Liderki Biznesu - Żabka Franczyzobiorczynie

Liderki Biznesu: Kobiety kształtują przyszłość polskiego biznesu

Agencja Informacyjna: Kobiety – liderki biznesu – stanowią niemal połowę zarządu Grupy Żabka i większość (65 proc.) wśród współpracujących z Żabką franczyzobiorców, prowadzących sklepy w całej Polsce. Poznaj inspirujące historie liderki biznesu w Polsce, ich wkład w rozwój zawodowy i równość płci w sektorze biznesowym.

Kobiety w zarządach polskich firm: statystyki mówią same za siebie

Marta Wrochna-Łasowska, Członkini Zarządu Grupy Żabka.

W Polsce obserwujemy zachęcający trend wzmacniania pozycji zawodowej kobiet, które coraz śmielej wkraczają w role liderki biznesu. Polski sektor gospodarczy, otwierając się na różnorodność i równość szans, dokłada starań, by wyrównać szanse zawodowe kobiet i mężczyzn.

Dane z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) z początku 2023 roku wskazują na istotną obecność kobiet w zarządach polskich firm, osiągając pułap 25 proc.. Grupa Żabka odznacza się w tym obszarze, prezentując niemal równą reprezentację płci w swoim Zarządzie. Kobiety kierują tam kluczowymi dziedzinami działalności, włączając finanse, HR, czy ekspansję zagraniczną, co pokazuje, że liderki biznesu mają realny wpływ na kształtowanie strategii firmy.

Kobiety w Polsce umacniają swoją pozycję zawodową i coraz częściej realizują się w roli liderek, a polski biznes robi coraz więcej, by wyrównać sytuację kobiet i mężczyzn. Według danych z CEIDG z początku 2023 r., w zarządach polskich firm jest 25 proc. kobiet. Odsetek kobiet wśród wszystkich właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych w Polsce wynosi ok. 34 proc. W Grupie Żabka kobiety stanowią niemal połowę Zarządu, kierując kluczowymi obszarami działalności takimi jak finanse, HR czy ekspansja zagraniczna. Panie stanowią także większość – 65 proc. – wśród współpracujących z Żabką franczyzobiorców, prowadzących sklepy w całej Polsce.

Joanna Bańczerowska – Członkini Zarządu, Chief People Officer w Żabce.

Grupa Żabka: pionier równości szans

Grupa Żabka wyróżnia się jako organizacja, która rozwija kulturę równych szans, aktywnie wspierając rozwój zawodowy kobiet. Jak podkreśla Jolanta Bańczerowska, Członkini Zarządu, Chief People Officer w Żabce, równowaga płci w zatrudnieniu to kluczowy element strategii firmy. Zbudowana została organizacja, która daje kobietom takie same szanse na rozwój i awans jak mężczyznom:

– Równowaga płci w zatrudnieniu jest dla nas bardzo ważna. Zbudowaliśmy organizację, która wspiera kobiety i daje im takie same szanse rozwoju i awansu jak mężczyznom, dzięki czemu mają one realny wpływ na kształt otoczenia biznesowego i społecznego naszej firmy. Coraz więcej pań wykorzystuje swoje kompetencje oraz potencjał, realizując się na odpowiedzialnych menedżerskich i kierowniczych stanowiskach w ramach Grupy Żabka – mówi Jolanta Bańczerowska, Członkini Zarządu, Chief People Officer.

Inicjatywy wspierające rozwój zawodowy kobiet

Certyfikacja EQUAL SALARY zdobyta przez Żabkę jest dowodem na zaangażowanie w promowanie równości płacowej. Program mentorski „Super Babki z Żabki” to kolejny przykład inicjatywy mającej na celu promowanie kobiecej energii w biznesie oraz wzmacnianie pozycji liderki w organizacji.

Anna Grabowska - liderka biznesu
Anna Grabowska – Wiceprezeska Zarządu i Dyrektorka Zarządzająca Żabka International

Liderki Biznesu: Kobieta za sterami Żabki International

Wiceprezeska Zarządu i Dyrektorka Zarządzająca Żabka International, Anna Grabowska, to przykład kobiety, której powierzono odpowiedzialne zadanie kierowania nową jednostką organizacyjną. Jej doświadczenie i umiejętności są kluczowe w rozwijaniu obecności Grupy Żabka na rynkach zagranicznych.

Kobiety rozwijające własny biznes z Żabką

5700 franczyzobiorczyń Żabki z sukcesem rozwija własne biznesy zarówno w aglomeracjach miejskich, jak i niewielkich miejscowościach w całej Polsce. Niemal połowa z nich to kobiety mające od 26 do 39 lat. A blisko 40 proc. franczyzobiorczyń pochodzi z miast liczących do 50 tys. mieszkańców. 

Olga Kozierowska, twórczyni Sukcesu Pisanego Szminką i Prezeska Fundacji WłączeniPlus, zauważa, że polskie przedsiębiorczynie są ambitne i pragną tworzyć włączające zespoły, co jest dowodem na ich wytrwałość i kreatywność:

– Kobiety dobrze spełniają się w roli przedsiębiorczyń ze względu na swoją wytrwałość, kreatywność, ale i pracowitość. Z raportu „Bizneswoman Roku: Polki i przedsiębiorczość 2023” wynika, że aż 45 proc. respondentek pracuje ponad 40 godzin tygodniowo, a 41 proc. na obowiązki zawodowe poświęca więcej czasu niż przed rokiem. Polskie przedsiębiorczynie pragną tworzyć włączające zespoły: 75 proc. badanych zatrudniłoby osobę powyżej 50. roku życia, a 58 proc. – osobę z niepełnosprawnością lub neuroatypową. Kobiety stale udowadniają, jak bardzo są ambitne i odważne – co czwarta ankietowana deklaruje, że chciałaby rozwijać swoją firmę międzynarodowo – mówi Olga Kozierowska, twórczyni Sukcesu Pisanego Szminką i Prezeska Fundacji WłączeniPlus.

Grupa Żabka inwestuje w kobiety

Liderki biznesu w Polsce nieustannie udowadniają, że są niezbędnym elementem tworzącym nowoczesną gospodarkę. Ich wkład w rozwój zawodowy, równość płci w biznesie, oraz determinacja w realizacji ambitnych celów są inspiracją dla kolejnych pokoleń kobiet. Grupa Żabka, stając się wzorem w promowaniu równości szans, pokazuje, jak ważne jest budowanie środowiska, w którym każdy ma szansę na rozwój i sukces zawodowy bez względu na płeć.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji o tematyce gospodarczej, które znajdziesz tutaj. Agencja Informacyjna.

AI, Gospodarka, /EST/ 7.03.2024