Dawid Solak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Dawid Solak: Od 30 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji efektywnie wspiera polski system edukacyjny

Agencja Informacyjna – Opinie: Aktualny system edukacji branżowej – jej reforma zapoczątkowana kilka lat temu – to naprawienie wieloletnich zaniedbań – pisze Dawid Solak, zastępca  dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji: konieczna dużo głębsza zmiana

Aktualny system edukacji branżowej – jej reforma zapoczątkowana kilka lat temu – to naprawienie wieloletnich zaniedbań.

W sytuacji, w której się znaleźliśmy, nie wystarczy już tylko przekazać odpowiedniej liczby środków finansowych na rozwój infrastruktury szkół, czy doposażanie pracowni.

Teraz konieczna jest dużo głębsza zmiana. Zmiana świadomości i sposobu myślenia m.in. rodziców, pomagających dzieciom, po szkole podstawowej, wybrać dalszą ścieżkę kształcenia. To oni w pierwszej kolejności powinni zdawać sobie sprawę, że dzisiaj warto mieć konkretny fach w ręku.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji: jak najwyższa jakość kształcenia

Zmiana to długi i trudny proces, ponieważ należy zmienić podejście do całego systemu kształcenia zawodowego. Dobra wiadomość jest taka, że ten proces już się rozpoczął i komunikacja, dotycząca edukacji branżowej, jest coraz bardziej pozytywna. Odzwierciedleniem tego jest coraz wyższy odsetek młodych ludzi, decydujących się na naukę konkretnego zawodu. W Polsce jest to już niemal 60 proc. Teraz trzeba zadbać o jak najwyższą jakość tego kształcenia. O to, aby w jak największym stopniu odbywało się ono we współpracy z przedsiębiorcami.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – zawody EuroSkills czyli olimpiada dla młodych zawodowców

Równocześnie trzeba rozmawiać z rodzicami, uczniami i biznesem, pokazać skalę korzyści możliwą do osiągnięcia dla każdej z tych grup. Jeśli chodzi o tego typu inicjatywy, to chyba najlepszym przykładem były zawody EuroSkills 2023, czyli olimpiada dla młodych zawodowców, która odbyła się na początku września 2023 r. w Gdańsku. Jej zorganizowanie wymagało bardzo bliskiej współpracy z przedsiębiorcami, pokazania im, że warto inwestować w sektor edukacji, bo te nakłady finansowe, ale także poświęcony czas i zaangażowanie z ogromną nawiązką zwrócą się po latach i zaowocują przede wszystkim wzrostem liczby wykwalifikowanej kadry, która za kilka lat będzie mogła zasilić szeregi przedsiębiorstw, które teraz zmagają się z deficytem fachowców.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji: potrzebna codzienna i bliska współpraca

Przygotowanie polskiej gospodarki na przyszłe wyzwania zdecydowanie wymaga większego zbliżenia sektora edukacji do realiów rynku pracy i przedsiębiorców. Trzeba wyjść poza dotychczasowe działania, jak targi pracy, czy zwiedzenie przez uczniów fabryk, które mają jedynie charakter wizerunkowy. To za mało. Chodzi o codzienną i bliską współpracę, której podstawą będzie nauka i wiedza przekazywana przez pracowników z kilku lub kilkudziesięcioletnim doświadczeniem. I druga, bardzo ważna kwestia to umiędzynarodowienie edukacji.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji: Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji od 30 lat wdraża w Polsce międzynarodowe programy, takie jak chociażby Erasmus+, którego celem jest wspieranie uczniów, studentów, ale też nauczycieli czy wykładowców, w prowadzeniu projektów służących podnoszeniu kompetencji. Od swojego powstania 1 grudnia 1993 r., Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji aktywnie działa na rzecz doskonalenia systemu edukacyjnego w Polsce, angażując się w międzynarodowe projekty i jest kluczowym partnerem w realizacji programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Dzięki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji setki tysięcy młodych ludzi mogło uczestniczyć w wymianach, szkoleniach, wolontariatach oraz projektach edukacyjnych, wzbogacając swoje doświadczenia i umiejętności. Chcemy, aby jak najwięcej uczniów miało szansę zdobycia doświadczenia, zobaczenia jak funkcjonuje przedsiębiorstwo na innych rynkach niż polski.

Dawid Solak – zastępca  dyrektora generalnego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji od 1993 r. zarządza europejskimi programami, projektami i inicjatywami. Umożliwiają one poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej, zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnych form uczenia się, pozwalają rozwijać zainteresowania i pasje poprzez działania podejmowane w innych krajach oraz w społecznościach lokalnych.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (od 2014 r.) i Europejskiego Korpusu Solidarności (od 2018 r.). Na arenie międzynarodowej reprezentuje Polskę, a w kraju organizuje nabory i nadzorujemy finansowanie projektów. Łączny budżet przeznaczony na inicjatywy realizowane w ramach obu tych przedsięwzięć w latach 2021–2027 przekroczy 29 miliardów euro w skali całej Europy. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji realizuje także Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i program Edukacja finansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Kim jest Dawid Solak?

Dawid Solak – zastępca dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Jest menedżerem specjalizującym się w tematyce rozwoju innowacji i synergii pomiędzy edukacją a biznesem, w szczególności przemysłem. Doświadczenie zdobywał na kierowniczych stanowiskach w Grupie Azoty, odpowiadając np. za programy akceleracyjne dla start-upów oraz za współpracę z partnerami z sektora edukacji i nauki, między innymi dotyczącymi wdrażania systemu kształcenia dualnego. 

Dawid Solak w przeszłości był związany z Platformą Przemysłu Przyszłości na stanowiskach przewodniczącego rady, członka zarządu, a także prezesa zarządu. Odpowiadał między innymi za Europejską Sieć Hubów Innowacji Cyfrowych, współpracę międzynarodową, zwłaszcza z Komisją Europejską i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), jak również za działania regionalne. Doświadczony w pracy w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, gdzie przez rok pełnił funkcję członka zarządu i był zaangażowany w realizację programu Erasmus+ w obszarze szkolnictwa wyższego, WorldSkills oraz w zarządzanie kryzysowe w związku z pandemią COVID-19.

Dawid Solak studiował na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie Krakowksiej Szkole Biznesy UEK (Krakow Scholl of Business KUE), Akademii Sztuki Wojennej (ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni) i na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Był uczestnikiem prestiżowego programu szkoleniowego International Visiteur Leadership Programme finansowanego przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki, członek Stowarzyszenia Alumni zrzeszającego absolwentów programów rządu USA. Administratywista, posiada tytuł MBA (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Aktualnie na studiach podyplomowych Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni na Akademii Sztuki Wojennej oraz Organizational Design for Digital Transformation na MIT.

Agencja Informacyjna, Opinie /EST/ 23.12.2023