Czy węgiel nam się opłaca? Przyszłość polskiego miksu energetycznego

Agencja Informacyjna: W obliczu rosnących wyzwań politycznych, klimatycznych i gospodarczych, Polska stoi przed decydującym wyborem dotyczącym przyszłości swojego miksu energetycznego. Chociaż udział węgla w produkcji energii elektrycznej w Polsce jest obecnie niemal najwyższy w Unii Europejskiej, utrzymanie elektrowni opartych na tym surowcu staje się coraz mniej efektywne ekonomicznie.

Długoletnia dominacja węgla

W 2022 roku, udział węgla w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosił 69,2%, z emisjami CO2 stanowiącymi 89% całkowitych emisji sektora energetycznego. Mimo spadku udziału węgla od 2000 roku o 19,4 punkty procentowe, Polska wciąż zajmuje drugie miejsce w UE pod względem wykorzystania węgla w produkcji energii. W pierwszej połowie 2023 roku, paliwa kopalne stanowiły 75% polskiego miksu elektroenergetycznego, z czego aż 64,8% to węgiel.

Koszty utrzymania elektrowni węglowych

Analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) wskazują, że realizacja scenariusza węglowego jest najbardziej kosztowna spośród rozważanych wariantów. To efekt w głównej mierze rosnących cen uprawnień do emisji CO2. W związku z ich wzrostem w scenariuszu węglowym energia elektryczna będzie coraz droższa, osiągając w 2040 roku cenę 738,40 PLN/MWh.

Potencjał rozwoju OZE w Polsce

Polska jest jednym z liderów UE w dynamice rozwoju energii z OZE. W latach 2021-2022 produkcja energii elektrycznej z energii słonecznej wzrosła w Polsce o 107%. Scenariusz OZE, zakładający znaczący wzrost udziału energii odnawialnej, jest prawie dwukrotnie tańszy niż scenariusz węglowy, z ceną energii wynoszącą 251 PLN/MWh w 2040 roku.

Scenariusz PEP2040 – kierunek rozwoju polskiej energetyki

Scenariusz PEP2040, opierający się na założeniach „Polityki Energetycznej Polski do 2040”, zakłada budowę elektrowni jądrowych oraz rozwój OZE, w tym morskich farm wiatrowych. Mimo że całkowity koszt tego scenariusza jest o ok. 13% wyższy niż w scenariuszu OZE, według ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego zapewnia on niskoemisyjny i stabilny system elektroenergetyczny dla Polski.

Model PEI Energy Mix

Narzędzie PEI Energy Mix stworzone przez Polski Instytut Ekonomiczny umożliwia prognozowanie długoterminowych trendów w sektorze energii elektrycznej, ciepłownictwa i górnictwa węgla w Polsce. Model ten pozwala na ocenę skutków wprowadzonych regulacji klimatycznych i optymalizację funkcji kosztowej. Na jego podstawie eksperci PIE przeprowadzili prognozę kosztów produkcji energii w 2040 r.

Zielona przyszłość energii

Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego podkreśla konieczność strategicznego podejścia do przyszłości polskiego sektora energetycznego. W obliczu rosnących cen uprawnień do emisji CO2 i zmieniających się realiów rynkowych, Polska stoi przed decyzją, która będzie miała długoterminowe konsekwencje zarówno dla gospodarki, jak i dla całego społeczeństwa. Koszty energii mają bowiem wpływ na funkcjonowanie całej gospodarki jak i budżety gospodarstw domowych.

Agencja Informacyjna, Gospodarka /EST/ 15.11.2023