George Bernard Shaw pisarz z wyobraźnią

George Bernard Show był irlandzkim dramaturgiem prozaikiem i krytykiem literackim. Jako pierwszy w historii został laureatem dwóch światowej sławy nagród: Nagrody Nobla oraz Oscara. Był także twórcą koncepcji filozoficznej, tzw. siły życiowej. 2 listopada mijają 73 lat od śmierci pisarza.

 „Wyobraźnia jest początkiem tworzenia. Wyobrażasz sobie to, czego pragniesz, chcesz tego, co sobie wyobraziłeś i w końcu tworzysz to, czego chcesz.” – George Bernard Shaw.

George Bernard Shaw urodził się 26 lipca 1856 roku w Dublinie jako syn urzędnika. W wieku lat 16 sam podjął pracę jako urzędnik w firmie, która zajmowała się handlem nieruchomościami. W 1876 roku wraz z matką oraz jej konkubentem Shaw przeniósł się do Londynu. Tam miały miejsce jego pisarskie początki. Początkowo jego sztuki nie spotkały się z ciepłym przyjęciem przez krytyków i czytelników. Zarzucano zbyt intelektualne podejście do międzyludzkich relacji oraz zbyt archetypiczne przedstawianie bohaterów. Pierwszym dziełem, o którym stało się głośno był dramat „Kandydy” wydany w 1903 roku. Rok później w londyńskim Royal Court Theatre, dzięki przyjaźni z reżyserami, stworzył tak zwaną scenę idei, która była teatrem autorskim Georga Shawa.

Po wybuchu I wojny światowej George Bernard Shaw opublikował obszerny artykuł „Wojna z punktu widzenia zdrowego rozsądku”. Publikacja nakłaniała do pacyfizmu oraz z właściwym pisarzowi dowcipem wyśmiewała ślepy patriotyzm, zarówno Niemiec jak i Wielkiej Brytanii. Wydanie tego artykułu przysporzyło pisarzowi wielu wrogów, a także poskutkowało wykluczeniem go z Klubu Dramaturgów.

 George Bernard Shaw jako pierwszy w historii uhonorowany został dwiema ważnymi nagrodami. W 1925 roku George Bernard Shaw otrzymał Literacką Nagrodę Nobla. W swojej decyzji Komitet Noblowski uzasadnił przyznanie nagrody „za twórczość naznaczoną idealizmem i humanizmem, przenikliwym satyrę, która często łączy się z wyjątkowym pięknym poetyckim”. W 1938 roku Show otrzymał Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany do filmu Pigmalion.

Pisarz zmarł 2 listopada 1950 roku w Ayot St Lawrence w Wielkiej Brytanii.

Agencja Informacyjna

Agencja InformacyjnaKultura / now / 02.11.2020