IV Kongres „Zdrowie Polaków” 2022

 

 

IV Kongres „Zdrowie Polaków” 2022 będzie odbywał się pod hasłem „Profilaktyka zdrowotna i innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia”. Celem tego wydarzenia jest przedstawienie współczesnych możliwości medycyny oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez wdrażanie różnorodnych programów profilaktycznych.

 

Zdrowie się opłaca – czyli jak zarządzać zdrowiem pracowników?

 

Główne przesłanie IV Kongresu „Zdrowie Polaków” 2022 dotyczy edukacji społecznej, bez której same kadry i nakłady na naukę czy medycynę nie zapewnią optymalnych efektów. Bez rozsądnego odwołania się do odpowiedzialnych postaw prozdrowotnych, które należy stale kreować w społeczeństwie, będzie coraz mniej bezpiecznie dla wszystkich. Podczas debat i paneli IV Kongresu „Zdrowie Polaków” 2022 o swojej działalności opowiedzą przedstawiciele organizacji pacjentów i innych instytucji pozarządowych.

 

Podczas IV Kongresu „Zdrowie Polaków” 2022 uczestnicy będą rozmawiać o różnych strategiach działania instytucji państwowych, samorządowych, naukowych, klinicznych oraz grup ekspertów, organizacji pacjentów, które miały, mają, a w szczególności będą miały wpływ na kondycję polskiego społeczeństwa.

 

IV Kongres „Zdrowie Polaków” 2022 to szansa, by pokazać na arenie krajowej osiągnięcia naukowe i medyczne, nowe rozwiązania organizacyjne, edukacyjne oraz dotychczasowych i nowych liderów, którzy są nam wszystkim potrzebni.” – Uważa prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński przewodniczący Rady Programowej  Kongresu „Zdrowie Polaków”

 

Prof. Henryk Skarżyński: Kongres „Zdrowie Polaków” to szansa

 

IV Kongres „Zdrowie Polaków”, będzie odbywał się w dniach 17-18 października 2022 r. w Światowym Centrum Słuchu, przy ul. Mokra 17, w Kajetanach pod Warszawą. Część debat IV Kongresu „Zdrowie Polaków” będzie prowadzona stacjonarnie, część online. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja „Po Pierwsze Zdrowie”. Członkowie Komitetu Organizacyjnego: Agnieszka Babicz, Jolanta Chyłkiewicz, Witold Cieśla, Paweł Doliński, Ewa Gałęska, Marcin Gorczyca-Trzciński, Andrzej Graniewski, Barbara Kaczyńska, Krzysztof Kochanek, Renata Korneluk, Andrzej Kuca, Andrzej Lechowski, Jerzy J. Mazur, Tomasz Mazur, Monika Miąskiewicz, Paweł Michaluk, Maciej Nowicki, Gabriel Piasecki, Iwona Piekarska, Agata Szczygielska, Agnieszka Szymczak-Pyzerska, Olga Wanatowska, Kinga Wołujewicz, Sławomir Wszołek, Joanna Zagrodzka. Program IV Kongresu „Zdrowie Polaków” 2022 dostępny jest pod adresem: http://kongres-zdrowiepolakow.pl/program-ramowy/

 

Agencja Informacyjna, gospodarka, /DEC/ 10.10.2022