Żabka lifelong learning

100 proc. lifelong learning. Żabka promuje koncepcję uczenia się przez całe życie wśród franczyzobiorców

Agencja Informacyjna: Popularna sieć sklepów Żabka jest propagatorem „Lifelong learning”. Na czym polega ta koncepcja i dlaczego Żabka Polska uważa ją za ważną dla swoich franczyzobiorców?


Znaczenie uczenia się przez całe życie

Rynek pracy oraz dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe stawiają przed przedsiębiorcami nowe wyzwania. Kluczem do sukcesu w tej nowej rzeczywistości jest nieustanne poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności.

W tym kontekście, koncepcja uczenia się przez całe życie, znana również jako lifelong learning, zyskuje na znaczeniu. To właśnie na tej idei opiera się strategia rozwoju franczyzobiorców w sieci Żabka, jednej z wiodących marek w Polsce.

Uczenie się przez całe życie (lifelong learning) jest fundamentalne dla zachowania agilności umysłowej, rozwoju intelektualnego oraz budowania i utrzymania relacji międzyludzkich. Koncepcja ta ma również kluczowe znaczenie w kontekście przystosowania się do szybko zmieniającego się rynku pracy, co jest niezbędne dla utrzymania konkurencyjności oraz innowacyjności w prowadzeniu biznesu.

Żabka jako propagator uczenia się przez całe życielifelong learning

Żabka Polska, rozpoznawalna marka na polskim rynku, od lat promuje ideę lifelong learning wśród swoich franczyzobiorców. Firma ta, poprzez różnorodne programy edukacyjne, zapewnia dostęp do wiedzy i narzędzi, które umożliwiają nieustanny rozwój i zdobywanie nowych umiejętności.

Akademia Przedsiębiorczości Żabki

Jednym z flagowych przedsięwzięć w ramach tej strategii jest „Akademia Przedsiębiorczości”. Program ten, realizowany we współpracy z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz ekspertami z praktyki doradztwa strategicznego, ma charakter edukacyjno-rozwojowy. Jego celem jest nie tylko przekazywanie aktualnej wiedzy, ale również inspirowanie franczyzobiorców do ciągłego rozwoju oraz poszerzania kompetencji, zarówno zawodowych jak i osobistych.

Żabka Akademia Przedsiębiorczości Lifelong Learning

Dlaczego warto uczyć się przez całe życie?

Zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy w dzisiejszych czasach jest prostsze niż kiedykolwiek. Dostępność kursów online, webinarów, a także szkoleń specjalistycznych pozwala na elastyczne dostosowanie ścieżki edukacyjnej do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Uczenie się przez całe życie staje się odpowiedzią na szybkie zmiany w otoczeniu społeczno-gospodarczym i technologicznym.

Korzyści płynące z uczenia się przez całe życie dla franczyzobiorców Żabki

Franczyzobiorcy, dzięki uczestnictwu w programach edukacyjnych Akademii Przedsiębiorczości Żabki, zyskują możliwość rozwoju osobistego i zawodowego. Jest to nie tylko szansa na zdobycie nowych umiejętności, ale również możliwość lepszego dostosowania się do zmieniających się wymagań rynku, co przekłada się na sukces i rozwój prowadzonego biznesu.

– Potrzeba uczenia się przez całe życie jest odpowiedzią na szybko zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze. Dziś, w erze sztucznej inteligencji, w warunkach rozwoju systemów kognitywnych (łączących sztuczną inteligencję z psychologią czy neurobiologią), koniecznym jest ciągłe poszerzanie kompetencji zawodowych i osobistych. Akademia Przedsiębiorczości od początku była pomyślana jako program edukacyjno-rozwojowy o transformacyjnym charakterze. Naszym celem jest nie tylko przekazywanie nowoczesnej wiedzy, ale również rozbudzanie u franczyzobiorców ciekawości i potrzeby dalszego rozwoju zgodnie z koncepcją lifelong learning – wskazał prof. Eryk Głodziński, prodziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Przykład sukcesu w ramach Akademii Przedsiębiorczości Żabki

Historia Iulii Arustamovej, która przez dwa lata prowadziła sklep Żabka, a następnie awansowała na Partnera ds. sprzedaży, stanowi przykład na to, jak ważne jest nieustanne dążenie do rozwoju i poszerzania swoich horyzontów. Udział w Akademii Przedsiębiorczości Żabki znacząco wzbogacił jej wiedzę, co miało bezpośredni wpływ na sukces zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej.

– Gdy dołączałam do „Akademii Przedsiębiorczości”, byłam franczyzobiorczynią jednego ze sklepów Żabka w Warszawie. Spotkania oraz webinary, w szczególności te dotyczące finansów i umiejętności miękkich, znacząco wzbogaciły moją wiedzę i są przydatne nie tylko w sferze zawodowej, ale i osobistej. Od zawsze stawiam na rozwój, wychodząc z założenia, że człowiek powinien uczyć się przez całe życie. Taka aktywna postawa, przekładająca się też na wyniki mojej placówki, została dostrzeżona przez sieć i pomogła mi awansować w jej strukturach – podkreśla Iuliia Arustamova.

Zewnętrzny kurs „ABC Biznesu – podstawy własnej działalności”

Żabka, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom swoich franczyzobiorców, oferuje również zewnętrzne kursy, takie jak „ABC Biznesu”. Program ten umożliwia zdobycie kompleksowej wiedzy na temat prowadzenia własnej działalności gospodarczej, obejmującej zarówno aspekty prawne, podatkowe, jak i marketingowe.

– Nasze inicjatywy edukacyjne, obok obowiązkowych szkoleń, które odbywa każdy franczyzobiorca na starcie współpracy, mają na celu bieżące i kompleksowe przygotowanie przedsiębiorców do prowadzenia własnego biznesu, w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Dają one także szansę na poszerzanie umiejętności z różnych obszarów związanych z przedsiębiorczością – zaznacza Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych w Żabka Polska.

Podsumowanie

Uczenie się przez całe życie jest kluczowym elementem sukcesu w biznesie. Żabka, poprzez swoje programy edukacyjne, stwarza franczyzobiorcom możliwości nieustannego rozwoju, co bezpośrednio przekłada się na wzrost konkurencyjności i innowacyjności prowadzonych przez nich przedsiębiorstw.

Żabka Akademia Przedsiębiorczości Lifelong Learning

Żabka i Lifelong Learning FAQ

Czym jest lifelong learning?

Lifelong learning, czyli uczenie się przez całe życie, to proces ciągłego zdobywania wiedzy i umiejętności na każdym etapie życia, niezależnie od formalnego kształcenia.

Jakie korzyści płyną z lifelong learning dla franczyzobiorców Żabki?

Franczyzobiorcy zyskują szansę na rozwój osobisty i zawodowy, co przekłada się na lepszą adaptację do zmian rynkowych i większy sukces biznesowy.

Na czym polega program „Akademia Przedsiębiorczości” Żabki?

To program edukacyjno-rozwojowy, mający na celu wsparcie franczyzobiorców w rozwijaniu kompetencji zawodowych i osobistych, niezbędnych do prowadzenia efektywnego biznesu.

Czy udział w programach edukacyjnych Żabki jest obowiązkowy dla franczyzobiorców?

Tak, od 2024 roku Akademia Przedsiębiorczości jest obowiązkowym elementem wdrożenia nowych franczyzobiorców.

Gdzie można znaleźć więcej informacji na temat franczyzy Żabki?

Więcej informacji o franczyzie Żabki oraz o dostępnych programach edukacyjnych można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Żabki. https://www.zabka.pl/franczyza. Więcej o Akademii Przedsiębiorczości: Film o Akademii Przedsiębiorczości

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji o tematyce gospodarczej. Agencja Informacyjna.

AI, Gospodarka /AIN/ 10.04.2024.