Trendy AI 2024

Aleksandra Przegalińska: Trendy AI w 2024

Agencja Informacyjna, Opinie: Aleksandra Przegalińska zapowiada trendy AI w 2024. Jakie zmiany przyniesie rozwój sztucznej inteligencji w naszym życiu w nowym roku?

Trendy AI 2024: edukacja

TREND 1: Edukacja oparta na AI

Jakie trendy AI w 2024 r. jeśli chodzi o sektor edukacji?

– W 2024 roku, AI umożliwi jeszcze większą personalizację edukacji. Kto w to zainwestuje (a jest to inwestycja niemała), ten wygra.

– AI będzie coraz szerzej stosowana do automatycznego oceniania prac i testów (niekoniecznie jawnie). To z kolei może wywołać kontrowersje dotyczące prywatności i obaw o to, czy maszyny będą w stanie sprawiedliwie oceniać niestandardowe odpowiedzi uczniów.

– Przewiduję odejście od prac dyplomowych, i to topowych uniwersytetów. Mam na myśli też prace magisterskie na wielu światowych uczelniach. W dobie Gen AI to wątpliwa forma weryfikacji wiedzy. Zaczęło sie juz od licencjatów w 2023 roku.

Trendy AI 2024: sztuka

TREND 2: Zwiększone wykorzystanie AI w sztuce i obszarze kreacji

Jakie trendy AI w 2024 r. jeśli chodzi o sektor kreatywny?

– Zmęczymy się generalnie kreacjami AI. Osoby pracujące w obszarze kreatywnym, przy wydarzeniach, kampaniach etc. będą chyba musiały szukać nowych form ekspresji we współpracy z AI.

– Z tym związany jest element kolejny: sztuka generowana przez AI może zalać rynek, co może wpłynąć na wartość i cenę tradycyjnie tworzonych dzieł sztuki. Może to prowadzić do deprecjacji ręcznie wykonanych dzieł i zmiany w postrzeganiu wartości artystycznej.

– W tworzeniu AI, która generuje sztukę, często wykorzystuje się duże zbiory danych, które mogą zawierać chronione prace innych artystów. Spodziewam się więcej znacznie protestów, procesów, ale także regulacji – zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie Hollywood mocno lobbuje.

Trendy AI 2024: cyfrowe nierówności

TREND 3: Cyfrowe nierówności

Jakie trendy AI w 2024 r. jeśli chodzi o rynek pracy?

– Osoby z ograniczonym dostępem do edukacji cyfrowej będą mniej konkurencyjne na rynku pracy (bo edukacja w obszarze technologicznym będzie przebiegać tym kanałem), co może istotnie pogłębiać rozwarstwienie społeczne.

– Automatyzacja, napędzana przez AI i robotykę, może prowadzić do zwiększenia bezrobocia wśród pracowników o wyższych kwalifikacjach, ale wesprzeć tych o niższych (pod koniec 2023 ukazało się badanie zespołu Dell’Acqua et al. z Harvardu na ten temat). Z drugiej strony pracownicy o wyższych kwalifikacjach mogą relatywnie szybko przekwalifikować się na bardziej “przyszłościowe” zawody. 

Trendy AI 2024: regulacje

TREND 4: Regulacje, regulacje, regulacje

Jakie trendy AI w 2024 r. jeśli chodzi o obszar prawa?

– Możemy oczekiwać wprowadzenia standardów dotyczących jakości i bezpieczeństwa systemów AI, w tym certyfikacji dla algorytmów spełniających określone kryteria etyczne i techniczne.

– W kontekście rosnącego wykorzystania AI w takich dziedzinach jak samochody autonomiczne, robotyka czy opieka zdrowotna, prawodawstwo będzie musiało odpowiedzieć na pytanie, kto ponosi odpowiedzialność za błędy lub szkody spowodowane przez AI.

– AI w Usługach Publicznych – tu regulacje mogą być wprowadzone w celu zarządzania wykorzystaniem AI w usługach publicznych, takich jak opieka zdrowotna, edukacja czy wymiar sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem transparentności, sprawiedliwości i dostępu. Nie wiem, czy się uda już w 2024, może prace zostaną rozpoczęte.

Trendy AI 2024: rosnące koszty

TREND 5: Problemy z infrastrukturą, rosnące koszty AI, i próby wprowadzenia subskrypcji

Jakie trendy AI w 2024 r. jeśli chodzi o koszty?

– Dalsze rozwijanie i utrzymanie zaawansowanych systemów AI będzie bardzo kosztowne. Przedsiębiorstwa mogą próbować przerzucić te koszty na klientów poprzez wyższe ceny usług lub produkty

– Mogą zatem coraz częściej stosować modele subskrypcji dla swoich produktów i usług opartych na AI. Chociaż może to obniżyć początkowy koszt wejścia dla użytkowników, w dłuższej perspektywie może to prowadzić do większych wydatków i zależności od jednego dostawcy.

– Z drugiej strony ciekawie rysuje się perspektywa modeli mniejszych (LLM), lokalnych – tutaj karierę może zrobić open source. Część przedsiębiorstw boi się wysokich kosztów modeli komercyjnych, a zadania, które znajdują dla AI nie są tak wymagające, by od razu wystawiać przeciwko nim GPT-5

Aleksandra Przegalinska

Kim jest Aleksandra Przegalińska?

Aleksandra Katarzyna Przegalińska-Skierkowska – polska filozof, futurolog, doktor nauk humanistycznych i doktor habilitowana nauk społecznych, publicysta, od 2020 prorektor ds. współpracy z zagranicą Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Aleksandra Przegalinska jest absolwentką studiów licencjackich w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim (2004 r.) oraz studiów magisterskich w Instytucie Filozofii (2007 r.). Tytuły zawodowe uzyskiwała na Uniwersytecie Warszawskim. W tym czasie była stypendystką Programu Erasmus na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie. Następnie była doktorantką w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, a także Międzyuczelnianych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Akademii „Artes Liberales”.

Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2004, 2005, 2006) oraz Programu Fulbrighta, podczas którego studiowała w The New School w Nowym Jorku (rok akademicki 2008–2009). W 2014 obroniła na UW doktorat Fenomenologia istot wirtualnych (promotorka: Zofia Rosińska-Zielińska). W roku akademickim 2016/2017 visiting scholar w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Center for Collective Intelligence na Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. 

Aleksandra Przegalinska w Polsce od 2013 r. zawodowo związana z Akademią Leona Koźmińskiego, gdzie w latach 2016-2020 była adiunktem. Od 2017 r. w Katedrze Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym. Podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej była przewodniczącą Grupy Roboczej ds. Audiowizualnych z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z Dariuszem Jemielniakiem są autorami pierwszego w Polsce programu studiów, poświęconych sztucznej inteligencji, w obszarze zarządzania. 

Aleksandra Przegalinska habilitację uzyskała na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, w styczniu 2020 r., w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, na podstawie pracy „Wearable Technologies in Organizations: Privacy, Efficiency and Autonomy in Work”. Od tego roku profesor uczelni w tej samej katedrze. W tym samym roku została prorektorem ds. współpracy z zagranicą i ESR (ang. Ethics and Social Responsibility, etyka i odpowiedzialność społeczna;). 

Aleksandra Przegalinska na początku XXI wieku pracowała jako dziennikarka dziennika „Gazeta Wyborcza” we Wrocławiu. W 2017 r. została nominowana przez „Wysokie Obcasy”, sobotni dodatek do dziennika „Gazeta Wyborcza” do tytułu „Superbohaterki”. W 2018 została nominowana przez redakcję dziennika „Gazeta Wyborcza” do nagrody „Człowieka Roku”. Od września 2020 prowadzi audycję „Coś osobliwego” na antenie newonce.radio. 

Aleksandra Przegalinska opublikowała książki: „Istoty wirtualne. Jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję” (Universitas, Kraków 2016 r.), „Sztuczna inteligencja. Nieludzka, arcyludzka” (współautor Paweł Oksanowicz, Znak, Kraków, 2020 r.), „Społeczeństwo współpracy” ((współautor Dariusz Jemielniak, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2020 r.), „Collaborative Society” (współautor Dariusz Jemielniak, MIT Press, Cambridge, MA, 2020 r.), 

Agencja Informacyjna, opinie, źródło: Linkedin i Wikipedia 6.01.2024