List intencyjny Liderów zrównoważonego rozwoju na rzecz ESG

 

Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG, podpisali w styczniu 2022 r., podczas I Kongresu ESG, „List intencyjny Liderów zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”

 

I Kongres ESG – ministrowie i eksperci mają pierwsze rekomendacje dla ESG

 

ESG – odpowiedź na wyzwania współczesnego świata w poszanowaniu polskiej tożsamości

 

Hasło społecznej odpowiedzialności ma dzisiaj szerokie znaczenie, dlatego tak ważne jest podjęcie wspólnych działań na rzecz rozwoju regulacji ESG. To odpowiedzialność za środowisko naturalne – a tym samym za to, jaki świat zostawiamy przyszłym pokoleniom. A także odpowiedzialność za społeczeństwo równych szans i wspólnych wartości, szanujące różnorodność i zapewniające dobre i stabilne warunki pracy dla wszystkich.

 

Chcemy, by ESG było punktem wyjścia do nauki tej odpowiedzialności i jej promowania w bezpośrednim otoczeniu. Tylko wspólnie możemy podjąć działania, które zatrzymają proces degradacji środowiska naturalnego i które uświadomią nam wszystkim, że to, w jakim świecie będą żyły nasze dzieci i wnuki, leży w naszych rękach. Dlatego tak ważne jest budowanie wspólnoty opartej na szacunku i różnorodności oraz zdolnej do odpowiedzi na nowe wyzwania społeczne. Już dzisiaj elastyczność i stabilność zatrudnienia to kluczowe elementy zrównoważonej działalności biznesu na rzecz pracowników.

 

Działania mieszczące się w ramach strategii ESG, muszą brać pod uwagę tożsamość i tradycję społeczną. Nie mogą stać się narzędziem forsowania określonej ideologii politycznej ani ograniczania wolności poglądów i wolności słowa, które są zjawiskami coraz częstszymi w dzisiejszej Europie. Fundamentem budowy wspólnoty opartej o różnorodność i wzajemny szacunek musi być również poszanowanie rodziny, tradycji i narodowych odrębności.

 

Mamy nadzieję, że inicjatywa przyczyni się do upowszechniania idei ekosystemu zrównoważonego rozwoju, a co za tym idzie – do wzmacniania rozwojowych szans polskiego społeczeństwa i siły naszej gospodarki.

 

Podpisali:

Urszula Jóźwiak – Prezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, Krzysztof Krystowski – Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie; Karolina Opielewicz – Członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej; Barbara Socha – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej; Witold Solski – Przewodniczący Komisji Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych „wBREw”; prof. Piotr Stankiewicz – Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Sieci Badawczej Łukasiewicz; prof. Marcin Wiącek – Rzecznik Praw Obywatelskich i Natalia Witkowska – Redaktor Naczelna RaportCSR.pl

 

Organizatorem I Kongresu ESG jest Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Celem działania Instytutu ESG jest wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski poprzez tworzenie platformy dialogu na rzecz stworzenia ekosystemu ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) w Rzeczpospolitej Polskiej, upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Współorganizatorami Kongresu są: RaportCSR.pl, Akademia Zarządzania i Rozwoju oraz Forum Pracodawcy Godnego Zaufania. Partnerami honorowymi I Kongresu ESG są: Prezes Rady Ministrów, Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rzecznik Praw Obywatelskich; partnerami merytoryczni: Platforma Przemysł Przyszłości, Instytut Staszica, Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw”, PRME Chapter Poland, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Klastry Polskie, Instytut Ochrony Środowiska – PIB, Centrum Oceny Technologii Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Instytut Biznesu, Związek Banków Polskich, Polska Agencja Nadzoru Audytowego, UN Global Compact Network Poland, PGE Polska Grupa Energetyczna, Bank Ochrony Środowiska, partnerem inicjatywy ESG: Polski Koncern Naftowy Orlen; partnerem strategicznym: Żabka Polska, partnerami: Diaverum, Grupa Lux Med, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Bank Gospodarstwa Krajowego; partnerami wspierającymi: Amazon, Bio Planet, GRANNA, Huawei, Yope, partnerami medialnymi: Dziennik Gazeta Prawna, Super Biznes, Gazeta Polska, Polska Agencja Prasowa, Business Insider Polska.

 

Agencja Informacyjna

 

 

Agencja InformacyjnaGospodarka / ART/ 26.01.2022