Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet

Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet – 8 marca

Agencja Informacyjna: 8 marca kobiety na całym świecie obchodzą Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet. Celem święta jest podkreślenie wartości i znaczenia równego traktowania kobiet i mężczyzn.

Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet: Prawa kobiet wciąż stanowią jedno z ważniejszych wyzwań rozwojowych

Prawa kobiet wciąż stanowią jedno z ważniejszych wyzwań rozwojowych, choć od lat znajdują się na liście priorytetów organizacji takich jak UNESCO czy Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Pierwsze obchody święta kobiet miały miejsce 28 lutego 1909 roku w Nowym Jorku i zostały nazwane Narodowym Dniem Kobiet. Dzień ten zorganizowała, zgodnie z sugestią sufrażystki Theresy Malkiel, Socjalistyczna Partia Ameryki. Według jednej z wersji, święto miało upamiętniać protest kobiet pracujących przy produkcji odzieży w Nowym Jorku w dniu 8 marca 1857 roku. Pomysł inauguracji święta przyjął się na tyle, że w sierpniu 1910 roku na Międzynarodowej Socjalistycznej Konferencji Kobiet w Kopenhadze zaproponowano ustanowienie corocznego „Dnia Kobiet”. Ideą święta było krzewienie praw kobiet oraz budowanie społecznego wsparcia dla powszechnych praw wyborczych kobiet. Nie wyznaczono wówczas konkretnej daty obchodów.

Pierwszy Dzień Kobiet

Po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Kobiet swoje obchody miał 19 marca 1911 roku. Świętowano wówczas w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii. Kobiety domagały się prawa do głosowania oraz obejmowania stanowisk publicznych, praw do pracy, szkoleń zawodowych, a także zaprzestania dyskryminacji w pracy.

W 1945 roku podpisana została Karta Narodów Zjednoczonych. Był to pierwszy międzynarodowy dokument, który potwierdzał zasadę równości kobiet i mężczyzn. Przez kolejnych sześć lat Organizacja Narodów Zjednoczonych brała udział w opracowywaniu międzynarodowych strategii standardów, programów i określaniu celów promujących podwyższanie statusu kobiet.

Lotnisko Chopina zaprasza na konferencję „Kobiety w polskim lotnictwie”

Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet w ONZ

  Organizacja Narodów Zjednoczonych, a także jej wyspecjalizowane podmioty propagują równe prawo do uczestniczenia kobiet w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, pokoju, bezpieczeństwa oraz pełnego poszanowania praw człowieka. Rok 1975 Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła Międzynarodowym Rokiem Kobiet. Dwa lata później Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, która uznała znaczącą rolę kobiet w rozwoju społecznym oraz procesach pokojowych. Pozwalała też Państwom Członkowskim na obchody Dnia Praw Kobiet i Pokoju na Świecie w dowolnie wybranym  dniu. Zgromadzenie Ogólne ONZ wezwało również do zakończenia dyskryminacji. 17 grudnia 1999 roku wyznaczono dzień 25 listopada jako datę obchodów Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Zgromadzenie Ogólne ONZ wezwało wówczas rządy oraz międzynarodowe i pozarządowe organizacje do organizowania w tym dniu wydarzeń, których celem będzie uświadomienie opinii publicznej skali tego problemu.

Światowa Organizacja Zdrowia dołącza do troski o kobiety

Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet to nie jedyne ważne święto. W 2006 roku Światowa Organizacja Zdrowia, jako wyspecjalizowana agenda ONZ, proklamowała 6 lutego Międzynarodowym Dniem Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Żeńskich Narządów Płciowych.

Międzynarodowy Dzień Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Żeńskich Narządów Płciowych podkreśla potrzebę globalnych działań na rzecz wyeliminowania tej szkodliwej praktyki, która nadal wpływa na życie milionów kobiet i dziewcząt. W 2024 roku, pod hasłem „Jej głos. Jej przyszłość. Inwestycje w ruchy prowadzone przez osoby, które przetrwały FGM, aby zakończyć okaleczanie żeńskich narządów płciowych”, skupiono się na roli, jaką odgrywają osoby, które przetrwały FGM, w przerywaniu społecznych norm związanych z płcią i promowaniu działań na rzecz ich eliminacji.

Takie dni jak Międzynarodowy Dzień Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Żeńskich Narządów Płciowych i Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet podkreślają znaczenie globalnych wysiłków na rzecz promowania równości płci i eliminacji praktyk szkodliwych dla kobiet i dziewcząt. Obchody te są okazją do świętowania osiągnięć, ale także przypomnieniem o konieczności przyspieszenia działań na rzecz równości płci na całym świecie.

Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet w gospodarce

Podczas gdy inwestycje w kobiety mogą prowadzić do transformacji wyzwań w możliwości i kształtować lepszą przyszłość dla wszystkich, zamykanie luki płciowej w zatrudnieniu szacuje się, że mogłoby zwiększyć Produkt Krajowy Brutto per capita o 20 proc.. Zwiększenie roli kobiet w decydowaniu – w społecznościach, firmach, miejscach pracy i gospodarstwach domowych – jest kluczowe dla dobrostanu i pomyślności. Światowy Bank podkreśla, że usunięcie barier płciowych odblokowuje produktywność gospodarczą, redukuje ubóstwo i pogłębia spójność społeczną, a nowa Strategia Genderowa Grupy Banku Światowego (2024-2030) podnosi ambicje przyspieszenia równości płci, aby zakończyć ubóstwo na zdatnej do życia planecie.

Kobiety stanowią niemal połowę zarządu Grupy Żabka i większość (65 proc.) franczyzobiorców.

Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet w strategii ESG

Równość płci jest również ważnym elementem ESG a Unia Europejska planuje dyrektywę zwiększającą liczbę kobiet w zarządach organizacji. Eksperci przestrzegają jednak, by zmian nie wprowadzać w oderwaniu od rzeczywistości:

– W każdej dziedzinie życia może być korzystna różnorodność – mówi Juliusz Bolek, Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. – Kobiety różnią się od mężczyzn, tak samo jak mężczyźni różnią się między sobą. Chodzi mi o to, że aby dobrze prowadzić przedsiębiorstwo, potrzebne są postacie o różnych kwalifikacjach, zdolnościach i kompetencjach. Stąd też mechaniczne różnicowanie ze względu na płeć, wbrew postulatom, nie musi okazać się korzystne. Kobiety powinny uczestniczyć w zarządzaniu przedsiębiorstwami ze względu na wiele ich predyspozycji i zdolności, które mogą okazać się przydatne w osiąganiu sukcesów. Sztuczne ustawianie parytetów godzi w swobodę działalności gospodarczej i bezrefleksyjne kompletowanie zespołu zarządczego.

Stosując jakiekolwiek mechaniczne kryteria, może działać na szkodę organizacji. Przedsiębiorstwo w doborze kadry nie powinno kierować się kryterium płci, ponieważ może być oskarżone o dyskryminację. Z tego powodu, planowaną Dyrektywę „Kobiety w zarządach” można uważać za dyskryminującą, mimo bardzo dobrych intencji – uważa Juliusz Bolek z Instytutu Biznesu.

Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet i UNESCO

W propagowanie praw kobiet zaangażowane jest również UNESCO, którego działania skupiają się na realizacji programów dotyczących rozpowszechniania praw kobiet do edukacji, pracy oraz sprawiedliwego traktowania.

W Polsce Dzień Kobiet obchodzony jest 8 marca. Święto zyskało na popularności w czasach PRL. W latach 70-tych popularnym podarunkiem dla Pań był goździk, a także rajstopy. Współcześnie w Dzień Kobiet panie obdarowywane są tulipanami.

Agencja Informacyjna, kultura, /NOW, AIN/ akt., 8.03.2024