Start-upy, edukacja i nauka dla przemysłu.

 

Polskie start-upy, edukacja zawodowa i badania naukowe w służbie przemysłu. To jeden z wiodących z obszarów dyskusji, zaplanowany na wokandę III Forum Wizja Rozwoju

Polskie start-upy koncentrują się na wszystkich obszarach gospodarki. Najnowsze technologie informatyczne, elektroniczne, chemiczne, mechaniczne, medyczne, biologiczne, budowlane, energetyczne i wiele innych sprawiają, że poziom zaawansowania technicznego wielu polskich przedsiębiorstw oraz ich produktów plasuje się w światowej czołówce. Przewiduje się dalszy rozwój start-upów w nowych obszarach polskiej gospodarki, takich jak: technologie kosmiczne, transportowe, stoczniowe oraz w zakresie robotyzacji, co umożliwi bycie konkurencyjnym kolejnym polskim przedsiębiorstwom.

„Rozwój to proces dojrzewania z miejscem na sukcesy, w którym premiowana jest odwaga do podjęcia ryzyka, ale pod uwagę brane są także porażki.” – Uważa Marcin Seniuk, dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. – „Naszą rolą jest umożliwienie podejmowania tego ryzyka, stworzenie miejsca, w którym można uczyć się na błędach, ale przede wszystkim uczyć się tych błędów unikać dzięki doświadczeniu partnerów, ekspertów, mentorów w programach inkubacyjnych i akceleracyjnych. PARP dała impuls do rozwoju tego obszaru w systemie wspierania ludzi z pomysłami na nowatorskie usługi i produkty.” – Podkreśla Marcin Seniuk, dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wykwalifikowani pracownicy stanowią niezwykle ważną składową w funkcjonowaniu nie tylko poszczególnych podmiotów gospodarczych, ale również całej gospodarki. Na III Forum Wizja Rozwoju omawiane będą programy kształcenia nauczycieli oraz waga współpracy przedsiębiorców ze szkołami zawodowymi odnośnie realizacji nauki zawodu w ramach praktyk. Eksperci podkreślają, że tempo przemian ekonomiczno–technologicznych wymusza przystosowywanie systemu szkolnictwa zawodowego do wymagań rynku pracy. Polityka przedsiębiorstw charakteryzuje się wprowadzaniem najnowszych rozwiązań technologicznych wytwarzanych produktów i wdrażaniem innowacyjnych form organizacji pracy, dlatego wymagane są wysokie kwalifikacje zawodowe pracowników.

Przykładem praktycznym rozwoju edukacji są działania podejmowane przez Eligiusza Komarowskiego Starostę Powiatu Pilskiego, który pragnie w 2021 roku całkowicie przebudować i rozbudować Powiatowe Centrum Edukacji w Pile. Celem jest stworzenie bogato wyposażonego Centrum Innowacji Technologicznych. To przedsięwzięcie ma kosztować 27.000.000 zł. Środki zamierza pozyskać z dofinansowania  w ramach WRPO. Dokumenty w tej sprawie już czekają na rozpatrzenie w Urzędzie Marszałkowski. Eligiusz Komarowski jest jednym z prelegentów III Forum Wizja Rozwoju, a to oznacza, że będzie można z nim porozmawiać o rozwoju polskiej edukacji.

„W ramach projektu powstaną nowe sale dydaktyczne, np. mechatroniki samochodowej robotyki, automatyki, spawalnictwa, w celu utworzenia nowych kierunków zawodowych, np. technik automatyk i technik spawalnictwa.” – Wyjaśnia Eligiusz Komarowski – Starosta Powiatu Pilskiego. – „W sumie planujemy 26 pracowni, a maszyny, narzędzia i urządzenia będą takie jak w nowoczesnych zakładach pracy. W praktyce będzie można nauczyć się tutaj każdego zawodu. Dzisiaj ze względu na stale rosnące zapotrzebowanie na wykształconych pracowników zawodowych, dotychczasowy program Powiatowego Centrum Edukacji stał się już niewystarczający. Z Centrum Innowacji Technologicznych będą korzystać nie tylko uczniowie z powiatu pilskiego, ale w wyniku stosownych porozumień, także młodzież z okolicznych powiatów z regionu północnej Wielkopolski.” – Wyjaśnia Eligiusz Komarowski – Starosta Powiatu Pilskiego.

Stałe udoskonalanie przemysłu oraz wdrażanie badań naukowych w celu jego poprawy jest kolejnym ważnym zagadnieniem, o którym porozmawiają eksperci podczas tegorocznej odsłony Forum. Poruszona zostanie kwestia m.in. nowoczesnych laboratoriów, które powinny być partnerami przedsiębiorstw, chcących produkować i konkurować produktami na rynkach światowych. Komercjalizacja wyników badań pozwoli na ograniczenie konieczności sprzedaży pomysłów i patentów poza granice kraju, dzięki czemu polskie firmy będą mogły korzystać z osiągnięć naszych naukowców.

Wstęp na wszystkie panele dyskusyjne jest bezpłatny. Warunek uczestnictwa stanowi uprzednia rejestracja za pośrednictwem strony: https://rejestracja.wizjarozwoju.pl

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Premier Mateusz Morawiecki. Oficjalnie potwierdzonymi Partnerami są: Partner Generalny – PKN ORLEN, Partnerzy Strategiczni: BGK Bank Gospodarstwa Krajowego, Grupa Lotos i KGHM Polska Miedź, Partner Główny – Fundacja KGHM Polska Miedź oraz Totalizator Sportowy, Partnerzy plus – Węglokoks i PKO Bank Polski oraz Partnerzy: Agencja Rozwoju Przemysłu, Fundacja Promocji Rozwoju, Gas Storage Poland, Hotel Sopot, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, PARP, SAP Polska oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia. Patronat merytoryczny potwierdzili: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – pani Marlena Maląg, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Agencja Informacyjna.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /DEC/ 12.08.2020