i które pozwalają w prosty sposób określić cele dla danego parametru.

Przejście do zeroemisyjności jest to proces. Proces długotrwały i tu pytanie – jakich kompetencji wymaga przejście do tej zeroemisyjności? Jak możemy się do tego przygotować, aby przeszło to jak najbardziej sprawnie?

Dominika Bettman: W moim odczuciu potrzebne są trzy elementy w budowaniu tych kompetencji. Przede wszystkim potrzebne są same te kompetencje cyfrowe, czyli te które dotyczą informatyki, nauk inżynierskich na pograniczu operational technology i IT, czyli na pograniczu tradycyjnego sposobu wykonywania procesów produkcyjnych właśnie z ich ucyfrowieniem. Oprócz tego potrzebny jest wyższy poziom świadomości cyfrowej całego społeczeństwa. Mam tu na myśli edukację także osób, które nie zajmują się zawodowo informatyką, ale które korzystają z narzędzi informatycznych, korzystają na przykład z raportów, korzystają z wizualizacji danych i do tego tez potrzebne są podstawowe umiejętności cyfrowe i tak, jako firma, widzimy tę potrzebę kształcenia społeczeństwa. Czyli oczywiście ci wysoko poziomowi eksperci, ale również wysoki poziom świadomości cyfrowej społeczeństwa. Na przykład kraje bałtyckie mają właśnie taką wysoką świadomość cyfrową. Im wyższa ta świadomość cyfrowa, tym wyższa skłonność do podejmowania całej transformacji cyfrowej. Myślę, że z tym idzie w parze tak zwany cyfrowy mindset, czyli sposób myślenia o sobie w kategoriach otwartości, elastyczności, gotowości na zmiany w kwestii kariery zawodowej, w kwestii permanentnej edukacji, w kwestii tego, że zawód można zmieniać nie raz w życiu, tylko kilka razy.

Do tego byliśmy dotąd przyzwyczajeni, że to miejsce, w którym mieliśmy swoją pierwszą pracę, zostawało z nami do ostatnich dni przejścia na emeryturę. Przed nami jeszcze długa droga do przejścia do zeroemisyjności, ale widzimy potencjał i infrastruktura technologiczna jest wzmacniana, i myślę, że w najbliższym czasie tych propozycji będzie jeszcze więcej, bo tych wyzwań będzie tez przed nami coraz więcej. Pani Dyrektor, dziękuję serdecznie za rozmowę.  

Wywiad przeprowadzony podczas Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2022 w Warszawie. Rozmawiała Kleopatra Kharof.

Agencja Informacyjna, Wywiady, /SYL/, 14.07.2022